Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.12.2011, 15:00 - Tym, którzy nie kochają Mojego Ojca, zostanie okazane wszelkiego rodzaju Miłosierdzie

Moja najdroższa, umiłowana córko, wkrótce Moje dzieci na całym świecie zostaną obudzone z głębokiego, próżnego snu. Kiedy się obudzą przy Ostrzeżeniu, wielu będzie przerażonych. Tym, którzy będą przestraszeni, mam to do powiedzenia.
Bądźcie wdzięczni, bo zostaliście obudzeni z ciemności. Radujcie się, że jest wam okazywane Moje Światło Miłosierdzia. Jeśli uważacie to za bolesne, to błagam was, znoście to oczyszczenie z pokorą, bo bez tego oczyszczenia nie będziecie mieli Życia Wiecznego, do którego macie prawo. Módlcie się do Mnie, abym pomógł wam w tych trudnych chwilach, a Ja podniosę was i dam wam siłę, której potrzebujecie.
Jeśli odrzucicie Moją Rękę Miłosierdzia, będzie wam dany tylko bardzo krótki czas na okazanie skruchy. Tym, którzy nie kochają Mojego Ojca, zostanie okazane wszelkiego rodzaju Miłosierdzie, ale wiedzcie, że Jego cierpliwość jest na wyczerpaniu.
Dany będzie jeden wielki Akt Mojego Miłosierdzia. Do was będzie należało, abyście stali się pokorni i błagali o Miłosierdzie. Nie możecie być przymuszeni do uczynienia tego. Módlcie się o to, aby gdybyście nie mogli sobie poradzić z tym oczyszczeniem, inni modlili się wtedy za wasze dusze.
Nigdy się Mnie nie obawiajcie. Nigdy nie odrzucajcie Mojej Ręki Zbawienia, bo beze Mnie jesteście niczym. Nie czekajcie z wołaniem o Moją Miłość na czas, kiedy będzie już za późno, aby wam pomóc.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


29th December 2011, 15:00 - Every kind of Mercy will be shown to those who don't love My Father

My dearest beloved daughter, My children everywhere will be awakened from a deep, empty slumber shortly. When they awaken to The Warning, many will be terrified. To those who will be fearful I have this to say.
Be thankful you are being woken up from the darkness.
Be joyful that you are being shown My Light of Mercy. If you find this painful, then I implore you to endure this cleansing with humility. For without this cleansing you will not have eternal life, which is your right.
Pray to Me to help you during these difficult moments and I will lift you up and give you the strength you need. Reject My Hand of Mercy and you will be given only a very short period in which to repent.
There will be every kind of Mercy shown to those of you who do not love My Father. But know that His patience is running out.
There will be one great Act of My Mercy shown. It will be up to you to become humble and beg for Mercy. You cannot be forced to do this.
Pray that if you cannot deal with this cleansing that others will then pray for your soul.
Never fear Me, never reject My Hand of Salvation. For without Me, you are nothing. Don't wait to cry out for My Love when it will be too late to help you.
Your Saviour Jesus Christ