Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.01.2011, 00:30 - 2011 - rok oczyszczenia

Moja umiłowana córko, wreszcie na nowo się jednoczmy. Minęło już trochę dni, odkąd jesteś w takim usposobieniu, by otrzymywać Moje Orędzia. Nie lękaj się, bo będziesz potrzebowała teraz czasu, by skoncentrować się na najpilniejszym z Moich orędzi danych dotychczas światu.
Rok 2011 jest tym rokiem, czasem, kiedy rozpoczną się zmiany - oczyszczenie - i będą one obserwowane przez miliony na całym świecie. Choć modlitwa pomoże oddalić globalne katastrofy, nie będzie już wystarczająca, by powstrzymać Rękę Mojego Ojca Przedwiecznego, uderzy wkrótce w ludzkość.
Złe zachowanie oraz sprośność w umysłach, ciałach i duszach, która objawia się w obecnej chwili na świecie, są teraz łatwe do spostrzeżenia przez was wszystkich. Dla tych z was, tak zajętych i pochłoniętych swoim życiem, teraz jest czas, aby się zatrzymać i zobaczyć, co się wydarza przed waszymi oczami.
Zły, który działa poprzez tych w ciemności, wprowadza zamęt, w którym codzienne morderstwa są rutyną, tak że ludzkość stała się niewrażliwa na podłych przestępców, którzy dokonują tych okrucieństw. Miłość własna i chciwość zdominowały wasze społeczeństwo. Wasi przywódcy i politycy są głodni władzy i w wielu przypadkach nie mogliby się mniej troszczyć o wasze dobro. Wzrastająca liczba samobójstw jest spowodowana przez rozpacz wytworzoną w waszym społeczeństwie przez zwodziciela, złego ducha. On, który nigdy się wam nie ujawnia, kryje się za każdym aktem publicznej demonstracji, w której wychwala się niemoralność seksualną i poważną krzywdę na ciele u innych i u siebie.
Ciągła pogoń za luksusowymi dobrami, które przedkładacie nad dobro swoich rodzin, jest nieokiełznana. Moje dzieci, skoro gonicie za tymi bezwartościowymi marzeniami, z czasem spostrzeżecie, że będziecie bez pożywienia. Te puste i bezużyteczne rzeczy nie nakarmią waszych pustych żołądków. Ani nie napełnią waszych pustych dusz, które krzyczą o pociechę - pociechę, której już więcej nie będziecie mieć do dyspozycji. Ta pociecha może zostać osiągnięta tylko przez modlitwę, a w szczególności - zorganizowaną modlitwę w grupach.
Oczyszczenie poprzedzi Moje Powtórne Przyjście
Trzęsienia ziemi wstrząsną teraz ziemią, gdy zagorzały Gniew Mojego Ojca zostanie uwolniony. Wy, Moje niewdzięczne dzieci, którzy odwróciliście się od Światła Prawdy, powinniście się teraz lękać. Właśnie zbliża się początek Wielkiego Ucisku, w którym spektakl ekologicznego nieporządku będzie narastał. Człowiek będzie bezsilny. Z czasem zda sobie z tego sprawę i uzna, że Mój Ojciec istnieje i że Ja, Jego Syn umiłowany, przygotowuję teraz drogę dla świata, by stał się świadkiem Mojego Przyjścia z powrotem na ziemię, po raz drugi. Ten czas się teraz przybliża. Jednak świat musi najpierw przejść przez to niezbędne oczyszczenie. Tak jak będzie wzrastać liczba katastrof na świecie, tak będą się mnożyć naśladowcy szatana. W swoim oporze będą nadal wieść swoje nieszczęsne złe życie i powodować ból i trwogę wśród Moich wyznawców i tych, którzy wiodą prawe życie.
Gdy Moi wyznawcy będą przedstawiać prawdę niewierzącemu światu, więcej ludzi jednak się obudzi i przyzna, że faktycznie na świecie zachodzą zmiany. Dzięki proroctwom, które daję Moim dzieciom przez Moich wybranych posłańców, zrozumieją wkrótce, czego tak naprawdę są świadkami, ponieważ wydarzenia, które nastaną, nie będą mogły być spowodowane przez człowieka. Mogą one nastąpić, tylko jeśli i kiedy Mój Ojciec Przedwieczny da Swoje przyzwolenie.
Nadszedł czas, aby Pieczęcie zostały złamane
Nadszedł czas, Moje dzieci, na znaki, jak zostało to przepowiedziane, kiedy Pieczęcie mają zostać złamane, a trąby mają obwieścić zmiany. Zło nie będzie tolerowane przez Boga, Stwórcę ludzkości, i zostanie usunięte ze świata na rzecz dobra. Żaden zwolennik złego ducha, bez względu na stopień jego oddania się szatanowi i jego pustym obietnicom, nie zostanie oszczędzony, chyba że okaże skruchę!
