Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


25.06.2012, 11:50 - Znam Moje owce i one Mnie znają

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie wolno Ci zapominać o przeogromnym znaczeniu tej misji.
Wiele razy będziesz wciągana w pułapki zastawiane przez zwodziciela, żebyś popełniła błąd.
On i wszyscy, których z łatwością prowadzi, zrobią bezwzględnie wszystko, aby skompromitować Moje Słowo dane tobie.
Musisz stanąć na wysokości zadania i zignorować te pomówienia.
Ponieważ poddałaś swoją wolną wolę, to teraz liczy się już tylko twoje posłuszeństwo wobec Mnie.
Pozwól Mi, abym w Mojej Mądrości Bożej ukazał ci Moją doskonałą drogę do Raju na Ziemi.
Moi wyznawcy muszą wysłuchać także Mojego ostrzeżenia. Wszyscy będziecie ostro atakowani z powodu głoszenia Mojego Słowa.
Nie było dotąd takiej misji.
Ty, Moja armio będziesz prowadzić stado Reszty Mojego Kościoła do bram Raju.
Spowoduje to wasze osobiste prześladowania i nie będzie to łatwa wędrówka.
Musicie się zjednoczyć i wspierać, gdyż w grupie znajdziecie wzajemne pocieszenie.
Moja armia zbiera się teraz we wszystkich zakątkach ziemi.
Wszyscy wizjonerzy, którzy łączą się z Bożą Prawdą, przez Moją Matkę, rozpalą ogień Ducha Świętego wśród Moich proroków tak, że ta armia reszty będzie odpowiednio przygotowana do czekającej ich bitwy.
Nigdy nie wątpcie w Moją Miłość. Pamiętajcie, że tylko ci, którzy idą za Mną będą mogli wejść do Nowego Raju.
Kiedy przychodzą do was i was dręczą, to musicie pamiętać, że waszym obowiązkiem jest im wybaczyć i modlić się za ich dusze.
Okażcie miłość tym, którzy dręczą was w Moje Imię. W ten sposób będziecie mogli pokonać szatana i straci on nad wami władzę.
Będę was pouczał na każdym etapie wędrówki.
Zawsze idę z wami.
Znam Moje owce i one Mnie znają.
Wasz Jezus


25th June 2012, 11:50 - I know My own and they know Me

My dearly beloved daughter you must never forget the enormity of this mission. Many times you will be drawn into traps laid down by the deceiver to trip you up.
Ruthless, he and all those who are easily led by him will do all they can to discredit My Word given to you. You must rise and ignore such taunts.
As you have surrendered your free will, all that matters now is your total obedience to Me. Allow Me, in My Divine Wisdom, to lay out before you My perfect pathway to Paradise on Earth.
My followers must heed My warning also. You will come under fierce attack, each and every one of you, for proclaiming My Word. This is a mission like no other.
You, My army, will lead the flock of My Remnant Church to the gates of Paradise.
This will cause you much personal persecution and it will not be an easy journey.
You must unite together and give each other strength for in numbers you will find comfort in each other.
In all corners of the earth My army gathers now.
All seers who are communicated with the Divine Truth, through My Mother, will ignite the flame of the Holy Spirit along with My prophets so that the remnant army is adequately prepared for the battle ahead.
Never doubt My Love. Remember that only those who follow Me can enter the New Paradise.
When those who come to you and torment you, remember your duty is to forgive them and then pray for their souls.
Show love to those who torment you in My Name. This way you can defeat Satan and he loses his power over you. I will instruct you every step of your journey.
I walk with you always.
I know My own and they know Me. Your Jesus