Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


20.11.2010, 07:20 - Powstanie grup satanistycznych i panowanie nad światem

Moja córko, powiedz Moim dzieciom, że wąż ma się niebawem ujawnić. Nie mogą sobie pozwolić wpaść w jego nikczemną pułapkę, z której nie ma powrotu. On, wąż, ma wiele oblicz. Jego wyznawcy, poddani przez siebie wzajemnie praniu mózgów poprzez obietnice władzy i chwały, spiskują teraz, by doprowadzić na całym świecie do szeregu wydarzeń, które spowodują wszędzie niewypowiedziany smutek, ból i przerażenie.
Moje dzieci nadal nic nie będą rozumieć. Te dzieci, którym została ukazana Prawda i które są prowadzone przeze Mnie, są odważnymi duszami. Desperacko próbują ostrzec świat przed tymi strasznymi grupami, rozdzielonymi w każdą stronę, a wszystkie mają na myśli jeden cel. Zawiązane w każdym kraju, obecne na każdym szczeblu władzy, spiskują w tajemnicy.
Są też tacy niewinni członkowie, część tej diabelskiej społeczności, którzy nie zdają sobie sprawy z realności tej prawdy. Zamiast tego idą naprzód, spełniając swoje dobre czyny, bez zrozumienia działań złego, których ich seniorzy dokonują w tajemnicy. Nie miejcie złudzeń, ci seniorzy są oddanymi zwolennikami szatana i angażują się w rytuały czci, które u innych ludzi, gdyby mieli być ich świadkami, wywoływałyby mdłości ze zgrozy z powodu tych obscenicznych aktów szatańskiego kultu i wierności obietnicom złego, co jest trzonem ich organizacji.
Wy, którym słowa Moich dzielnych dusz wydają się zabawne, posłuchajcie Mnie teraz. Odrzucenie zrozumienia prawdy i wysłuchania tych odważnych głosów zniszczy wasze życie, waszą wiarę i wasze źródło utrzymania. Tak długo tamci ludzie spiskowali, by panować. Ich dzieła są oczywiste w wielu, wielu krajach, ale są one zaplanowane, by wydarzały się w taki sposób, żeby te dzieci, które będą zajęte swymi codziennymi sprawami, nie zauważyły, co się dzieje.
Wąż ujawni się TERAZ!
Kiedy mówię, że wąż ma się właśnie pojawić, mam na myśli, że teraz. On i jego nikczemna, diabelska armia pysznych i głodnych bestii maszeruje szybko i zdecydowanie poprzez wszystkie pozycje społeczne. Sterują waszym życiem poprzez sposoby, z których nie zdajecie sobie sprawy. Ponieważ są prowadzeni przez zwodziciela, są przebiegli, czarujący, elokwentni, chciwi, bezwzględni i mają na myśli wyłącznie jeden cel. Poprzez banki, współczesne środki przekazu, wojsko, przez organizacje religijne i rząd będą chcieli panować nad wami wszystkimi. Uważajcie teraz i słuchajcie.
Nie spiskowe teorie
Ostrzeżenie Moje i Moich umiłowanych dzieci zostaną odsunięte jako teorie spiskowe. Niestety one nimi nie są. Ta sytuacja, Moja córko, nie powstała nagle. Grupa ta, a odnoszę się teraz tylko do jednej grupy, od wieków spiskuje, planuje i rekrutuje z wyższych warstw społeczeństwa. Zamordowali tych, którzy ujawniali ich w przeszłości. Poprzez wieki mordują przywódców, włączając w to sławne i utalentowane osobistości. Są braćmi we krwi i pożerają tkankę ludzkości.
Satanistyczne relikwie
Składają hołd obscenicznym relikwiom i znakom, których wąż pożąda. Jest to, nie miejcie złudzeń, potężna i przerażająca grupa. Są tak potężni, że trudno będzie uwolnić się z ich szponów, gdy wasze źródło utrzymania, żywność i pieniądze będą od nich zależeć.
