Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.11.2011, 15:00 - Nie ujawniam dat

Moja szczerze umiłowana córko, musisz zachować spokój i opanowanie i złożyć całą swoją ufność we Mnie. Czas Ostrzeżenia już prawie nadszedł, ale musisz być cierpliwa. Módl się, Moja córko, żeby cała ludzkość mogła być uratowana przez Mój Dar.
Proszę, nie zgadujcie dat, powiedziałem wam wiele razy, że Ja nie ujawniam dat. Nie jest właściwe, byście je poznali. Bądźcie cierpliwi. Czas na Ostrzeżenie nastąpi zgodnie z Moją Świętą Wolą. Złóżcie całą swoją ufność we Mnie i zostawcie wszystko w Moich Rękach.
Wasz umiłowany Jezus


27th November 2011, 15:00 - I do not reveal dates

My dearly beloved daughter, you must keep calm and composed and place all your trust in Me.
The time for The Warning is almost here and you must be patient. Pray, My daughter, that all of humanity can be saved through My Gift.
Please do not guess dates, for I have told you many times that I do not reveal dates.
They are not for your knowing. Be patient. The time for the Warning will be according to My Holy Will. Place all your trust in Me and leave everything in My Hands.
Your beloved Jesus