Szukaj na stronie

Start

Modlitwa Krucjaty (33) Powstań teraz i przyjmij Pieczęć Boga Żywego

Modlitwa Krucjaty przekazana wraz z orędziem z 20.02.2012, 00:20

 

Ważna pieczęć dla wszystkich wyznawców Boga na ziemi została przekazana Marii Bożego Miłosierdzia przez Boga Ojca. Prosi On, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę dla wszystkich i każdego z was oraz dla waszych rodzin na przyszłe, trudne czasy, w których będziemy musieli żyć.


Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego

Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (33), aby uznać Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością.

O, mój Boże, mój kochający Ojcze,
przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
mój ukochany Ojcze.

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki.
Kocham Cię, drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.

Idźcie, Moje dzieci, nie bójcie się. Zaufajcie mi, waszemu ukochanemu Ojcu, który z miłością stworzył każdego z was.

Znam każdą duszę, każda wasza cząstka jest Mi znana. Żaden z was nie jest mniej kochany niż pozostali.

Z tego powodu nie chcę stracić żadnej duszy. Ani jednej.

Proszę, módlcie się nadal codziennie Moją Najświętszą Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Pewnego dnia zrozumiecie dlaczego to oczyszczenie jest potrzebne.

Wasz kochający Ojciec w Niebie
Bóg Najwyższy

 

tekst oryginalny