Moje dzieci, wielu, wielu ludzi u władzy, w rządach, w bankach, w przemyśle spożywczym i organizacjach udzielających pomocy nie wie, co się dzieje, ani nie będą tego wiedzieć aż do końca Wielkiego Ucisku, który właśnie ma nastać. Zobaczą wtedy, jak wyłania się bestia, który dokona szybkiej zmiany, tak że będziecie wszyscy musieli walczyć jak nigdy dotąd, aby się ukryć przed jego reżimem.
Skoro tylko bestia i jego wyznawcy obejmą kontrolę nad waszymi pieniędzmi, będą kontrolować wszystko oprócz jednej rzeczy. Nie mogą i nie wolno im nigdy próbować ukraść waszych dusz. Jednak to jest właśnie to, co będą próbowali uczynić.
Wszyscy ci z was, którzy kwestionują te Orędzia Prawdy, przekazane wam z powodu Mojego pragnienia, by wam pomóc, poprowadzić was i ujawnić wam Prawdę, posłuchajcie Mnie teraz. Modlę się, jeśli nie wierzycie w to Orędzie, żebyście zobaczyli Światło, dzięki modlitwom, o które poproszę poprzez Moich wyznawców. Błagam was, abyście czuwali i mieli się na baczności, z powodu znaków tych złych i głodnych mocy bestii, które ślinią się przy planie zyskania fałszywej chwały.
Nie miejcie złudzeń, gdy będą kontrolować waszą możliwość zarabiania pieniędzy, wasz dostęp do nich nie będzie wystarczający. Nie, one będą chcieć od was dużo, dużo więcej. Będą chcieć kontrolować, co jecie, pijecie i gdzie żyjecie. Musicie teraz podjąć następujące działania dla ochrony.
Znajdźcie schronienie
Proszę, znajdźcie schronienie jako grupy wiernych. Ześlę wam Światło, które pomoże wam przetrwać. Zacznijcie uprawiać swoją własną żywność. Zabezpieczcie tę żywność, którą możecie, i przechowujcie. Rozpocznijcie planować teraz, jakbyście czekali na burzę. Wiedzcie, że ciemność nastanie w takim wymiarze, że aby przetrwać, musicie być przygotowani.
Słuchajcie proroków. Nie popełnijcie tych samych błędów, kiedy Mój naród nie słuchał Mojego proroka Noego. Odwrócili się od niego; nie chcieli słuchać, zajmowali się swoim codziennym życiem, jedli i śmiali się, całkowicie zapominając o tym straszliwym losie, który ich czekał.
Powstańcie teraz. Zwróćcie się do Mojego Ojca Przedwiecznego, Boga Najwyższego, o prowadzenie. Przygotujcie swoje rodziny na nadchodzącą sączącą się ciemność, której nie jesteście w stanie zgłębić. Módlcie się, módlcie się, módlcie się o odwagę, żeby nie przyjąć znamienia okrutnej bestii. Przy pomocy swojej podłej armii spróbuje narzucić wam coś, co początkowo będzie złym znakiem identyfikacyjnym. Zostanie wam dany i przedstawiony jako coś niezbędnego, abyście pobrali pieniądze, zakupili żywność, podróżowali, żyli w waszych domach i handlowali. Jest to totalna kontrola. Wy i wasi prawdziwi przywódcy polityczni będziecie bezsilni.
Apeluję do mediów, tych nieopanowanych przez tę diabelską grupę, aby patrzyli i widzieli, co się dzieje. Ujawniajcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale postępujcie ostrożnie.
Moje dzieci, obawiajcie się tej grupy i wiedzcie, że oni tutaj naprawdę są, i że twierdzenia przedstawione przez tych dzielnych, silnych ludzi, którzy próbują ją ujawnić, są prawdziwe.
