Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


12.11.2010, 15:00 - Ta Księga odmieni życie ludzi, zbawi dusze

Idź naprzód; czyń, co potrzeba uczynić, by ludzie zobaczyli i usłyszeli Moje Boskie Orędzia.
Ufam ci, droga córko, że skorzystasz ze wszystkich środków, które jak ci się wydaje, zagwarantują, że ludzie przeczytają te Orędzia. Potrzebujesz całej swojej siły, by pisać tę Księgę. Ta Księga* odmieni życie ludzi i zbawi dusze, a została ona przepowiedziana. Tak, ta Księga jest tym, co było przepowiedziane. Ty jesteś tą, która zapisuje. Ja jestem Autorem.
Nie bądź zdziwiona lub przytłoczona, bo to jest bardzo święte zadanie i zostałaś wybrana, by wykonać to Dzieło wraz ze Mną. Zabierze ci to trzy miesiące*. Chcę, żebyś opublikowała ją na całym świecie. Musi być obszerna, potężna i poszukiwana przez miliony, tak jak święta Biblia.
Moja córko, możesz to opublikować - "Rozmowy z ukrytym prorokiem". Jest w porządku, aby tak uczynić. Dlaczego się lękasz, Moje dziecko? Jesteś prowadzona z Nieba. Musisz być silna. Zaufaj mi. Poddaj się. Będę trzymać cię za rękę na każdym kroku tej drogi. Porozmawiam z tobą później.
Twój kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
* Księga, do której odnosi się Jezus, jest pierwszym tomem Orędzi, przedstawionym światu w lutym 2011 roku.


12th November 2010, 15:00 - This Book will change lives & save souls

Go ahead; do what needs to be done in order for people to see and hear My Divine Messages.
I trust you, dear daughter, to use whatever means you feel will ensure that people read the Messages. You need all your energy to write The Book. This Book* will change lives, save souls and has been foretold. Yes, The Book is what was prophesied. You are the writer. I Am the Author.
Do not be surprised, or overwhelmed, for this is a very sacred task and you have been chosen to do this Work with Me. It will take you three months. I want you to publish it around the world. It must be large, powerful and sought out by millions, just like the Holy Bible.
My daughter, you can publish this 'in conversation with the secret prophet.' It is okay to do this. Why do you fear, My child? You are being guided from Heaven. You must stay strong. Trust in Me. Surrender. I will hold your hand at every step of the way. I will speak with you later.
Your loving Saviour Jesus Christ
* The book Jesus refers to is the First Volume of Messages presented to the world in February 2011.