Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.03.2012, 13:15 - Jezus ujawnia szczegóły Swojego Ukrzyżowania

Moja szczerze umiłowana córko, Mój czas na większe cierpienie nadejdzie, gdy Moja Męka na Krzyżu będzie upamiętniana.
Żaden człowiek nie rozumie, wielkości mojego cierpienia podczas Mojego Ukrzyżowania ani sposobu, w jaki zostałem biczowany.
Moje biczowanie było najgorsze. Byłem brutalnie bity przez dziesięciu mężczyzn i każdy centymetr mojego ciała został zbity.
Ciało na plecach było rozdarte i były widoczne łopatki.
Ledwo mogłem stać, a jedno oko było posiniaczone i zmiażdżone.
Widziałem tylko na Moje lewe oko.
Zanim zabrali Mnie przed Poncjusza Piłata i włożyli Mi na głowę koronę cierniową, już ledwo mogłem utrzymać się na nogach.
Następnie rozebrali Mnie przed włożeniem krótkiego czerwonego płaszcza przez głowę, a następnie umieścili gałązkę palmy w mojej prawej ręce.
Każdy cierń był ostry jak igła. Jeden z tych cierni przebił także moje prawe oko, przez które ledwo widziałem.
Straciłem tyle krwi, że wymiotowałem i miałem tak silne zawroty głowy, że gdy zacząłem wchodzić na szczyt Kalwarii nie mogłem utrzymać krzyża.
Upadałem tak wiele razy, że zajęło mi całe godziny, zanim dotarłem do szczytu wzgórza.
Byłem biczowany i bity na każdym kroku drogi.
Moje całe ciało było zakrwawione i pokryte grubą warstwą potu wydzielającego się z powodu piekącego słońca.
Mdlałem kilka razy.
To było dotkliwe i bolesne, ale najbardziej ze wszystkiego przerażała Mnie nienawiść Mi okazywana, nie tylko przez dorosłych na drodze, ale małe dzieci, które Mnie kopały, idąc za przykładem rodziców.
Krzyki płynące z ich ust i nienawiść była niczym w porównaniu z lękiem, jaki wobec Mnie odczuwali.
Bowiem nadal nie byli pewni, czy rzeczywiście nie jestem Mesjaszem, na którego tak długo czekali.
Łatwiej więc było Mnie znienawidzić, potępić niż Mnie przyjąć, bo wówczas oznaczałoby to, że musieliby zmienić swoje postępowanie.
Moja najboleśniejsza chwila była wtedy, gdy leżąc na ziemi na Moim boku, będąc ponownie kopanym w plecy, zobaczyłem Moją Ukochaną Matkę patrzącą na Mnie.
Miała złamane serce i musiała być podtrzymywana przez dwóch Moich uczniów.
Mogłem tylko patrzeć na Nią Moim jednym okiem, które mi pozostało i nie mogłem znieść Jej cierpienia.
Drwiny, krzyki i wrzaski setek ludzi słyszałem na ziemi, kiedy sześciuset żołnierzy przeprowadzało i nadzorowało ukrzyżowanie Mnie i sześciu innych.
Ja byłem głównym przedmiotem ich uwagi, więc pozostali nie cierpieli tak jak ja.
Kiedy Moje nadgarstki, u podstawy kciuków, zostały przybite do krzyża już nic nie czułem.
Moje ciało było tak poobijane i posiniaczone, że byłem w szoku.
Moje ramiona były przemieszczone, a ręce wyrwane ze stawów.
Najgorsze fizyczne zniszczenia zostały dokonane na Moim ciele, zanim zostałem przybity do krzyża.
Nie krzyczałem.
Żadnego protestu.
Tylko szept.
To rozzłościło Moich katów, którzy czekali na reakcję, aby zaspokoić swoje żądze.
Nigdy nie zajmowałem się nimi, gdybym to zrobił oznaczałoby, że musiałbym zająć się szatanem i jego demonami, którzy zarazili ich dusze.
Dlatego ich złośliwość w stosunku do mnie był taka wielka.
Wisiałem na krzyżu przez pięć godzin.
Słońce piekło i nie było chmur, które mogłyby zmniejszyć palenie mojej skóry.
Gdy tylko oddałem Moje ostatnie tchnienie, Mój Ojciec zesłał czarne chmury, a potem grzmoty i błyskawice.
Burza, która miała miejsce, była tak przerażających rozmiarów i tak nagła, że na tym etapie obserwatorzy nie mieli już żadnej wątpliwości, że Ja byłem rzeczywiście Zbawicielem, który został posłany przez Boga Ojca.
Objawiam ci to Moja córko, jako dar dla ciebie, za ogromny akt cierpienia, który Mi ofiarowałaś.
Powiedz Moim dzieciom, że nie żałuję Mojej Męki na Krzyżu.
Żałuję tylko tego, że Moja Ofiara została zapomniana i że tak wielu zaprzecza, że Moje ukrzyżowanie miało miejsce.
Wielu nie ma pojęcia, co musiałem wycierpieć, bo również wielu moich apostołów nie było świadkami Mojego wspinania się na Kalwarię.
Boli Mnie dzisiaj to, że tak wielu nadal się Mnie wypiera.
Apeluję do Was, Moi wyznawcy, nie pozwólcie zmarnować Mojego Ukrzyżowania.
Umarłem za WSZYSTKIE grzechy, a także za te popełniane dzisiaj.
Chcę i potrzebuję zbawić nawet tych, którzy dziś się Mnie zapierają.
Wasz Ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus


