Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


13.11.2010, 03:00 - Ostrzeżenie przed piekłem i obietnica Raju

Moja umiłowana córko, przeszłaś przez straszne prześladowania, które dopuściłem, aby uwolnić twoją duszę od mąk piekielnych. Jesteś teraz wolna i twój duch pozwoli ci szerzyć Moje Słowo, tak by ludzkość mogła zostać uwolniona od cierpienia, które ją czeka, jeśli będzie tak nierozsądna, aby poddać się złemu duchowi.
Ty, Moja córko, zostałaś posłana od samego początku. Wzmacniam cię cały czas, poza nielicznymi dniami. Jak myślisz, jaka będziesz za tydzień, rok lub dwa? Wojownikiem, odważnym aż do końca; będziesz pracować ze Mną, aby oczyścić dusze Moich szczerze umiłowanych dzieci, dla których mam głębokie i całkowite współczucie pełne Miłości. Miłość płynie poprzez Moje Żyły jak rzeka. Moje współczucie nigdy nie maleje, pomimo faktu, że oni wybierają inną drogę.
Uchronię ich przed mękami piekielnymi
Powiedz im, Moja córko, że uchronię ich przed mękami piekielnymi. Potrzebuję, by powrócili do Mnie w swoim stanie braku radości i dezorientacji. Istnieje tylko jedna droga do miłości i pokoju. To będzie w Moim Nowym Raju, kiedy Niebo i ziemia staną się jedno. Czy oni o tym nie wiedzą? Nigdy nie słyszeli o Mojej dawnej obietnicy? Obietnicy Życia Wiecznego, że będą - cała ludzkość, która zwraca się do Mnie - uniesieni z ciałem, duszą i umysłem do Nowej Ziemi i Nieba, kiedy się połączą, raz jeszcze, w Raj, tak dawno obiecany dzieciom Mojego Ojca.
Uwierzcie. Błagam was. Pomyślcie. Jeśli nigdy nie zetknęliście się z Pismem Świętym, to zadajcie sobie to proste pytanie. Jeśli czujecie miłość w waszych sercach, to jak myślicie, skąd ona pochodzi? Czy to miłość sprawia, że czujecie się delikatni, skromni, pełni tęsknoty i wolni od wszelkiego ego? Jeśli tak, to jest to ta miłość, którą obiecuję wszystkim Moim dzieciom, które wracają do Mnie.
Jak ziemskie ambicje pozostawiają was pustymi
Jest trudno, wiem, drogie dzieci, wierzyć w inny świat niż ten, w którym żyjecie. Pamiętajcie, że ten świat został stworzony przez Boga, Ojca Przedwiecznego, a potem został zbrukany czynami zwodziciela. On, szatan, jest niezwykle przebiegły. Wy, Moje dzieci, z pewnością musicie wiedzieć, że światowe ambicje, które jak odczuwacie, nie mogą was zaspokoić, nie napełnią was. Czujecie pustkę, której nie potraficie wytłumaczyć ani zrozumieć. Czyż tak nie jest? A potem staracie się o więcej i więcej. Ale jednak nadal nie jesteście zaspokojeni, kiedy czujecie, że powinniście być. Dlaczego tak jest? Czy spojrzeliście w swoje serca i zapytaliście dlaczego? Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta.
Bóg stworzył ludzkość. Ludzkość była kuszona przez szatana. Szatan istnieje w tym pięknym świecie, który Mój Ojciec Przedwieczny stworzył z czystej Miłości. Niestety, on, szatan, będzie istniał aż do Mojego Powtórnego Przyjścia. Zostanie wtedy obnażony w swoich zwyczajnych kłamstwach i oszustwie, które przedstawiał Moim dzieciom. A wtedy będzie za późno dla wielu Moich dzieci, łącznie z tymi, które są niepewne lub wahają się w wierze w Boskie wyższe dzieło stworzenia w Królestwie Mojego Ojca.
