Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


19.11.2011, 19:00 - Modlitwa Krucjaty 3 - Uwolnij świat od lęku

Moja szczerze umiłowana córko, przekazuję ci teraz Modlitwę o uwolnienie świata od lęku.
O Panie mój Jezu Chryste, błagam Cię, byś uwolnił świat od lęku, który odłącza dusze od Twojego kochającego Serca.
Modlę się, aby ci, którzy podczas Ostrzeżenia doświadczą prawdziwego lęku, zatrzymali się i pozwolili Twojemu Miłosierdziu napełnić swoje dusze, tak aby jako wolni kochali Cię tak, jak powinni.
Amen.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


19th November 2011, 19:00 - Crusade of Prayer (3): Rid the world of fear

My dearly beloved daughter, I now provide you with the Prayer to rid the world of fear:
O my Lord Jesus Christ I beseech You to rid the world of fear, which detaches souls from Your loving Heart.
I pray that souls who will experience real fear during The Warning will stop and allow Your Mercy to flood their souls so that they will be free to love You in the way they should.
Amen.
Your loving Saviour
Jesus Christ