Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.02.2012, 00:30 - Bóg Ojciec: Jesteście albo za Mną albo przeciwko Mnie. Wybór należy do was

Jestem Bogiem Ojcem, Stworzycielem wszystkich rzeczy. Rozmawiam z tobą dziś w nocy w imię Trójcy Przenajświętszej
Moja córko, przyszedł czas na złamanie pierwszej pieczęci i jak bardzo Mnie to zasmuca.
Obiecałem, że zanim to nastąpi ofiaruję Moją Pieczęć Ochrony na czołach tych, którzy wierzą we Mnie.
Teraz daję wam, dzieci, ostatnią szansę, aby powstać i podjąć decyzję.
Jesteście albo za Mną albo przeciwko Mnie. Wybór należy do was.
Wy, którzy odrzucacie Moje Święte Słowo dane temu prorokowi końca czasu, musicie Mnie teraz wysłuchać, gdy mówię.
Daję wam proroków, aby was prowadzili.
Dlaczego odrzucacie Moją miłość?
Dlaczego pozwalacie, aby wątpliwości zaślepiły was na Prawdę?
Choć bardzo was kocham, to jednak jest mało czasu i będziecie mieli sekundy na podjęcie decyzji o własnym losie. Bowiem z czasem Moja cierpliwość się wyczerpie.
Gdy będziecie ignorowali Moje wołanie, to przekonacie się, że będzie wam trudno Mnie znaleźć na pustyni, która jest przed wami.
Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Miłości będziecue w zasięgu Mojej ochrony przez cały czas.
Ochrona ta obejmie wasze rodziny.
To jest Moje ostateczne wołanie, aby ofiarować wam Moją Pieczęć Miłości.
Po tym, będziecie już musieli stawić czoła ponurości Wielkiego Ucisku nieosłonięci, samotni i bez żadnej podpory.
Dzieci, nigdy nie będę was zmuszał, abyście Mnie kochali. To jest wasz własny wybór, a miłość może pochodzić oczywiście tylko z serca.
Wyciągam teraz Moją miłosierną dłoń. Jeśli Mnie znacie, rozpoznacie Mnie.
Jeśli twierdzicie, że Mnie znacie, ale odrzucacie Mój gest miłości i ochrony, to naprawdę w ogóle Mnie nie znacie.
Moje dzieci, trzymajcie się teraz blisko Mnie, ponieważ pierwsza pieczęć została w końcu otwarta.
Ziemia zatrzęsie się wszędzie w różnych częściach świata i wtedy nie będziecie już mieli wątpliwości.
Po tym będę czekać na waszą odpowiedź, ponieważ was kocham.
Nigdy nie odrzucajcie Moich proroków, gdyż wtedy odrzucacie Mnie.
Krzywdząc czy zniesławiając Moich proroków, czynicie to samo Mnie.
Bo to właśnie Mój głos z Nieba obrażacie.
W razie wątpliwości, znacznie lepiej jest, jeśli w ogóle nie będziecie się odzywać zachowując milczenie.
Teraz jest czas, gdy proroctwa się sprawdzają.
Wielu upadnie na kolana ze wstydu i żalu, kiedy zobaczą, jak odrzucenie przez nich Moich orędzi danych przez Moich proroków końca czasu, rozdarły Mnie na pół.
Jak ich potępienie i szyderstwa uczyniły pośmiewisko z Mojego świętego słowa.
Ta prawda była dla nich zbyt gorzka do przełknięcia, a za to kłamstwa fałszywych proroków i wróżbitów dawały im płytkie pocieszenie, którego szukali.
Jak daleko Moje dzieci odpadły ode Mnie.
Jak bardzo są niewdzięczne.
Wy, którzy Mnie znacie i przyjmujecie Moją Pieczęć wiedzcie, że będziecie mieli życie wieczne.
Nigdy nie wątpicie w Moje słowo ponieważ wasza pokora i dziecięca miłość do Mnie sprawiają, że nie pozwalacie, aby intelektualne rozumowanie zamknęły wasze uszy na prawdę.
Tak wielu Moich prawdziwych proroków wysłanych do was w ciągu ostatnich dwudziestu lat było wyśmiewanych, sponiewieranych, zadręczanych i wyrzuconych na pustynię.
Wy, którzy rzucacie oszczerstwa na Moje orędzia powinniście się wstydzić.
Jednak wy ubóstwiacie fałszywych proroków i oddajecie im pokłon.
Pytam was, któremu Bogu się kłaniacie?
Wiecie, kim jesteście. Nadszedł czas, aby stawić czoła prawdzie.
Jesteście albo za Mną albo przeciwko Mnie. Jeśli nie potraficie Mnie rozpoznać, to jesteście straceni.
Wy, którzy słyszycie Mój głos, chodźcie za Mną i pomóżcie Mi zbudować Kościół Mojej reszty na ziemi.
Poprowadzę was przez spustoszenia, których dokona antychryst.
Nie będziecie cierpieć męki, która spadnie na tych, którzy odmawiają odrzucenia fałszywych bożków, chciwości, materializmu i żądzy władzy.
Wzywam wszystkie Moje dzieci do słuchania.
Proszę was, otwórzcie oczy zanim będzie za późno.
Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