Nie odrzucajcie Mnie
Posłuchajcie! Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel, zostałem wysłany, by dać wam wszystkim drugą szansę wejścia do Królestwa Mojego Ojca. Usłyszcie teraz Moją obietnicę. Słuchajcie Mojego Głosu, przekazywanego dzięki Łasce Bożej poprzez Moich wizjonerów i proroków w dzisiejszym świecie i zrozumcie, że wszystkie Moje dzieci są równe w Oczach Mojego Ojca.
Ci, którzy idą za Nim, są błogosławieni, choć cierpią męki za dusze, które nie wierzą i które odmawiają słuchania. Bóg uczynił świat. Nie pojawił się on znikąd. Człowiek nie wymyślił i nie mógł wymyślić takiego cudu, którego nauka nigdy nie będzie w stanie wyjaśnić. Boska Nadprzyrodzoność nigdy nie może być prawdziwie zrozumiana, dopóki wszystkie dzieci Boga nie poddadzą umysłu, ciała i duszy czystej Miłości, którą Ja ofiaruję.
Proszę, błagam was wszystkich, nie odrzucajcie swojego Stwórcy. Proszę, nie słuchajcie oszustwa kłamstw, które zwodziciel wam mówi poprzez oddziały masonów, iluminatów, fałszywych proroków oraz dziwaczne i całkowicie złe sekty, które rozwinęły się przez naiwność człowieka.
Szatan jest realny
Ludzkość jest słaba. Nawet najbardziej święci spośród wiernych padają ofiarą ciągłych pokus złego. Problemem jest to, że ci, którzy szukają przyjemności, nie wierzą, że on jest realny. Pozostali wiedzą, że jest realny oraz że istnieje. Oni są tymi, którzy najbardziej rozdzierają Mi Serce.
Rany ponownie się otwierają i jątrzą
Cierpię do tego stopnia, że Rany zadane Mi podczas Mojego straszliwego Ukrzyżowania, któremu się poddałem, ponownie się otwierają i jątrzą, pozostawiając Mnie w najbardziej bolesnej Agonii Ciała, Duszy i Boskości. A mimo to nigdy nie przestanę was wszystkich kochać.
Wzywam was z Niebios i w imieniu Mojego Ojca Przedwiecznego, Który stworzył każdego z was z czystej Miłości, abyście trwali niezachwiani. Odrzućcie szatana. Uwierzcie, że on istnieje. Uznajcie, że istnieje. Otwórzcie oczy. Czy nie widzicie spustoszenia, które on czyni w waszym życiu? Jesteście ślepi?
Orędzie do bogatych
Bogatym mówię: zatrzymajcie się, zastanówcie i choć przez chwilę pytajcie Boga, czy to, w jaki sposób podchodzicie do do przykazań Boga żyjącego, zadowala was? Czujecie się z tym dobrze? Czy wypieracie się Mnie na rzecz światowych zbytków? Te właśnie zbytki i przyjemności pozostawią wasze serca pustymi. Poznacie we własnych sercach, że nie czujecie się z tym dobrze. Pomimo to nadal będziecie pragnęli więcej pustych i wciąż ekscytujących obietnic, które otrzymujecie od zwodziciela w zamian za waszą duszę.
Orędzie dla tych, którzy idą za iluminatami
Błagam was wszystkich, szczególnie Moje dzieci, które zostały wessane do iluminatów i innych tak bardzo złych organizacji. Kiedy tam jesteście, skazujecie się na wieczne potępienie. Czy nie rozumiecie, że to, co obiecano wam w zamian za waszą duszę, jest kłamstwem, przewrotnym i przerażającym kłamstwem? Nigdy nie otrzymacie darów obiecanych przez tego złowrogiego posłańca z głębin piekła. Jako wasz Zbawiciel oddałem na Krzyżu Moje Życie, aby was zbawić. Proszę, nie pozwólcie Mi stracić was teraz. Kocham was, Moje dzieci. Płaczę, gdy błagam was po raz ostatni, abyście nie odrzucali Mnie na rzecz zwodziciela.