Wy, którzy może się zastanawiacie, jak Orędzie Boskiego pochodzenia może rozwijać taki sensacyjny nonsens, pomyślcie raz jeszcze. Zawróćcie i czytajcie Pismo. Słowa zawarte w Księdze Prawdy Mojego Ojca są prawdziwe. Mówią one o wydarzeniach z czasów starożytnych. Przynoszą prawdę, aby prowadzić was do Boga. Słowa Moich proroków wtedy i teraz przedstawiają całą prawdę o życiu, które ma nadejść.
Ostrzeżenia zawarte w Księdze Jana, choć wielu ludzi uważa dzisiaj, że trudno je rozszyfrować, bazują na wydarzeniach, które będą się teraz dokonywać.
Księga Apokalipsy ściśle przepowiada szereg zdarzeń, które będą wywołane przez szatana, gdy będzie się przybliżać koniec czasów. On zna prawdę, że jego dni są policzone. Ale mówi Moim biednym dzieciom, które go czczą, że czeka ich raj, inny, ale bardziej kuszący niż ten obiecany przez Boga. Dlatego w swojej ostatniej walce z Moim Ojcem Przedwiecznym zrobi wszystko, aby skraść dusze i tak wiele, jak to jest możliwe, zanim zstąpi Gniew Mojego Ojca.
On, szatan, się spieszy. Biegnijcie w przeciwną stronę. Obrońcie wasze rodziny i módlcie się, jak nie robiliście tego przez bardzo długi czas. Modlitwa ochroni was wszystkich. Odnówcie teraz swoją wiarę, a kiedy zapadną na ziemię trzy dni ciemności, oni, Moi wyznawcy, z łatwością oświetlą swoje domy. Straszliwa ciemność, której żaden człowiek nie jest w stanie zgłębić, jest czarniejsza niż noc.
Niewierzący i ci, którzy śpiewają w uwielbieniu bestii, zdadzą sobie sprawę z prawdy w tamtym momencie. Bo nie unikną czerni, gdy ona zstępuje.
Powstańcie teraz, Moje dzieci, i walczcie; planujcie przetrwanie zarówno waszych ciał, jak i dusz, gdy na waszych oczach są dokonywane nikczemne czyny tych ludzi.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


20th November 2010, 07:20 - Rise of Satanic Groups and World control

My daughter, tell My children the serpent is about to spring. They must not allow themselves to fall into his evil trap, from which there is no return.
He, the serpent, has many guises. His followers, brainwashed with the promises of power and glory, by each other, are plotting now, to inflict a range of events around the world, which will cause untold grief, pain and horror everywhere.
My children will be none the wiser. Those children, who have been shown the Truth and guided by Me, are brave souls. They are trying desperately to warn the world of these terrible groups, splintered in all directions, all with one goal in mind. Littered in every country, present in every level of authority, they plot in secret.
There are those innocent members, part of the evil society, who do not realise the reality of the truth. Instead they go about, doing their good deeds, without understanding the acts of evil their elders are perpetrating in secret. Make no mistake, these seniors are devout followers of Satan and engage in rituals of adoration, which, were other people to witness them, they would retch with horror at the obscene acts of Satanic worship and allegiance to the evil one's promises, that are at the core of their organizations.
For those of you, who find the words of My brave souls amusing, hear Me now. Failure to understand the Truth and to listen to those brave voices, will destroy your life, your faith and your livelihood. For so long these people have been plotting for control. Their works are evident in many, many countries, but are designed to happen in such a way that those children, who go about their day to day business, do not realise what is happening.
Serpent will spring NOW!
When I say the serpent is about to spring, I mean now. He and his wicked evil army of proud and hungry beasts are marching with speed and determination in every walk of life. They run your life in ways that you are not aware. Because they are being guided by the deceiver, they are cunning, charming, smart of tongue, greedy, ruthless, and have only one goal in mind. They, through the banks, modern communications, the military, religious organizations and government will want to rule you all. Watch out and listen now.
