Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.10.2011, 20:30 - Maryja Panna: Zwodziciel także przygotowuje się do Ostrzeżenia

Moje dziecko, módlcie się za wszystkie te dusze, które odrzuciły Mojego Syna i które są dumne z tego faktu. Zbliża się czas, kiedy Mój Syn raz jeszcze spróbuje wybawić świat od potępienia. Ważne jest, Moje dziecko, że w dalszym ciągu jesteś posłuszna we wszystkich sprawach, o które prosi cię Mój najdroższy Syn.
Mój Syn cierpi i chce uratować was wszystkich z uścisku zwodziciela. A zwodziciel przygotowuje się do Ostrzeżenia. Podczas gdy Mój Syn w Swoim Miłosierdziu wystąpi, aby ratować wszystkie dusze, on, zwodziciel, będzie próbował je przekonać, że Ostrzeżenie było iluzją. Należy uniemożliwić szatanowi kradzież tych niczego niepodejrzewających dusz. Włączajcie je do wszystkie waszych modlitw, bo one są tymi, które najbardziej potrzebują waszych modlitw.
Wasza Matka Najświętsza
Królowa Nieba


1st October 2011, 20:30 - Virgin Mary: The deceiver is also preparing for The Warning

My child, pray for all those souls who have rejected my Son and who are proud of the fact.
The time draws near as my Son once again tries to save the world from damnation. It is important, my child, that you continue to be obedient in all things requested of you by my precious Son.
He suffers and wants to save all of you from the grip of the deceiver. He, the deceiver, is preparing for The Warning. While my Son through His Mercy will set out to save the souls of all, he, the deceiver, will try to convince them that The Warning was an illusion.
Satan must be prevented from snatching those unsuspecting souls. Keep them in all your prayers, for they are the ones who need your prayers the most.
Your Blessed Mother Queen of Heaven