29th March 2012, 13:15 - Jesus reveals details of His Crucifixion

My dearly beloved daughter My time for more suffering will come about as My Passion on the cross will be commemorated. No man understands the extent of My suffering during My crucifixion or the way in which I was scourged.
My scourging was the worst. I was beaten savagely by ten men and every inch of My body was slashed.
The flesh on My back was torn and My shoulder blades were visible. I could barely stand and one eye was bruised and crushed.
I could only see through My left eye.
By the time they took Me before Pontius Pilate and placed the crown of thorns on My head I could barely stand up.
They then stripped Me bare before placing a short red garment over My head and then placed a palm branch in my right hand. Each thorn was like a needle so sharp was it. One of these thorns also pierced My right eye which left Me barely able to see. I lost so much blood that I vomited and was so dizzy that when I began My ascent to Calvary I could not hold the cross.
I fell so many times that it took hours before I reached the top of the hill. I was scourged and whipped each step of the way.
My body was bloody all over and covered with a thick sweat produced by a scorching sun. I fainted a few times.
Much as this was painful and agonising the most frightening of all was the hatred shown to Me, not just by the adults along the way, but by young children who kicked Me because they were following their parents' example.
The screams that poured out from their mouths and the hatred was nothing compared to the fear they had of Me. Because, behind it all, they were still not sure whether or not I was, in fact, the Messiah they were awaiting for so long.
It was easier, therefore, to hate Me, denounce Me rather than accept Me for that would have meant that they would have had to change their ways.
My most agonising moment was when I lay on the ground on My side, having being kicked in the back again, and saw My beloved Mother looking at Me.
She was heart broken and had to be held up by two of My disciples.
I could only see her through the one remaining eye and I could not bear to watch her torment.
The jeers, screams and roars from the crowds of hundreds could be felt from the ground I lay on and it took six hundred soldiers to organise and supervise the crucifixion of Myself and six others.
I was the main focus of their attention and the others did not suffer like I did.
When My wrists, at the base of My thumbs, were nailed to the cross I could no longer feel. My body was so battered and bruised that I had gone into shock.
My shoulders were dislocated and My arms were torn out of their sockets.
The worst physical damage was inflicted on My body before I was nailed to the cross. I let out no scream.
No protest.
Only a whisper.
This infuriated My executioners who wanted a reaction to satisfy their lusts.
I never engaged with them for to do so would have meant that I would have had to engage with Satan and his demons who infested their souls.
This is why their viciousness towards Me was so intense.
I was hanging on the cross for five hours.
The sun was scorching and without clouds to help reduce the burning of My skin
As soon as I took My last breath My Father sent forth black clouds as well as thunder and lightning.
The storm that took place was of such a frightening magnitude and so sudden that My spectators were left in no doubt at that stage that I was, indeed, the Saviour that had been sent by God the Father.
I reveal this to you My daughter as a gift to you in return for the huge act of suffering you have offered Me.
Tell My children that I do not regret My Passion on the Cross.
What I do regret is that My sacrifice has been forgotten and that so many deny that My crucifixion took place. Many have no idea as to what I had to suffer as many of My apostles did not witness My climb to Calvary. What hurts Me today is that so many deny Me still.
My appeal to you, My followers, is do not allow My Crucifixion to go to waste. I died for ALL sins including those committed today.
I want and I need to save even those who deny Me even today. Your Beloved Saviour
Jesus Christ