Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


21.06.2012, 00.05 - Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą zrozumieć, że tak jak każdy dobry rodzic, Ja zawsze będę chciał tego, co dla nich najlepsze.
Nigdy nie dam im wszystkiego o co proszą, chyba, że jest to zgodne z Moją Najświętszą Wolą.
Nigdy nie pozwolę im zejść z drogi Prawdy bez zachęcenia ich do powrotu do Mnie.
Zawsze będę próbował ochronić ich przed każdą krzywdą.
Ukarzę ich także za każdy zły czyn.
Mogę i będę się gniewał, kiedy uczynią coś złego innym.
Przebaczę im również wyrządzone zło, jeśli będą szczerze żałować za błędy swojego postępowania.
Jestem cierpliwy. Nie łatwo się gorszę i nigdy nie mógłbym żywić urazy.
Dlatego nawet ci, którzy zbłądzili schodząc z drogi i czują się wewnętrznie puści powinni Mnie poprosić, żebym ich przytulił, uściskał i doprowadził do Bożej Miłości, która przyniesie im prawdziwy pokój.
Tak wielu ludzi zagubiło się i zapomniało o Mnie.
Wielu z powodu grzesznego życia, które prowadzą nie są chętni do powrotu do Mnie. Oni czują się niezręcznie, nie wiedzą jak się modlić i błędnie wierzą, że już jest dla nich za późno. Są w wielkim błędzie. Nie wolno im nigdy zapomnieć, że ofiarowałem Moje życie na ziemi za każdego z was.
Nie zrezygnuję z dusz tak łatwo. Kocham wszystkich, którzy przez swoje działania, czyny i myśli, łamią Prawa Mojego Ojca.
Jesteście dla Mnie cenni. Kocham tak samo wszystkie dzieci Boże.
Nigdy nie sądźcie, że jesteście mniej kochani dlatego, że grzeszycie. Grzech, choć jest dla Mnie wstrętny, to jest skazą z którą się urodziliście.
Jest prawie niemożliwe, aby jakakolwiek dusza na ziemi nie grzeszyła.
Niech wam się nigdy nie wydaje, że nie mógłbym wam pomóc lub wziąć was w Moje Ramiona.
Gdy zwrócicie się do Mnie, staniecie w pierwszym szeregu, aby wejść do Mojego Nowego Raju na ziemi, który będzie trwał 1000 lat. O jedno tylko proszę, abyście mówili do Mnie tymi słowami.
Modlitwa Krucjaty (62) Dla zagubionych i bezradnych grzeszników
O Jezu, pomóż mi, gdyż jestem grzesznikiem zagubionym, bezradnym i pogrążonym w ciemności.
Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby Cię szukać.
Daj mi siłę, by wołać teraz do Ciebie, żebym mógł się przebić przez ciemność mojej duszy.
Doprowadź mnie do Twojego światła, Drogi Jezu, przebacz mi,
pomóż mi ponownie stać się zdrowym i doprowadź mnie do Twojej
Miłości, pokoju i Życia Wiecznego.
Ufam Tobie całkowicie i proszę Cię, żebyś mnie przyjął z umysłem, ciałem i duszą, gdyż oddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu.
Amen.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was. Wystarczy wyciągnąć do Mnie rękę.
Słucham. Widzę. Płaczę. Kocham was.
Nigdy się nie poddam się, dopóki nie znajdziecie się w Moich ramionach, a Moje Boże Miłosierdzie nie zaleje waszych dusz.
Wkrótce ujrzycie w końcu Prawdę Mojego Wielkiego Miłosierdzia.
Wasze wątpliwości opadną jak zewnętrzna skorupa, aby ukazać waszą duszę, wypełnioną światłem i pobiegniecie do Mnie.
Oczekuję tego dnia z wielką nadzieją i radością.
Dopiero wtedy, gdy każda biedna, zagubiona dusza pozna, że tylko Ja, Jezus Chrystus mogę ją zbawić, Moje Serce zostanie uzdrowione.
Pamiętajcie, mogę potępić grzech, ale kocham każdego grzesznika, niezależnie od tego, co zrobił.
Nigdy się nie bójcie przyjść do Mnie, rozmawiać ze Mną, bo Ja kocham was zbyt mocno, żeby was odrzucić, kiedy okażecie prawdziwą skruchę.
Wasz ukochany Jezus


21st June 2012, 00:05 - Come to Me all of you who feel unworthy. I am waiting for you.

My dearly beloved daughter My followers must understand that like any good parent I will always want what is best for them. I will never give them everything they ask for unless it is according to My Most Holy Will.
I will never let them wander off the path of Truth without coaxing them back to Me. I will always try to protect them from all harm.
I will also chastise them for any wrongdoing.
I will, and can, become angry when they do evil onto others.
I will also forgive them when they do wrong if they are truly sorry for the error of their ways. I am patient. I am not easily shocked and never, nor could I, hold a grudge.
This is why even those who have wandered off lost and who feel empty inside should ask Me to hold them, love them and bring them the Divine Love that will bring them true peace.
So many people are lost and have forgotten Me.
Many, because of the sinful lives they have led, are reluctant to turn to Me. They feel awkward, don't know how to pray and believe, wrongly, that it is too late for them. How wrong they are. They must never forget that I offered up My life on earth for each one of you.
I don't give up on souls that easily. I love all those who, through their actions, deeds and thoughts, break My Father's Laws. You are precious to Me. I love you just as I love all of God's children.
Never believe you are loved less because you sin. Sin, while abhorrent to Me, is the stain with which you were born. It is almost impossible for any soul on earth not to sin.
Never feel I could never help you or welcome you into My Arms.
You will stand first in line to enter My New Paradise on earth, which will last 1,000 years when you turn to Me. All I asked is that you speak with Me in these words
Crusade Prayer (62) For Lost and Helpless Sinners
O Jesus help me for I am a sinner lost, helpless and in darkness I am weak and lack the courage to seek You out
Give me the strength to call You now so that I can break away from the darkness within my soul
Bring me into Your light Dear Jesus, forgive me Help me to become whole again and lead me to Your Love, peace and Eternal Life.
I trust You completely and I ask You to take me in mind, body and soul as I surrender to Your Divine Mercy. Amen.
Come to Me all of you who feel unworthy. I am waiting for you. All it takes is to hold out your hand and reach Me. I listen. I see. I weep. I love you.
I will never give up until you are in My Arms and My Divine Mercy floods your soul.
Soon you will finally see the Truth of My Great Mercy
Your doubts will fall away like an outer shell to reveal your soul which will be filled with the light and you will come running towards Me.
I await that day with great hope and joy.
Only when every poor lost soul knows that only I, Jesus Christ, can save them will My Heart be healed. Remember I may condemn the sin but I love every sinner no matter what they have done.
Never be afraid to come to Me, to talk to Me, for I love you too much to reject you when you show true remorse. Your beloved Jesus