Przebaczę wszystkim, którzy się wyspowiadają
Nie mogę ingerować w waszą wolną wolę, ponieważ jest to jeden z Darów, jaki otrzymaliście, gdy rodziliście się w Świetle Boga. Będę nadchodził wkrótce, jak jest to zapowiedziane w Piśmie - szybciej, niż ktokolwiek może pojąć. Świat pogrąży się w ciemności i rozpaczy. Mimo to przebaczę wszystkim i każdemu z Moich dzieci, gdy jego grzechy zostaną mu objawione, nieważne jak są obraźliwe - natychmiast, w momencie spowiedzi.
Wejdą z ciałem i duszą do Raju, kiedy Niebo i ziemia staną się jedno, gdzie wy wszyscy będziecie żyli na wieczność z waszą rodziną, na wieki wieków.
Obietnice, które Raj ma do zaofiarowania
Żadnej choroby, żadnego zepsucia ciała, żadnego grzechu - tylko miłość. To jest obietnica Mojego Raju. Nikomu niczego nie będzie brakować. Każdy będzie żył w harmonii, radości i miłości.
Rzeczywistość piekła
Nie odrzucajcie tego Życia ze względu życie, które obiecał wam szatan! Jesteście okłamywani. Jeśli podążacie tą drogą, która nie jest drogą Boga ani Moją, Jezusa Chrystusa, waszego Zbawiciela, to jesteście wtedy na drodze do wiecznego potępienia. Będziecie krzyczeli z przerażenia, kiedy zdacie sobie sprawę z błędu. Wówczas będziecie błagać o Miłosierdzie, będziecie sobie rozdrapywać twarz, rwać włosy, ale ponieważ macie wolną wolę, Dar od Mojego Ojca, to nie może on wam być zabrany. Kiedy wybierzecie tę fałszywą drogę, będziecie cierpieć potępienie i płonąć w piekle na zawsze. Jest to bardzo realne.
Największe potępienie - kiedy się wie, że nigdy się nie ujrzy Oblicza Boga
Największym potępieniem jest ostatecznie zdać sobie sprawę z tego, że jest Bóg. Z tego, że Ja, wasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, naprawdę istnieję, a na tym etapie nie będzie już żadnego sposobu, żeby się uratować. Wasza rodzina może znać was z innej strony. Kiedy to nastąpi i uświadomicie sobie tę straszliwą prawdę, będzie za późno. Zapamiętajcie te Słowa.
Największe potępienie jest wtedy, kiedy się wie, że nigdy się nie ujrzy Oblicza Boga. To będzie największa tortura i to ona pozostanie z wami na zawsze w ogniu piekielnym, gdzie ból jest stały i nie ustępuje. Zamiast cieszyć się rajem obiecanym wam w kłamstwach zwodziciela, skończycie w przerażających lochach piekła. To jest bardzo realne i oznacza cierpienie na wieczność.
Proszę, wy wszyscy, którzy nie wierzycie, że kontaktuję się z ludzkością, błagam was, abyście się modlili do Mojego Najświętszego Serca. Módlcie się Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia, codziennie o godzinie piętnastej. Odpowiem na wasze prośby z Miłością, którą natychmiast odczujecie. Trzymajcie Mnie za rękę, dzieci. Nie odchodźcie. Kocham was wszystkich tak bardzo, że oddałem Moje Życie za każdego z was, abyście mogli być zbawieni.
Tym razem przychodzę sądzić. Choć tak bardzo was kocham, nie mogę ingerować w Dar wolnej woli, którym obdarzył was Mój umiłowany Ojciec. Mam nadzieję, że dzięki Moim współczesnym wizjonerom i prorokom w końcu posłuchacie. Pamiętajcie, Prawda jest drogą do Zbawienia Wiecznego i do Nowego Początku, gdy Raj powróci na ziemię.
