Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

14.02.2012, 18:00 - Bóg Ojciec: Europa będzie pierwszym celem Czerwonego Smoka, kolejnym będą USA

Moja córko, czas nadejścia Mojej kary i Ostrzeżenia nie są do twojej wiadomości.
Nie ma potrzeby zajmować się Moim Boskim wyborem odpowiedniego czasu dla zdarzeń, gdyż będzie on zgodny tylko z Moją Świętą Wolą.
Musisz jednak wiedzieć, że Czerwony Smok, o którym ci powiedziano jakiś czas temu, teraz podniósł głowę, pozornie nieśmiało, lecz ze śmiertelnym zamiarem pożarcia chrześcijan na całym świecie.
Tak długo cierpliwie czekający, teraz spadnie z góry i ogniem ze swej paszczy zniszczy wszystko, co stanowi hołd dla Mnie, Boga Najwyższego i Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Europa będzie jego pierwszym celem, kolejnym będą Stany Zjednoczone Ameryki.
Zostanie wprowadzony komunizm i biada tym, którzy sprzeciwią się panowaniu Czerwonego Smoka.
Moja córko, zdaję sobie sprawę, że ostatnie boskie orędzia przekazywane tobie są niepokojące, ale prawda musi zostać ujawniona.
Tylko dzięki tym proroctwom wiadomo, że wiara zostanie odnowiona. Z tej przyczyny proroctwa są przekazywane teraz Moim dzieciom, aby mogły one rozpoznać Prawdę Mojego nauczania.
Wszystkie proroctwa przekazane Moim prorokom Danielowi i Janowi odsłaniają się warstwa po warstwie.
Szczegóły zostaną podane tobie, Moja córko, aby pomóc budować resztę Mojego Kościoła na Ziemi.
Moje dzieci, oni będą potrzebowali pocieszenia przez Moje orędzia miłości i Ja ich pokrzepię.
Dzieci, oprzyjcie się na Mnie, waszym ukochanym Ojcu, a Ja obdarzę was łaskami niezbędnymi do pokonania wroga.
Oni nie mogą wygrać, a ich moc nie tylko będzie krótkotrwała, ale Czerwony Smok i jego ślepi sojusznicy zostaną wrzuceni do ognia wiecznego potępienia.
Módlcie się za ich dusze, ponieważ możecie im pomóc poprzez modlitwę, aby je zbawić.
Ostrzeżenie będzie miało małe znaczenie dla wyznawców szatana, czerwonego smoka i jego armii.
Tak zatwardziałe są ich serca, że świadomie będą stać po stronie złego ducha. Są przywiązani do fałszywego raju, jaki im obiecał.
Tak jak dusze wybrane otrzymują dar objawienia lub jak w twoim przypadku, dar widzenia Mnie i Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, niektórym duszom są przedstawiane wizje szatana i jego upadłych aniołów.
Ich oddanie złemu duchowi jest tak wielkie, że wielu wyznawców szatana wolałoby raczej umrzeć, niż uznać Mnie, ich Ojca Wszechmogącego.
Dzieci, Moja obietnica jest następująca.
Będę chronić wszystkie Moje dzieci, które mają Pieczęć Mojej Miłości umieszczoną w ich duszach.
Będą wam oszczędzone prześladowania, abyście pozostali silni, by modlić się ze wszystkich sił, za tych nikczemnych ludzi.
Pomoże to złagodzić grozę i zapobiec wojnie, głodowi i prześladowaniom religijnym.
Modlitwa do Mnie, waszego Ojca, musi być teraz dołączona do waszych codziennych modlitw w tej szczególnej Modlitwie Krucjaty (30) Modlitwa o uniknięcie wojny, głodu i prześladowań religijnych
O mój Przedwieczny Ojcze,
Boże, Stwórco Wszechświata,
w Imię Twojego drogiego Syna,
błagam, abyśmy Cię bardziej kochali.
Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności.
Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i próby jako dar, który składamy
przed Twoim tronem, aby ratować Twoje dzieci na Ziemi.
Skrusz serca nieczystych dusz,
otwórz ich oczy na Prawdę o Twojej Miłości,
aby mogli przyłączyć się do wszystkich Twoich dzieci
w Raju na Ziemi, który z taką miłością stworzyłeś dla nas
zgodnie z Twoją Boską Wolą.
Amen.
Dzieci, proszę nie lekceważcie dziś Mojej Niebiańskiej interwencji w waszym życiu.
Wy, którzy głęboką miłością darzycie Mnie, waszego Ojca, pamiętajcie, że muszę przygotować was do tej ważnej wędrówki.
Nie mógłbym wypełnić Mojego obowiązku, jako wasz kochający Stwórca i Ojciec, gdybym nie kontaktował się z wami w tym okresie końca czasów, który, jak wiecie, już się na Ziemi zaczął.
Wy, którzy możecie czuć strach z powodu Moich Najświętszych Słów, pozwólcie, że was pocieszę, mówiąc wam, że nie oznacza to końca świata. Bo to nie będzie koniec świata.
Dzieci, to jest po prostu koniec panowania szatana na Ziemi, który należy przywitać z radością.
Przybliża się czas na objęcie prawowitego tronu przez Mojego Syna, kiedy przyjdzie Powtórnie, by panować nad Nowym, Doskonałym Rajem na Ziemi.
Moje serce tryska radością, gdy mówię wam, dzieci o nowej Ziemi, którą dla was przygotowałem.
Moje dzieci będą żyć 1000 lat w Raju, który stworzyłem dla Adama i Ewy.
Będzie pokój, miłość, harmonia i niczego wam nie będzie brakować.
Ludzie będą się żenić i za mąż wychodzić, będą mieć dzieci, a kwiaty, rzeki, morza, góry i jeziora będą zapierać wam dech.
Zwierzęta będą żyć z Moimi dziećmi w harmonii i będziecie rządzeni z miłością pod panowaniem Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Dopiero wtedy Moja Święta Wola spełni się jak w Niebie tak i na Ziemi.
Wasz kochający Ojciec
Bóg, Stwórca wszystkich ludzi
Bóg Najwyższy


