Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


03.06.2012, 15:30 - Poświęćcie miesiąc czerwiec na ciche rozważanie, zgodnie z zaleceniami Mojej Ukochanej Matki

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą poświęcić miesiąc czerwiec na ciche rozważanie zgodnie z zaleceniami Mojej Ukochanej Matki.
Ten miesiąc jest czasem, kiedy poprzez Krucjatę Nawrócenia wiele osób może otrzymać łaski natychmiastowego nawrócenia poprzez ofiary tych spośród was, którzy odpowiedzą Mojej Matce, Matce Zbawienia.
Musicie w tym miesiącu się wyciszyć.
Proszę, zachęcam was do odwiedzania waszych kościołów najczęściej jak możecie, aby odmówić Moją Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.
Katolicy, proszę, jeśli to możliwe przyjmujcie w tym miesiącu codziennie Moją Najświętszą Eucharystię.
Bowiem w tym miesiącu nastąpi ukończenie prowadzonych po cichu planów, mających na celu wzrost niepokojów na Bliskim Wschodzie.
Bądźcie silni. Bądźcie cierpliwi. Bądźcie pokorni sercem.
Podporządkujcie Mi swoją wolę i ofiarujcie swoje cierpienia i ofiary za nawrócenie wszystkich grzeszników.
Idźcie w pokoju Moi ukochani wyznawcy.
Mój Duch Święty napełnia was wszystkich w tym czasie, gdy wzywam was do tego szczególnego nabożeństwa.
Wasz ukochany Jezus


3rd June 2012, 15:30 - Spend the month of June in quiet contemplation as instructed by My Beloved Mother.

My dearly beloved daughter My followers must spend the month of June in quiet contemplation as instructed by My Beloved Mother.
This month is the time when ,through the Crusade of Conversion, many people can receive the graces of instant conversion through the sacrifices made by those of you who respond to My Mother, the Mother of Salvation.
You need to be quiet this month.
Please, I urge you to visit your churches as much as you can to recite My Divine Mercy Chaplet at 3 O'Clock. Catholics please receive My Holy Eucharist every day if possible during this month.
For this month will be the time when the plans, silently underway to increase unrest in the Middle East, are being finalised.
Be strong. Be patient. Be humble of heart.
Submit your will to Me and offer your trials and sacrifices for the conversion of all sinners. Go in peace My beloved followers.
My Holy Spirit is covering you all at this time as I beckon you to this special devotion. Your beloved Jesus