Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


24.03.2011, 23:00 - Znaczenie i moc modlitwy

Moja szczerze umiłowana córko, z wielką radością ponownie łączę się tego wieczoru z tobą. Jesteś teraz napełniona Łaską rozeznania i jest dla ciebie jasna ta właściwa droga, którą musisz podążyć. Nareszcie poddałaś się zjednoczeniu ze Mną, jesteś teraz wolna. Wolna od wątpliwości, z jasnym sumieniem, silniejsza niż wcześniej i gotowa do ujawnienia światu Mojej obietnicy. Moje Słowo przekaże pilną potrzebę bycia przygotowanym do otwarcia swoich serc w chwili, gdy wszystkim zostaną pokazane ich grzechy.
Gdy będą przygotowane i uprzedzone, wiele, wiele więcej dusz może zostać uratowanych. Im mocniejsze nawrócenie, tym słabsze będzie prześladowanie, które potem nastąpi. Moja córko, nigdy nie bądź zarozumiała ani też nie powinnaś być zalękniona przyszłymi wydarzeniami. Wszystko przeminie, a zamiast tego wszędzie nastanie szczęśliwszy świat, z większą miłością.
Orędzia są po prostu po to, aby przypomnieć wszystkim o Istnieniu Boga
Powiedz wszędzie Moim ludziom, że te Orędzia są po prostu po to, aby przypomnieć wszystkim dzieciom Boga, że On istnieje. Muszą też sobie zdać sprawę, że dusza jest najważniejszą częścią ich ludzkiej istoty. Zajęcie się swoją duszą jest konieczne, jeśli ma się uczestniczyć w tej wspaniałej przyszłości, która czeka na wszystkich. Ludzie muszą po prostu przypomnieć sobie o dziesięciu przykazaniach i zachowywać je. A wtedy wszystko, co powinni zrobić, to stosować się do Mojego Nauczania i przeżywać swoje życie tak, jak im powiedziałem.
Powodem, dla którego przekazuję proroctwa, jest udowodnienie Moim umiłowanym wyznawcom, że ma miejsce Boska Interwencja. Gdy to czynię, mam nadzieję, że otworzą swoje serca, żeby pozwolić, by Prawda została zrozumiana.
Boża Miłość przynosi pokój
Wiele osób składa puste deklaracje wierności Mojemu Nauczaniu. Inni uważają je za nudne i nużące. Obawiają się, że naśladując Mnie, stracą pociechę, jaką, jak wierzą, mogą im w życiu przynieść rzeczy materialne. To, czego nie udaje się im zrozumieć, to jest to, że jedynym prawdziwym pocieszeniem, którego mogą doznać, jest Boska Miłość. Ta Miłość może wejść w wasze życie tylko wtedy, gdy poprzez prostą modlitwę zbliżycie się do Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego. Gdy doświadczycie tego pokoju, staniecie się wolni od zmartwień i napięć.
Żadna ilość fałszywych środków pobudzających nie może się równać z euforią, która powstaje, kiedy zbliżacie się do Mojego Serca. Ta Miłość nie tylko przenika całe ciało, umysł i duszę, ale umożliwia wam także przeżywanie swojego życia w większej wolności. Będziecie doświadczać głębokiego zadowolenia, jakie wcześniej nie było wam znane. Będziecie wtedy zaskoczeni, jak mało obchodzić was będzie odtąd świat materialnego luksusu. Utracicie zainteresowanie tymi rzeczami, i to was zaskoczy.
O dzieci, gdybyście tylko spróbowali zbliżyć się do Mnie, stalibyście się wreszcie wolni. W waszych duszach już dłużej nie będziecie odczuwać pustej rozpaczy. Zamiast tego będziecie spokojniejsi, mniej się spiesząc, mając więcej czasu, aby zainteresować się innymi i odczuć pokój. To będzie emanować od was. Inni będą naturalnie przyciągani do was. Będziecie się zastanawiać dlaczego. Nie lękajcie się, bo jest to działanie Łaski Bożej. Kiedy jesteście napełnieni Łaską, przenosi się to dalej przez miłość i rozprzestrzenia na innych. A wtedy dzieje się tak dalej.
Proszę, pamiętajcie, dzieci, o znaczeniu modlitwy. O mocy, którą przynosi, i o prędkości, z jaką podąża, by ogarnąć wszystkie te szczęśliwe dusze, które są przyciągane w obszar Miłości.
Sieć oszustw szatana powoduje lęk
Tak jak modlitwa i miłość wzajemna nabierają rozpędu, tak też jest z nienawiścią, którą wyrzuca z siebie szatan. Zwodziciel, działając poprzez ludzi, którzy nie mają wiary albo zabawiają się ciemnymi duchowymi grami, szerzy swoje oszustwa. Jego sieć nienawiści więzi nawet tych, którzy są na najdalszym obrzeżu i mogą odczuwać, że wiodą rozsądne, dobre życie. Ta wyrafinowana sieć może pochwycić każdego, kto nie jest ostrożny. Jedynym wspólnym mianownikiem u tych, którzy zostali złapani w pułapkę, jest to, że odczuwają niepokój, obawy, rozpacz i lęk. Ten lęk zmienia się bardzo szybko w nienawiść.
Biegnijcie do Mnie, wy wszyscy. Nie czekajcie, aż wasze życie zostanie postawione na głowie przez niepotrzebny smutek. Bo Ja zawsze jestem tutaj, czuwając, czekając, mając nadzieję, że każdy z was pozwoli, by opuściła go pycha, tak bym mógł wkroczyć i objąć was. Idźcie do swojego kościoła i módlcie się do Mnie. Mówcie do Mnie w domu, w drodze do pracy. Gdziekolwiek jesteście, po prostu zwróćcie się do Mnie. Dość szybko będziecie wiedzieć, jak odpowiadam.
Obudźcie się - otwórzcie swoje zamknięte serca
Obudźcie się, dzieci. Czy nie uświadomiliście sobie do dziś, że Mnie potrzebujecie? Kiedy otworzycie w końcu swoje zamknięte serca i wpuścicie Mnie do środka? Nie marnujcie cennego czasu, ze względu na siebie i na swoje rodziny. Ja Jestem Miłością. Potrzebujecie Mojej Miłości, aby ugasić pragnienia swoich odwodnionych i niedożywionych dusz. Moja Miłość, gdy jej doświadczycie, podniesie was na duchu i umożliwi wam ponowne odczucie prawdziwej Miłości. Ta Miłość otworzy wtedy wasze umysły na Prawdę - zgodnie z obietnicą, którą złożyłem dla każdego z was, gdy umarłem na Krzyżu za wasze grzechy. Kocham was, dzieci. Proszę, okażcie Mi miłość, o którą was błagam. Nie pozostańcie dla Mnie utraceni. Jest mało czasu, dzieci, aby powrócić do Mnie. Nie zwlekajcie.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


