Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


20.05.2012, 12:15 - Maryja Panna: Zły duch atakuje tych, którzy kochają Boga najmocniej

Moje dziecko, im więcej dzieci Bożych będzie przyjmować te Święte Orędzia, tak też więcej ludzi będzie je odrzucać.
Wszyscy ci, którzy są najbliżej mojego Syna, będą kuszeni przez złego ducha, by się odwrócili.
Oni będą cierpieć najbardziej, a wątpliwości będą zamykać ich umysły na Prawdę.
Zły duch atakuje tych, którzy kochają Boga najmocniej.
Kiedy zaślepia ich na prawdę, zwycięża.
Ci, którzy czczą mnie, Matkę Boga, staną się także celem, bowiem zły duch będzie odciągał od Księgi Prawdy.
Zły nigdy nie rezygnuje. Zadaje on tak straszne tortury tym kochającym duszom, po to by zaprzeczyli Słowu Bożemu.
Błagam wszystkich, którzy kochają mojego Syna, aby usłyszeli moje wołanie. Musicie słuchać, gdy mój Syn mówi do was.
Nie odrzucajcie szansy pomocy waszym braciom i siostrom w otrzymaniu życia wiecznego, które jest im obiecane.
Nie dopuszczajcie, by wątpliwości zasiewane przez zwodziciela uniemożliwiły zbawienie milionów dusz.
Jest to zawzięty bunt, w wyniku którego, od tego dnia będziecie atakowani.
Musicie prosić mnie, waszą Matkę, abym wam pomagała, przewodziła wam i poprowadziła na właściwą drogę.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


20th May 2012, 12:15 - Virgin Mary: The evil one attacks those who love God the most.

My child just as more of God's children embrace these Holy Messages so, too, will more people reject them. All those closest to My Son will be tempted by the evil one to turn their backs.
They will suffer the most and doubts will block their minds to the truth.
The evil one attacks those who love God the most.
When he blinds them to the truth he wins.
Those who revere me, the Mother of God, will also be a target where the evil one will pull them away from the Book of Truth. Never does he, the evil one, give up. He inflicts terrible torture on those loving souls so that they will deny the Word of God. I beg all of those who love My Son to hear my call. You must listen when My Son speaks to you.
Do not denounce the chance to help your brothers and sisters to obtain the eternal life promised to them.
Do not allow doubts planted by the deceiver prevent millions of souls from being saved.
This is the fierce opposition that will assail you from this day.
You must call on me, Your Mother, to help you, guide you and lead on to the true path. Your Beloved Mother
Mother of Salvation