Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.11.2010, 00:20 - Ludzkość stoi w obliczu ostatecznego oczyszczenia

Tak, Moja umiłowana córko, to jestem Ja. Ty i Ja będziemy pracować ramię w ramię, przygotowując świat na czasy, przed którymi znajduje się ludzkość, gdy ziemia stoi w obliczu ostatecznego oczyszczenia.
Jest ważne, aby to oczyszczenie miało miejsce, bo bez niego nie może być dla Moich dzieci Życia Wiecznego. Wszystkie Moje dzieci, a w szczególności Moi wyznawcy, zmierzą się z trudnościami, ponieważ jest to część walki, która musi zostać stoczona, by zdobyć dusze.
Wycisz się. Niech twoje serce odczuje Moją Miłość, Moja córko. Przyjmij ją jako Dar ode Mnie. Możesz być zaskoczona, ale jestem Twoją rodziną. Jesteś w domu razem ze Mną w Moim Królestwie. Masz teraz zadanie do wykonania. Weź Mnie za rękę, a Ja wezmę twój umysł, i będę cię prowadził, by z powrotem przyprowadzić Moje dzieci do Mojego Najświętszego Serca. Odpocznij teraz, Moje dziecko.
Twój kochający Jezus Chrystus
Twój kochający Zbawiciel


11th November 2010, 00:20 - Mankind faces final cleansing

Yes my beloved daughter it is I. You and I will work side by side in preparing the world for the times facing mankind as the earth faces the final cleansing.
It is important that this cleansing takes place for without it there can be no eternal life for My children. There will be difficulties facing all My children, especially, My followers for this is part of the battle that must be fought to win souls.
Relax. Let your heart feel My love, My daughter. Accept it is a gift from Me. You may be surprised but I am your family. You are at home with Me in my Kingdom. You now have a job to do. Hold My hand and I will take your mind to guide you to bring My children back to my Sacred Heart. Rest now My child.
Your loving Christ Jesus. Your loving Saviour.