Not Conspiracy theories
My Warning and those of My beloved children will be dismissed as conspiracy theories. Sadly they are not. This situation, My daughter, has not come about suddenly. This group, and I Am referring to just one group now, have been plotting, scheming and recruiting from the upper-echelons in society for centuries. They have murdered those who have exposed them in the past. They have murdered leaders, including renowned and talented figureheads, down through the centuries. They are brothers in blood and devour the flesh of mankind.
Satanic relics
They pay homage to the obscene relics and signs that the serpent desires. This, make no mistake, is a powerful and frightening group. So powerful are they, that it will be hard to escape from their clutches once your livelihoods, food and money are reliant on them.
My children many, many people in power, in governments, banks, food industries and aid agencies do not know what is happening, nor will they until the end of the Great Tribulation, which is about to take place. Then they will see the beast emerge who will bring about swift change, so that all of you will have to fight, like never before, to hide from his evil regime.
Once the beast and his followers control your money, they will control all, except one thing. They cannot and must never try to steal your souls. Yet, this is exactly what they will try to do.
For those of you who question this Message of Truth, sent to you because of the desire I have to help you, guide you and reveal the Truth, hear Me now. If you do not believe this Message, I, through the prayers I will request, through My followers, pray that you will see the Light. I plead with you to watch and be on your guard for the signs of these evil, power-hungry beasts, who salivate at the plan and the false glory they will yield.
Make no mistake, controlling your ability to earn money, your access to it, will not be enough. No, they will want much, much more from you. They will want to control what you eat, drink and where you live. To do that you need now to take the following action to protect yourself.
Find shelters
Please find shelter as groups of believers. I will send you the Light to help you survive. Begin to grow your own food. Save what food you can and put it away. Begin to plan now as if awaiting a storm. Know that darkness will descend to such an extent, that to survive, you must be prepared.
Listen to the prophets. Don't make the same mistakes when My people would not listen to My prophet Noah. They turned their backs on him; refused to listen, they went about their day-to-day lives, as they ate and laughed, in total oblivion to the horrible fate that awaited them.
Rise now. Turn to My Eternal Father ,God the Most High, for guidance. Prepare your families for the forthcoming seeping darkness, about which you cannot fathom now. Pray, Pray, Pray for the courage not to accept the mark of the vicious beast. He, through his evil army, will try to inflict what at first will be an evil identity stamp. This will be given to you and presented as essential in order for you to draw down money, buy food, travel, live in your homes and trade. This is the ultimate control. You and your genuine political leaders will be powerless.
I urge the media, those not infected with this evil group, to look and see what is happening. Expose all who support the serpent and his army, but tread carefully.
My children, be fearful of the group and know that they really are there, and that the claims made by those brave strong people who are trying to expose them are true.
For those of you who may think how a Message from Divine sources could sprout such sensational "nonsense." Think again. Go back and read the Scriptures. The Words contained in My Father's Book of Truth are correct. They tell of events from ancient times. They yield the Truth in order to guide you to God. The Words of My prophets then and now represent the full Truth of life to come.
The warnings contained in the Book of John, although many people today find them hard to decipher, are based on events, which will now unfold.
The Book of Revelation accurately foretells a series of events, which will be triggered by Satan as the end times approach. He knows the Truth that his days are numbered. But he tells My poor children, who adore him, that paradise, of a different, but more enticing one than the one promised by God, awaits them. Therefore, in his final battle with My Eternal Father, he will do anything to steal there souls and as many as possible before the Wrath of My Father descends.
He, Satan, is in a hurry. Run the other way. Fend for your families and pray like you have not done for a very long time. Prayer will protect you all. Renew your faith now, and when the three days of darkness descends on the Earth, they, My followers, will light their homes with ease. The terrible darkness of which no man can fathom is blacker than night.
To the non-believers and those who sing the praises of the beast, they will realise the Truth at that point. Because they will not escape the blackness as it descends.
Stand up, My children, now, and fight; plan for survival in both body and soul, as the evil deeds of these people unfold before your eyes.
Your loving Saviour Jesus Christ