Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.11.2011, 15:35 - Modlitwa Krucjaty 10 - Niesienie Płomienia Twojej Miłości

Pomóż nam, drogi Jezu, bez lęku powstać w Twoje Imię i nieść Płomień Twojej Miłości poprzez wszystkie narody.
Daj nam, Twoim dzieciom, siłę do stawienia czoła zniewagom, które będą nas spotykać pośród tych wszystkich, którzy w rzeczywistości nie wierzą w Twoje Miłosierdzie.
Amen.


29th November 2011, 15:35 - Crusade Prayer (10) Carrying the Flame of Your Love

Help us, dear Jesus, to rise fearlessly in Your Name and to carry the Flame of Your Love across all nations.
Give us, Your children, the strength to face the abuse we will be faced with among all those who are not true believers in Your Mercy.
Amen.