Kłamstwa szatana
Kłamstwa, nieważne jak kuszące, są po prostu tym, czym są - kłamstwami, mającymi na celu ukraść ukochane dusze, które nie będą mogły być uwolnione przez Mojego Ojca, Stworzyciela i Twórcę ziemi.
Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus


13th November 2010, 03:00 - The Warning of Hell and the Promise of Paradise

My beloved daughter, you have come through a terrible persecution, which I permitted to free your soul from the torments of Hell. You are now free and your spirit will enable you to spread My Word, so that mankind can be released from the suffering that awaits them, should they be so foolish as to succumb to the evil one.
You, My daughter, were sent right from the start. I Am making you stronger all the time, in but a few days. What do you think you will be like in a week, a year or two? A fighter, brave to the last, you will work with Me to clear the souls of My dearly beloved children, for whom I hold a deep and utterly loving Compassion. The Love courses through My Veins like a river. My Compassion never dwindles, despite the fact that they turn the other way.
I will save them from the Torments of Hell
Tell them, My daughter, that I will save them from the torments of Hell. I need them to turn to Me in their joyless, confused state. There is only one way to love and peace. That will be in My New Paradise, when Heaven and Earth will become one. Don't they know this? Have they never heard of My promise of old? The promise of eternal life, where they - all mankind who turn to Me - will be lifted body, soul and mind into the New Earth and Heaven, when they combine, once again, in the Paradise for so long promised to My Father's children.
Believe. I beseech you. Think. If you have never been exposed to Holy Scripture, then ask yourself this simple question. If you feel love in your hearts, where do you think this comes from? Is it love that makes you feel gentle, humble, yearning and free of all ego? If so, then, this is the love that I promise all My children who turn back to Me.
How worldly ambitions leave you empty
It is hard, I know, dear children, to believe in a different world to the one in which you live. Remember that this world was created by God the Eternal Father, then it was soiled by the works of the deceiver. He, Satan, is extremely cunning. You, My children, must surely know that the worldly ambitions, which you find insatiable, do not fulfil you? You feel an emptiness, which you cannot explain, or understand. Isn't this so? And then you strive for more and more. But yet, you are still not satisfied when you feel you should be. Why is that? Have you looked into your hearts and asked why? Why? The answer is very simple.
God created mankind. Mankind was tempted by Satan. Satan exists in this beautiful world that My Eternal Father created out of Pure Love. Sadly, he, Satan, will exist until My Second Coming. He will, then, be exposed for the sheer lies and deception, which he has manifested in My children. By then it will be too late for many of My children, including those who are unsure or hesitant in believing in the Divine superior Creation of My Father's Kingdom.
Do not reject Me
Listen! I, Jesus Christ, the Saviour, was sent to give you all a second chance to enter My Father's Kingdom. Hear now My promise. Listen to My Voice, sent by Divine grace, through My visionaries and prophets in today's world, and understand that all My children are equal in My Father's Eyes.
Those who follow Him are blessed, but suffer torture for the souls who do not believe and who refuse to listen. God made the world. It did not appear from nowhere. Man did not, nor could not invent such a Miracle, which science will never be able to explain. The Divine Supernatural can never be truly understood, until all children of God surrender in mind, body and soul to the Pure Love that I offer.
Please, I beseech all of you, do not reject your Creator. Please do not listen to the deceit of the lies you have been told by the deceiver, through divisions of the freemasons, the Illuminati, the false prophets and the bizarre and totally evil cults that have evolved through the naivety of man.
Satan is real
Mankind is weak. Even the most holy of followers fall prey to the constant temptations of the evil one. The problem is that they, those who seek pleasure, do not believe he is real. Others do know he is real and that he does exist. They are the ones who cause Me the most heartbreak.