Miłość, Moje dzieci, zostanie okazana wszystkim wyznawcom Moim i Ojca Przedwiecznego, kiedy otworzycie swoje serca. Szatan jednak ujawnia się z tak wielką wyniosłością, że jego moc skaziła teraz bardzo wiele z Moich dzieci, tak że już dłużej nie wierzą w takie cnoty jak uczciwość, dobre uczynki, szacunek dla życia - czy to wobec siebie nawzajem, czy wobec swoich własnych rodzin. Brat zwraca się przeciw bratu, siostra przeciw siostrze, bliźni przeciw bliźniemu, kapłan przeciw swoim przełożonym, biskupi przeciw Nauczaniu świętej Księgi.
Dlaczego karzecie Mnie swoim brakiem miłości?
Moje dzieci odwracają się nawet od tej pięknej planety - z taką miłością podarowanej wam przez Boga Ojca, Stworzyciela i Twórcę wszystkich rzeczy. Co uczyniliście? Dlaczego karzecie Mnie swoim brakiem miłości do waszego Zbawiciela? Dlaczego odwracacie się od waszych własnych potrzeb - pilnej potrzeby karmienia własnych dusz, gaszenia pragnienia wiedzy o Królestwie Mojego Ojca, Niebie - waszym obiecanym Dziedzictwie? Wy, Moje dzieci, odwracacie się od waszego własnego zbawienia! Czy nie zdajecie sobie z tego sprawy? Proszę, uwierzcie, że dopóki nie zbadacie teraz swojego sumienia i nie będziecie się modlić o prowadzenie, nie możecie być i nie będziecie zbawieni.
Księża lekceważą Nauczanie
Moi wyświęceni słudzy, ci właśnie pasterze ustanowieni do prowadzenia Mojej trzody, nie wyjaśniają, że zły duch istnieje. W pogoni za tym, aby wyglądać na nowoczesnych, mających otwarty umysł i praktycznych nauczycieli, nie zdołali wskazać zagrożeń wynikających z lekceważenia Nauczania zawartego w Księdze Mojego Ojca. Księdze, która jasno mówi o istnieniu złego i o tym, jak on działa przez każdego z was, tak aby mógł was odciągnąć od waszego ostatecznego, ale należnego wam domu - Nowego Raju, który wam wszystkim obiecałem, kiedy umarłem za was na Krzyżu. Nie umarłem za nieokreśloną grupę ludzi. Oddałem Swoje Życie za każdego z was, abyście mogli być zbawieni.
Pamiętajcie, choć Moja Miłość do was ogarnia wszystko, to sprawia także przenikające Mnie cierpienie. To cierpienie powstaje, ponieważ lekceważycie Moje Istnienie. Decydujecie się nadal ślepo i naiwnie wierzyć, że ziemia zapewnia wam wszystko, czego kiedykolwiek moglibyście zapragnąć. Zapominacie, że życie - życie po tym życiu - będzie trwało bez końca.
Proroctwa dane wam z Miłosierdzia
Znaki, orędzia i proroctwa dawane są wam, dzieci, od lat, jako konsekwencja Mojego Miłosierdzia. Z wyjątkiem Moich wyznawców, bardzo niewielu z was słucha, otwiera oczy lub zastanowi się choćby przez moment, zadając sobie to pytanie. Czy to naprawdę może być Boski przekaz? A jeżeli tak, to co powinienem uczynić? Odpowiedzią jest: słuchać i przyjąć prawdę o waszym wyborze na przyszłość. Zdecydujcie się, którą drogę chcecie obrać. Módlcie się za dusze wasze i waszych najbliższych.
Wy, którzy arogancko odwracacie się z pogardą, kiedy wypowiada się Moje Imię, albo machacie rękami z braku szacunku, kiedy Moi naśladowcy głoszą Moją Prawdę, jesteście dla Mnie straceni. Mogę tylko przez Swoje Miłosierdzie dać temu światu znaki i orędzia, aby pomóc was prowadzić. Z powodu Daru wolnej woli, danego ludziom przez Ojca Przedwiecznego, Boga Stworzyciela i Twórcę wszystkich rzeczy, nie mogę was zmuszać. Tak jak orędzie Miłości i współczucia zawsze będzie Moim rzeczywistym powodem porozumiewania się z wami, tak też będzie nim Moje poczucie zranienia i rozpaczy.
Moje cierpienie, ból i zranienie nasilają się, kiedy Moje dzieci rzucają się w otwarte ramiona szatana. Oznacza to, że muszę teraz jasno pokazać wam wszystkim, jaki los czeka tych, którzy odrzucają Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.
