Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


10.09.2014, 03:00 - Bóg Ojciec: Kochajcie Mnie, jak Ja was kocham

Moja najdroższa córko, niech będzie wiadomo, że za każdym razem, gdy człowiek grzeszy przeciwko Mnie, Ja mu wybaczę. Grzech może oddzielić go ode Mnie, ale Ja wciąż kocham grzesznika. Niech będzie wiadomo, że kocham tych, którzy nie są Mnie świadomi. Pragnę, aby wszyscy, którzy mogą odczuwać, że Ja nie istnieję, posłuchali Mnie teraz.
Ja Jestem w zasięgu waszej ręki. Proszę zawołajcie do Mnie. Pragnę was. Kocham was. Potrzebuję was, gdyż jesteście częścią Mojego Ciała. A ponieważ jesteście częścią Mojego Ciała, czuję się opuszczony, kiedy Mi nie odpowiadacie. Tak jak rodzic, który daje dziecku życie, Ja również oczekuję waszej odpowiedzi. Dziecko w sposób naturalny reaguje na rodzica. Rodzic w sposób naturalny kocha swoje dziecko, ponieważ jest to część Daru, jakim obdarzyłem ludzkość.
Ja Jestem waszym Ojcem. Ja Jestem waszym Stwórcą. Jestem, Który Jestem. Czyż nie wiecie, że kocham was wszystkich z tęsknotą, która znana jest tylko tym z was, którzy zostali rodzicami? Płaczę łzami wielkiego smutku, gdy nie wiecie, Kim Ja Jestem. Czuję ciężar w swoim Sercu, gdy wołam teraz do was. Kochajcie Mnie, jak Ja was kocham.
Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy


10th September 2014, 03:00 - God the Father: Love Me as I love you

My dearest daughter, let it be known that every time a man sins against Me, I will forgive him. Sin may separate him from Me but I still love the sinner. Let it be known that I love those who are oblivious to Me. I desire all those who may feel that I do not exist to listen now.
I Am within your grasp. Please call out to Me. I want you. I love you. I need you, for you are part of My Flesh. And, as part of My Flesh I feel lost when you do not respond to Me. Like a parent who gives life to a child, I await your response. A baby naturally responds to a parent. A parent naturally loves its child for this is part of the Gift that I bestow upon humanity.
I Am your Father. I Am your Creator. I Am Who I Am. Don't you know that I love you all with a longing that is only known to those of you have become parents? I cry tears of great sorrow when you do not know Who I Am. My Heart is heavy as I call out to you now. Love Me as I love you.
Your Eternal Father God the Most High