Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

Moja najdroższa, ukochana córko, czasy szybko się zmieniają, a Ostrzeżenie zapowiada przygotowanie na Moje Powtórne Przyjście.
Po światowej spowiedzi, gdy większości ludzkości otrzyma szczególne łaski i błogosławieństwa, przygotuję drogę do Mojego Powtórnego Przyjścia.
Ludzkość musi zaakceptować, że czas tego wielkiego wydarzenia już prawie nadszedł.
Nie marnujcie czasu podczas przygotowywania dusz waszych i waszych rodzin do Mojego Chwalebnego Powrotu.
Moje Powtórne Przyjście przyniesie koniec udręki, którą znosicie od tysięcy lat na ziemi.
Tak wielkie jest to Chwalebne wydarzenie, że wszyscy wstrzymają oddech z zachwytu i zdumienia, kiedy pojawię się na niebie.
Wy, z tego pokolenia, zostaliście wybrani, aby skorzystać z tej wędrówki ze Mną do Mojego Nowego Raju, podczas Ery Pokoju, nad którą będę królował.
Nikt nie może być wykluczony. Żadnej duszy nie wolno pozwolić wypaść z sieci. Moim największym pragnieniem jest doprowadzić was wszystkich ze Mną do Mojego Królestwa.
To jest chwała, na którą ludzkość czeka od Mojej śmierci na krzyżu.
Przynaglam was, którzy zatykacie uszy na Moje prośby, abyście już teraz rozpoczęli przygotowania.
Mój czas się zbliża. Wysyłam teraz światu Mojego ostatniego posłańca, aby pomóc przygotować wasze dusze. To zostało przepowiedziane.
Nie ignorujcie Mojego Ostrzeżenia, bo jeśli go nie posłuchacie, to nie obudzicie się i nie zdołacie się odpowiednio przygotować.
Od tej chwili będę przekazywał wiele orędzi, aby świat był gotowy przyjąć Mnie jako swojego Władcę.
Wasz ukochany Jezus
Odkupiciel całej Ludzkości


9th January 2012, 08:10 - After The Global Confession I will prepare for My Second Coming

My dearest beloved daughter, the times are moving swiftly and The Warning will herald the preparation for My Second Coming.
After the Global Confession, when most of humanity will be given special Graces and blessings, I will prepare the way for My Second Coming.
Mankind must accept that the time for this Great Event is almost upon them. Waste no time in preparing your souls and those of your family for My Glorious Return.
My Second Coming will bring to an end the torment you have endured for thousands of years on Earth.
So great is this Glorious Event that no man will fail to gasp in wonder and astonishment as I appear in the skies.
You, of this generation, have been chosen to benefit from this journey with Me into My New Paradise, during the Era of Peace, over which I will Reign.
No one must be excluded. Not one soul must be allowed to fall through the net. It is My greatest desire to bring you all with Me into My Kingdom.
This is the glory which mankind has waited for since My death on the Cross.
For those of you who turn a blind eye to My pleas, I urge you to begin preparing now.
My time is drawing close. I have now sent My final messenger into the world to help you prepare your souls. This has been prophesised.
Do not ignore My Warning, because if you do, you are not awake and you will fail to prepare adequately. I will impart many Messages from now on, so that the world is ready to accept Me, as their Ruler.
Your beloved Jesus Redeemer of all Mankind