Rzeczywistość piekła
Wybierzcie kłamstwa szerzone przez zwodziciela - to podstawowe, że Bóg, Ojciec Przedwieczny, nie istnieje - a będziecie zgubieni. Przy przekraczaniu bram piekielnych uświadomicie sobie straszliwy błąd, który popełniliście. Uwierzcie Mi, Moje dzieci, gdybyście mogli być choć świadkami szoku i poczucia trwogi tych dusz, kiedy po śmierci zostaje im ukazana ostateczna prawda, nie bylibyście w stanie wytrzymać tej udręki nawet przez jedną chwilę. Gdybyście mogli teraz otrzymać choćby wgląd w to miejsce na ludzki sposób, to padlibyście martwi z powodu czystego przerażenia losem, jaki stanie się udziałem tych, którzy wybierają drogę grzechu.
Ta droga, która wygląda pięknie, pociąga, jest atrakcyjna, zaszczytna i pełna cudowności, zmienia się, kiedy dochodzicie do jej połowy. Zmiany, jakie napotykacie w połowie drogi, pokazują wam, że nie jesteście usatysfakcjonowani. To dziwne uczucie pustki i rozczarowania utrzymuje się przez resztę drogi, nie słabnąc. Nie możecie zrozumieć, dlaczego tak się czujecie. Wasze doświadczenia zewnętrznie przynoszące przyjemność są pełne nieoczekiwanych, niepokojących, nieprzyjemnych uczuć, pomieszanych z gniewem, frustracją, samotnością i lękiem. Dopiero kiedy na końcu swojej podróży spotkacie swojego bożka i spojrzycie w jego nikczemne oczy, tańczące w rozbawieniu z poczuciem wyższości, będziecie krzyczeć, aż ochrypniecie. To nie wcześniej jak w tamtym ostatecznym momencie będziecie krzyczeć o Moją pomoc. Ale będzie już za późno. Na tamtym etapie nie będzie już odwrotu. Wybór będziecie musieli podjąć w tym życiu. I chociaż będę płakał gorzkimi Łzami głębokiego smutku nad każdą Moją straconą duszą, to na tamtym etapie nie będę mógł was już uratować. Wasza wolna wola, poprzez którą decydujecie o swoim losie, będzie zupełnie poza zasięgiem Moich Rąk.
Przez to Orędzie, chociaż jest tak surowe, daję światu ostatnie ostrzeżenie, z czystej Miłości do każdego z was. Błagam was po raz ostatni, abyście usłyszeli teraz Mój Głos, tak byście mogli zbawić swoje dusze.
Wasz umiłowany Jezus Chrystus
Zbawiciel ludzkości i Sędzia Sprawiedliwy


11th January 2011, 00:30 - 2011 Year of the Purification

My beloved daughter, at last we reunite. It has been a number of days now since you have been in the frame of mind to receive My Messages. Fear not because you will need the time now to heed My most urgent Message given to the world so far.
2011 is the year for the time in which the changes - the purification - will commence and be witnessed by millions throughout the world. Although prayer will help stave off global disasters, it will not be enough now to halt the Hand of My Eternal Father when it swipes down on mankind, shortly.
The evil behaviour and the filth of mind, body and soul, which is being revealed in the world at this moment is clear now for all of you to see. For those of you so busy and wrapped up in your lives, now is the time to stop and see what is happening before your eyes.
The evil one, who works through those in the darkness, has created havoc where daily murder is now so routine that mankind has become de-sensitised to the evil perpetrators who carry out these atrocities. Self-love and greed dominate your society. Your leaders and politicians are power-hungry and in many cases couldn't care less about your welfare. Suicide, on the rise, is caused by the despair created by the deceiver, the evil one, in your society.
He, who never reveals himself to you, hides behind every act of public demonstration which glorifies sexual immorality and grievous bodily harm to others and oneself.
The constant pursuit of luxury goods, which you prioritise over your families' welfare, is rampant. As you, My children, chase these worthless dreams, you will find in time that you will be without food. Those empty and useless things will not feed your empty stomachs. Nor will they fulfil your empty souls, which are screaming for comfort - a comfort you no longer have at your disposal. This comfort can only be achieved through prayer and particularly organised prayer in groups.
Purification comes before My Second Coming
Earthquakes are now about to strike the Earth, as the wrath of My Father's fury will be unleashed. You, My ungrateful children, who have turned your back on the Light of Truth, need to be fearful now. The beginning of the Great Tribulation is about to unfold, where the spectacle of ecological unrest will escalate. Man will be powerless. In time, he will realise and accept that My Father Exists and that I, His beloved Son, now prepare the way for the world to witness My coming back to Earth for the second time.
That time draws close now. However the world must undergo this essential purification first. As the number of world disasters will continue to rise, so too will those followers of Satan. Out of defiance, they will continue with their miserable evil lives and inflict pain and terror on My believers and those who live righteous lives.