21st February 2012, 00:30 - God the Father: You are either for Me or against Me. The choice is yours

I am God the Father, Creator of all things. I am speaking with you tonight in the name of the Holy Trinity My daughter the time has come for the first of the seals to be broken and how this saddens Me.
I have promised that before this happens I will offer My Seal of Protection on the foreheads of all those who believe in Me.
Now I give you, children, a last chance to stand up and decide.
You are either for Me or against Me. The choice is yours.
To those who reject My Holy Word given to this, the end time prophet, you must hear Me now as I speak. I give you the prophets to guide you.
Why do you reject My love?
Why do you allow doubts to blind you to the truth?
Much as I love you there is little time and you will be given seconds to decide on your own fate. For in time, My patience will run out.
Ignore My calling and you will find it difficult to find Me in the wilderness ahead. If you accept My Seal of Love you will be within My protection at all times.
This protection will cover your families.
This is My final call to offer you My Seal of Love.
After that you will have to face the bleakness of the Great Tribulation exposed, alone and without a crutch to lean on.
I will never force you, children, to love Me. That is your own choice and, of course, love can only come from the heart. I extend My hand of love now. If you know Me you will recognise Me.
If you say you know Me but reject My gesture of love and protection, then you do not really know Me at all.
My children keep close to Me now for the first seal has been finally opened.
The earth will shake all over in various parts of the world and then you will be without doubt.
Because I love you I will await your response after that. Never reject My prophets for you reject Me.
Harm or slander My prophets and you do the same to Me. For it is My voice from Heaven that you insult.
Far better if you do not speak at all and remain silent if in doubt.
It is now the time for the prophecies to be proven.
Many will fall on their knees in shame and regret when they will see how their rejection of My messages, through my end time prophets, have torn Me in two.
How their condemnation and ridicule have made a mockery of My holy word.
How the truth was too bitter for them to swallow and how the lies from the false prophets and fortune tellers gave them the shallow comfort they sought.
How far My children have fallen away from Me. How ungrateful they are.
To those who know Me, and accept My Seal, know that you will have eternal life.
You never doubted My word because your humility and childlike love for Me meant that you did not allow intellectual reasoning to block your ears to the truth.
So many of My true prophets sent to you over the last twenty years were mocked, abused, tormented and cast into the wilderness.
To those of you who slandered My messages you should be ashamed. Yet you idolised the false prophets and bowed before them.
To you I ask, which God do you bow before?
You know who you are. The time has come for you to face the truth.
For you are either for Me or against Me. If you cannot recognise Me then you are lost.
To those who do hear My voice follow Me and help Me build My remnant church on earth. I will lead you through the havoc which will be wielded by the anti-christ.
You will not suffer the torment which will befall those who refuse to reject false idols, greed, materialism and lust for power.
I call on all of My children to listen.
I ask you to open your eyes before it is too late. Your beloved Father
God of the Most High