14th February 2013, 18:00 - This is the final battle. My Vicar has fallen. My Church will fall, but soon it will rise again

My dearly beloved daughter, the battle has finally entered its last stage between My Father's Kingdom and the realm of Satan.
How the evil one fools My Father's children, including those who follow the Truth of My Teachings. Nothing is as it seems. The power of Masonry has increased and they infest, not only the political world, but, the House of God, My Body on earth.
The Catholic Church is despised, more than any other Church on earth, which proclaims My Holy Word. This is because it has been guided by Me and has adhered to My instructions, given to humanity, since I declared that My Apostle Peter was to establish My Church on earth.
My Church on earth has been the focus of the evil one, who has, throughout the centuries, divided My Church and scourged all those who practice My Most Holy Sacraments.
Not once did he, the evil one, relent in his plan to persecute My Church. Cunning, deceitful, arrogant, boastful and full of self- importance, he, the deceiver, believes his power is almighty. He targets, always, those who have been accorded the responsibility to lead God's children to eternal life.
My Catholic Church has, for some time, suffered terribly, by the hand of Satan. Not once, have they been left to do their holy duty to Me, in peace. Then to ensure that he, the evil one, could cause even more harm, he infiltrated those sacred servants of mine by sending his own servants to mix amongst them. It was then that the abomination of evil entered My Church.
When sin was committed by those appointed to nurture souls, it was I, Jesus Christ, Who was accused and put into the dock.
The biggest deceit of all was when the evil one convinced man that it was I, Jesus, Head of the Church on earth, Who betrayed humanity. Humanity was born with sin. Man will sin, until the time of My Second Coming. To discard Me, as the Saviour of the World, because of the sins of man, including those whose responsibility was for souls who have been led astray, will be your downfall.
Instead of the Truth, you will allow the lies of the beast to corrupt your hearts. You are now under the control of evil in My Church and many will fall prey to the lies, which will now be presented to you, as the Truth.
The Truth of My Teachings will soon be declared as irrelevant and untrue. My Father's Rage at this infestation in My Church, on earth, will soon be felt amongst his servants, in My Church in Rome. This is the final battle. My Vicar has fallen. My Church will fall, but soon it will rise again.
Your Jesus