Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.11.2011, 21:00 - Modlitwa Krucjaty 2 - Modlitwa za światowych przywódców

Moja szczerze umiłowana córko, dzisiaj polecam Moim wyznawcom, by odmawiali tę Modlitwę dla ratowania tych biednych dzieci, które są dręczone przez przywódców swoich krajów, którzy z kolei są pod rozkazami globalnych sił, nie od Boga.
Mój Ojcze Przedwieczny, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, proszę, byś chronił Twoje dzieci przed prześladowaniami, które są potajemnie planowane przez światowe siły wobec niewinnych narodów.
Modlę się o przebaczenie grzechów tym duszom, które są przyczyną tego udręczenia, by mogły zwrócić się do Ciebie z pokornymi i skruszonymi sercami.
Proszę, daj Twoim dręczonym dzieciom siłę do wytrzymania takich cierpień na przebłaganie za grzechy świata.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.


18th November 2011, 21:00 - Crusade of Prayer (2): Prayer for Global Rulers

My dearly beloved daughter, today I urge My followers to offer this Prayer to save those poor children who are being tormented by the leaders of their own countries who in turn are being dictated to by global forces, not of God.
My Eternal Father, in the Name of Your beloved Son, Jesus Christ, I ask that You protect Your children from the persecution, which is being plotted by global forces, against innocent nations.
I pray for the forgiveness of sin of those souls who are the cause of this hardship so that they may turn to You with humble and contrite hearts.
Please give Your tortured children the strength to withstand such suffering, in atonement for the sins of the world, through Christ Our Lord.
Amen.