Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


15.04.2011, 15:30 - Jak sprawić, aby wasze rodziny i przyjaciele mogli wejść do Nieba

Moja umiłowana córko, raduję się, bo podczas Wielkiego Tygodnia tak wielu Moich dobrych i wiernych wyznawców połączy się jako jedno, aby uczcić Ofiarę, którą złożyłem za wszystkich. Ofiarę, którą podejmowałbym chętnie wciąż na nowo, gdyby miała uratować każdego z was. Moja Miłość jest wielka dla każdego z osobna na świecie, a każdy został stworzony poprzez Świętą Wolę Boga, Ojca Przedwiecznego, Stwórcy ludzkości. Wszyscy macie bardzo szczególne miejsce w Moim Sercu, nawet ci z was, którzy Mnie nie znają.
Gdyby obiecano wam na tej ziemi życie, które oferowałoby wam bogactwo i szczęście, to wielu z was skorzystałoby z tej okazji. Jesteście bardzo zdeterminowani, by zaspokoić pragnienia ciała. Gdyby zaproponowano ludziom Raj w Niebie, byłoby im trudno wyobrazić go sobie. Rozumiem to. Bo letnia dusza musiałaby mieć wielką wyobraźnię, aby pojąć to piękne miejsce. Zawsze zmagałaby się, aby wyobrazić sobie tę wspaniałość. Jedyne dusze, które to potrafią, to te z silną wiarą w Istnienie Boga. Jedynym sposobem, aby naprawdę zrozumieć klejnot, który oczekuje na każdego z was, jest wzmocnienie waszej wiary. Jedyny sposób, aby tego dokonać to mocno się modlić, by dostrzec Prawdę, Światło i jaśniejącą przyszłość, oczekującą tych wszystkich, którzy czczą Boga, Ojca Wszechmogącego. Wierzący, musicie się modlić za swoich przyjaciół, małżonków, krewnych, rodziców, braci, siostry i dzieci, którzy mają małą wiarę. Moja modlitwa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, będzie ratować ich dusze, jeśli będziecie ją odmawiać w ich intencji. To jest teraz Moja obietnica dla was.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


15th April 2011, 15:30 - How to ensure your family and friends can enter Heaven

My beloved daughter, I rejoice because so many good and devout followers of Mine join together during Holy Week, as one, to honour the Sacrifice I made for all. A Sacrifice I would willingly give up again and again were it to save every single one of you. My Love is deep for every individual in the world, each of whom was created through the Holy Will of God the Eternal Father, Creator of mankind. All of you hold a very special place in My Heart, even those of you who don't know Me.
If you were promised a life on this Earth offering you wealth and happiness many of you would jump at the chance. So desperate are you to satisfy your aspirations of the body. If men were offered Paradise in Heaven they would find it hard to envisage. I understand this. For the lukewarm soul, he would need to have a vivid imagination to fathom this glorious place. He will always struggle to envisage this glorious entity. The only souls who can are those with a strong faith in the Existence of God. The only way to truly understand the jewel that awaits each one of you is to strengthen your belief. The only way to do this is to pray hard to see the Truth, the Light, the glittering future that awaits all those who honour God the Father Almighty. Believers, you must pray for your friends, spouses, relatives, parents, brothers, sisters and children who have little faith. My prayer of Divine Mercy, when recited by you on their behalf will save their souls. That is My promise to you now.
Your loving Saviour Jesus Christ