Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.09.2011, 20:20 - Maryja Panna: Zawsze słuchaj swojego serca

Przychodzę w Imię Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Jestem twoją Świętą Matką.
Ty, Moje dziecko, jesteś prześladowana. Zwodziciel podejmuje każdą próbę, by cię oszukać. Ty, Moje dziecko, musisz być posłuszna tylko jednemu Głosowi, a jest to Głos Mojego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa. Uzbrój się teraz, Moje dziecko, bo ataki na ciebie, jak również twoje cierpienia, nasilą się. Przejdziesz jednak przez to dzięki Łaskom, jakich ci udzielę. Połóż kres swoim myślom pełnym lęku i odrzuć wszelkie wątpliwości. Nie pozwól na rozproszenia, bo one pochodzą z działania zwodziciela. Nie pochodzą one od Mojego Syna. Zawsze słuchaj swojego serca, a wtedy będziesz znała Prawdę. Ja, twoja umiłowana Matka, kocham cię, dlatego, proszę, pozwól Mi zapewnić ci całą Moją ochronę przeciw złemu duchowi.
Idź w pokoju i Miłości.
Twoja umiłowana Matka
Królowa Pokoju


6th September 2011, 20:20 - Virgin Mary: Always listen to your heart

I come in the Name of my beloved Son, Jesus Christ. I am your Blessed Mother.
You, my child, are being persecuted. Every attempt is being made by the deceiver to trick you. You, my child, must obey only one Voice and that is the Voice of my precious Son, Jesus Christ.
Arm yourself now, my child, for attacks on you will increase, as too will your suffering. You, through the graces I will bestow, will get through this. Stop your fearful thoughts and put aside all doubts.
Do not allow distractions, for they come from the work of the deceiver. They do not come from my Son.
Always listen to your heart, then you will know the Truth. I, your beloved Mother, love you, so please allow me to offer you all my protections from the evil one.
Go in peace and love.
Your beloved Mother Mother Queen of Peace