Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.03.2012, 21:20 - Czas schizmy w Kościele prawie nadszedł i musicie się już teraz przygotować

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę w tej chwili objąć Moimi ramionami wszystkich Moich uczniów i wyznawców z całego świata.
Dzieci, pragnę waszego pocieszenia.
Potrzebuję waszego pocieszenia w Moim cierpieniu, gdy płaczę nad Moim Kościołem na ziemi.
Tak bardzo oddalili się niektórzy Moi wyświęceni słudzy, że wielu nie wierzy w Moje powtórne przyjście.
Ci kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy naprawdę wierzą, są spychani na bok i zmuszani do milczenia.
Płaczę nad tymi biednymi, szlachetnymi uczniami, którzy poświęcili swoje życie dla Mnie i głoszeniu Mojego Nauczania ludzkości.
Wkrótce będą musieli uważać na to, co mówią o Moim Świętym Słowie, albowiem będą przymuszani do głoszenia nauk kłamcy, którego dusza nie przychodzi ze Światła.
Zjednoczcie się Moje dzieci, Moi ukochani kapłani i wszyscy ci, którzy kochają Mnie teraz i pomagają Mi ratować dusze.
Aby to robić, nie możecie tracić ani chwili. Musicie powiedzieć innym o wielkiej chwale, która czeka na każdego z was przy Moim Powtórnym Przyjściu.
To wielkie i chwalebne wydarzenie będzie chwilą, kiedy ostatecznie zjednoczycie się ze Mną, waszym drogim Jezusem, który tak bardzo wszystkich was kocha.
Wy, Moi drodzy wyznawcy musicie cały czas mieć się na baczności.
Będziecie kuszeni, aby się Mnie zaprzeć, potępić Moje prawdziwe nauczanie i pod przymusem oddawać cześć i posłuszeństwo wilkowi w owczej skórze.
Tak wiele biednych dusz nie tylko ulegnie urokowi Fałszywego Papieża - Fałszywego Proroka przepowiedzianego tak dawno temu - ale uwierzy też, że ma on boską moc.
Dzieci, czas schizmy w Kościele prawie nadszedł i musicie się już teraz przygotować.
Zjednoczcie się.
Trzymajcie się razem.
Ochraniajcie się wzajemnie i módlcie się za tych, którzy pójdą złą drogą i złożą hołd fałszywemu prorokowi.
Potrzeba wielu modlitw, ale jeśli zrobicie tak, jak mówię, możecie ocalić dusze.
Wy, Moi drodzy wyznawcy, będzie tworzyć resztę Kościoła na Ziemi, która będzie prowadzona przez te dzielne wyświęcone sługi, którzy rozpoznają kim jest fałszywy prorok.
Nie bójcie się, gdyż Ja udzielam łaski mądrości, pokoju i rozeznania każdemu z was, który prosi Mnie o to w tej modlitwie.
O Jezu pomóż mi poznać Prawdę o Twoim Świętym Słowie w każdym czasie i pozostać wiernym Twojemu Nauczaniu, niezależnie od tego, jak bardzo jestem zmuszany do odrzucenia Ciebie.
Powstańcie teraz i bądźcie odważni wszyscy, gdyż nigdy was nie opuszczę.
Będę szedł z wami po ciernistej drodze i doprowadzę was bezpiecznie do bram Nowego Raju.
Wystarczy, że Mi tylko całkowicie zaufacie.
Wasz Ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus


20th March 2012, 21:20 - The time for the schism in the Church is almost here and you must get prepared now

My dearly beloved daughter, I wish to embrace all of My disciples and followers everywhere in My Arms at this moment.
I need your comfort, children.
I need your consolation in My suffering, as I cry tears for My Church on Earth.
So far removed have some of My sacred servants become, that many do not believe in My Second Coming.
Those priests, bishops and cardinals who do believe are being pushed aside and forced to keep silent.
How I weep for these poor, precious disciples of Mine who have pledged their lives to Me and to the spreading of My Teachings to humanity.
Soon they will have to watch what they say about My Holy Word, for they will be forced to proclaim the teachings of a liar, whose soul does not come from the Light.
Unite, My children, My beloved priests and all those who love Me, now and help Me to save souls.
To do this you must not waste one moment. You must tell others of the Great Glory that lies ahead for each and every one of you at My Second Coming.
This Great and Glorious Event will be the moment when you will finally unite with Me, your precious Jesus, Who loves you all so much.
You, My beloved followers, must remain on your guard at all times.
You will be tempted to forsake Me, to denounce My True Teachings and be forced to honour and obey the wolf in sheep's clothing.
So many poor souls will not only fall under the spell of the false pope - the false prophet, foretold so long ago - but he will have you believe that he has divine powers.
Children the time for the schism in the Church is almost here and you must get prepared now. Join together as one.
Hold onto each other.
Protect each other and pray for those who will follow the wrong path and pay homage to the false prophet.
Much prayer is needed, but if you do as I tell you, you can save souls.
You, My precious followers, will form the Remnant Church on Earth and will be led by those brave sacred servants, who will recognise the false prophet for what he is.
Do not fear, as I Am bestowing Graces of wisdom, calm and discernment on each of you who ask Me to do so with this prayer:
O Jesus, help me to see the Truth of Your Holy Word, at all times, and remain loyal to Your Teachings, no matter how much I Am forced to reject You.
Stand up now and be brave, all of you, for I will never forsake you.
I will walk with you the thorny road and lead you safely to the Gates of the New Paradise.
All you have to do is trust in Me completely.
Your beloved Saviour Jesus Christ