24th March 2011, 23:00 - Significance & Power of Prayer

My dearly beloved daughter, it is with great joy that I reunite with you this evening. You are now filled with the grace of discernment and are very clear as to the right path you must follow.
Finally, having surrendered in union with Me, you are now free. Free of doubts, clear of conscience, stronger than before and ready to reveal to the world My Promise. My Word will convey the urgency needed to be prepared to open up your hearts to the moment when all will be shown their sins.
By being prepared and forewarned, many, many more souls can be saved. The higher the conversion the weaker then will be the persecution, which will follow. My daughter, never become complacent, neither should you be fearful of future events. All will pass and in its place, a happier world with greater love everywhere.
Messages simply to remind all of God's Existence
Tell My people everywhere that these Messages are simply to remind all God's children that He Exists. They must also realise that their souls are the most important part of their human make-up. To look after their souls is vital if they are to share in the wonderful future that awaits all. People simply need to remind themselves of the Ten Commandments and honour them. Then all they need is to follow My Teachings and live their lives as I have told them.
The reason I give prophecies is to prove to My beloved followers that a Divine intervention is taking place. By doing this I hope they will open their hearts to allow the Truth to sink in.
Divine Love brings Peace
Many people pay lip service to My Teachings. For others, they find them boring and tedious. By imitating Me, they are afraid they will miss out on the comfort they believe that material things will bring into their lives. What they fail to understand is that the only real comfort they can possibly experience is Divine Love. This Love can only come into your life by drawing closer, through simple prayer, to Me and My Eternal Father. Once you experience this peace, you will find yourself free from worries and stresses.
No amount of false stimulants can match the euphoria that comes about when you become close to My Heart. Not only does this love pierce your entire body, mind and soul, it enables you to live a freer life. You will experience a deep contentment unknown to you before. Then you will be taken aback at how little the world of material luxury appeals any more. You will lose interest in these things and this will surprise you.
O children, if you could only try to come close to Me, you will finally become free. No longer will you feel an empty despair in your soul. Instead you will be calmer, in less of a hurry, have more time to show interest in others and feel at peace. This will radiate from you. Others will be naturally drawn to you. You will wonder why. Don't be afraid, for this is the grace of God at work. When you are filled with grace, it is infectious and then it spreads to others through love. Then the cycle continues.
Please remember, children, therefore, the significance of prayer. The power it yields and the speed at which it travels to envelop all those fortunate souls who are drawn into this cloud of love.
Satan's web of deceit causes fear
Just as prayer and love for one another gains momentum, so too does the hatred that spews forth from Satan. The deceiver, working through these people who have no faith, or who are dabbling in dark spiritual games, spreads his deceit. His web of hatred traps even those on the farthest perimeter,who may feel that they are living a reasonably good life. This subtle web can entrap anyone who is not careful. The one common denominator all those who become trapped feel is unrest, anxiety, despair and fear. This fear turns into hatred very quickly.
Run to Me, all of you. Do not wait until your life is turned upside down by unnecessary grief. Because I Am always there, watching, waiting, hoping that each of you will let your pride fall away, so that I can step in and embrace you. Go into your church and pray to Me. Speak to Me at home, on your way to work. Wherever you are, just call out to Me. You will know fairly quickly how I respond.
Wake up - Open your closed hearts
Wake up, children. Don't you realise by now that you need Me? When will you finally open your closed hearts and let Me in? Do not waste valuable time, for your own sakes and that of your families. I Am Love. You need My Love to quench your dehydrated and malnourished souls. My Love, once you experience it, will lift your spirit and allow you to feel real love again. This love will then open your mind to the Truth - the promises I made for each one of you when I died for your sins on the Cross. I love you, children. Please show Me the love I implore of you. Don't remain lost to Me. There is little time, children, to turn back to Me. Don't delay.
Your loving Saviour Jesus Christ