As My believers declare the Truth to a disbelieving world, more people will, however, sit up and accept that changes are indeed taking place in the world. They will soon, through the prophecies I Am presenting to My children through My chosen messengers, understand what they are actually witnessing, because the events that will unfold cannot be brought about by man. They can only happen if and when My Eternal Father gives His permission.
Time has arrived for the Seals to be broken
The time, My children, has arrived for the signs as foretold when the Seals are to be broken and the trumpets to herald the changes. Evil will not be tolerated by God the Creator of mankind, and will be stamped out in the world for good. No follower of the evil one, irrespective as to what level of commitment he has for Satan and his empty promises, will be spared, unless he repents!
Love, My children, will be shown to all of My followers and those of the Eternal Father when you open your hearts. Satan, however, has manifested himself to such a level of exaltation, that his power has now infected so many of My children that they no longer believe in virtues such as honesty, good deeds, respect for life, either for each other or for their own families. Brother is turning against brother, sister against sister, neighbour against neighbour, priest against his superiors, Bishops against the Teachings of the Holy Book.
Why do you punish Me with your lack of love?
My children have even turned their back on this beautiful planet - so lovingly presented to you by God the Father, the Creator and Maker of all things. What have you done? Why do you punish Me with your lack of love for your Saviour? Why do you turn your back on your own needs - the urgency of feeding your own souls, of quenching your thirst for knowledge of My Father's Kingdom, Heaven - your promised inheritance? You, My children, are turning your back on your own salvation! Don't you realise this?
Please believe that unless you examine your own conscience now and pray for guidance that you cannot and will not be saved?
Priests ignoring Teachings
My sacred servants, the very shepherds appointed to guide My flock, have not explained the existence of the evil one. They, in
their quest to appear as modern, open-minded and practical teachers have failed to point out the dangers of ignoring the Teachings contained in My Father's Book. The Book that states clearly the existence of the evil one and how he works through each and every one of you, so that he can take you away from your final, but rightful home - the New Paradise, which I promised you all when I died on the Cross for you. I did not die for a faceless group of people. I gave up My Life for each and every one of you so that you can be saved.
Remember, although My Love for you is all encompassing, it also causes Me deep suffering. This suffering comes about because you ignore My Existence. You choose blindly continuing to believe naively that Earth provides all you could ever wish for. You forget that life, the life after this, will continue indefinitely.
Prophecies given to you out of Mercy
Signs, messages and prophecies have been sent to you, children, through the years, as a result of My Mercy. With the exception of My followers, very few of you listen, open your eyes or ponder for even one moment to ask yourselves this question. Could this be really a Divine communication? If it is, then what do I need to do? The answer is to listen and accept the Truth of your future options. Decide what path you wish to take. Pray then for your soul and those of your loved ones.
For those of you who arrogantly turn your back in scorn when My Name is mentioned, or who wave your hands in disrespect when My followers proclaim My Truth, then you are lost to Me. I can only, through My Mercy, give this world signs and Messages to help guide you. Because of the Gift of free will, given to mankind by the Eternal Father, God the Creator and Maker of all things, I cannot force your hand. While a Message of Love and Compassion will always be My underlying reason for communicating with you, so too will My sense of hurt and distress.
My suffering pain and hurt is intensifying as My children jump into the open arms of Satan. This means that I now have to show clearly to all of you what fate lies ahead of those who reject Me and My Eternal Father.
The reality of Hell
Choose the lies promoted by the deceiver - the main one being that God the Eternal Father does not exist - and you are doomed. On entering the gates of Hell you will then realise the horrible mistake you have made. Believe Me, My children, if you could just witness the shock and sense of horror of those souls, when the final Truth after death is revealed to them you would not be able to withstand, even just one moment of this torment. Should you witness just a glimpse of this place now, in human terms, you would drop dead with sheer terror of the fate that befalls those who chose the path of sin.
This pathway, which looks pretty, appealing, enticing, glorious and full of wonder, changes when you get half way down it. The changes you come across midway shows you that you are not being satisfied. This strange, empty and disappointing feeling continues unabated for the rest of the journey. You cannot understand why you feel like this. Your experiences, pleasurable on the exterior, are full of unexpected disturbing, nasty feelings which are mixed with anger, frustration, loneliness and fear. It is only when you meet your idol at the end of your journey and look into his wicked eyes, which dance with condescending amusement, that you will scream until you are hoarse. It's not until that final moment that you will scream for My help. But it will be too late.
There will be no turning back at that stage. You will have made your choice in this life. And although I will cry bitter Tears of deep sorrow for each of My lost souls, I cannot save you at that stage. Your free will, where you choose your own destiny, will be completely out of My Hands.
Through this Message, harsh though it is, I Am giving the world the final Warning, out of Pure Love for each of you. I plead with you finally, to hear My Voice now, so that you can save your souls.
Your beloved Jesus Christ
Saviour of Mankind and Just Judge