Wounds opening once again and festering
I Am suffering to such an extent that the Wounds inflicted upon Me at My terrible Crucifixion, to which I succumbed, are opening once again and festering, leaving Me in the utmost painful agony of Body, Soul and Divinity. Yet I will never give up loving all of you.
I call on you, from the Heavens and on behalf of My Eternal Father, Who created each and every one of you, out of Pure Love to stand firm. Reject Satan. Believe that he exists. Accept that he does. Open your eyes. Can't you see the havoc he causes in your lives? Are you blind?
A Message to the rich
To the rich I say stop, think, and ask God for just one moment, is your role in living God's Commandments pleasing to you? Does it feel right? Have you denied Me, at the expense of worldly excesses? These same excesses and pleasures will leave you empty
of heart. You will know, in your own heart, that it does not feel right. Yet, you will still thirst for more of the empty and yet exciting promises that you are given by the deceiver in return for your soul.
A Message to those who follow the Illuminati
I implore all of you, especially My children who have been sucked into the Illuminati and other such evil entities. Once there, you are doomed to eternal damnation. Don't you understand that what you have been promised, in return for your soul, is a lie, a deceitful and frightening lie. You will never receive the gifts promised by this sinister messenger from the depths of Hell. As your Saviour on the Cross, I gave up My Life to save you. Please do not let Me lose you now. I love you, My children. I weep as I implore you one last time not to reject Me in favour of the deceiver.
I will forgive all who confess
I cannot interfere with your free will because that is one of the Gifts given to you when you were born in the Light of God. I will be coming, as Scriptures foretold, very shortly - sooner than anyone can comprehend. The world will plunge into darkness and despair. Yet, I will forgive all, and every single one of My children who when their sins are revealed to them, no matter how offensive they are, instantly, at the moment of confession.
They will enter body and soul into Paradise when Heaven and Earth will become one, where all of you will live for eternity with your family, forever and ever.
Promises that Paradise has to offer
No illness, bodily corruption, no sin - just love. That is the promise of My Paradise. No one will want for anything. Everyone will live in harmony, joy and love.
The reality of Hell
Do not reject this life for the life you have been promised by Satan! You are being lied to. If you follow this path where God, or I, Jesus Christ, your Saviour, is not a part, then you are on the path to eternal damnation. You will scream with terror when you realise the error. By then you will plead for Mercy, you will tear at your face, pull out your hair, but because you have free will, a Gift from My Father, it cannot be taken away from you. When you choose this false path, you will suffer damnation and burn in Hell forever. It is very real.
The greatest damnation, when you know you will never see the Face of God
The biggest damnation is finally realizing that there is a God. That I, your Saviour Jesus Christ, actually Exists and there will be no way, at that stage, to save yourselves. Your family may look at you from the other side. When that happens, and you realise the awful truth, it will be too late. Remember these Words.
The greatest damnation is when you know that you will never see the Face of God. That will be the greatest torment and one that will stay with you forever in the fires of Hell, where pain is constant and unrelenting. You will, instead of enjoying the paradise promised to you, through the lies of the deceiver, end up in the terrifying corridors of Hell. It is very real and represents suffering for eternity.
Please, all of you who do not believe I Am communicating with mankind, I ask that you pray to My Sacred Heart. Pray My Divine Mercy at 3 o'clock each day. I will respond to your request with Love, which you will feel instantly. Hold My Hand children. Don't let go. I love you all so much that I gave up My Life for each and every one of you, so that you could be saved.
This time I come to Judge. Much as I love you, I cannot interfere with the Gift of free will, which was bestowed on you by My beloved Father. I hope that through My modern day visionaries and prophets that you will finally listen. The Truth is the way, remember, to eternal salvation and a new beginning when Paradise returns to Earth.
The lies of Satan
The lies, no matter how seductive, are just that. Lies, designed to steal the beloved souls, which cannot be released by My Father, the Creator and Maker of Earth.
Your Divine Saviour Jesus Christ