Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.04.2012, 17:45 - Wzywam was wszystkich, którzy Mnie nie znacie

Moja szczerze umiłowana córko, muszę coś wyjaśnić tym, którzy wierzą w Boga, ale nie chodzą do kościoła i nie modlą się.
Wielu nie wie jak się modlić. To trochę podobnie jak z tobą, Moja córko, gdy trudno ci się modlić.
Modlitwa to prośba.
Modlitwa to rozmowa.
Modlitwa to okazywanie miłości i dziękczynienie.
Dzisiaj wielu ludzi dobrego i szczerego serca nie wie, jak się modlić. Dla niektórych jest ona uciążliwa i czują się nieswojo.
Innym wydaje się, że ich modlitwy nie mają znaczenia.
O jak Ja kocham te szczególne dusze. Tak bardzo się oddaliły, a mimo to pragnę pokazać im Moją głęboką miłość.
Wzywam was wszystkich, którzy Mnie nie znacie. Nie musicie się Mnie obawiać. Wystarczy Mnie poprosić, a przygarnę was i pocieszę.
Pozwólcie Mi udowodnić Moją miłość. Mówcie do Mnie swoimi zwykłymi słowami. Nic Mnie nie zdziwi.
Powierzcie Mi swoje zmartwienia, a Ja uspokoję wasze serca. Pozwólcie Mi wam pomóc, a odczujecie prawdziwy pokój.
Proście Mnie, a uwolnię was od zmartwień. Ukażę wam prawdę i wasze zmartwienia nie będą już wydawały się takie straszne.
Skąd będziecie wiedzieć, że was wysłuchuję? Skąd będziecie mieć pewność, że wam odpowiem?
Wystarczy usiąść w ciszy i prosić Mnie, bym pomógł wam w tej modlitwie, w otworzeniu dla Mnie waszych serc i proszeniu Mnie o pomoc.
Modlitwa Krucjaty (50) Jezu, pomóż mi zrozumieć, kim jesteś
O Drogi Jezu, pomóż mi zrozumieć, kim jesteś.
Wybacz, że dotąd nie rozmawiałem z Tobą.
Pomóż mi odnaleźć spokój w tym życiu i ukaż mi
prawdę o życiu wiecznym.
Uspokój moje serce.
Uwolnij mnie od zmartwień.
Obdarz mnie pokojem.
Otwórz teraz moje serce, abyś mógł wypełnić
moją duszę Twoją miłością.
Amen.
Wielu z was nie przyjdzie do Mnie w tym czasie. Ale niech tak będzie.
Przyjdziecie w trudnych czasach zamętu i strachu.
Jestem przy was każdego dnia, choć nie zdajecie sobie jeszcze z tego sprawy.
Ale już wkrótce zobaczycie Mnie i poznacie prawdę o Mojej obietnicy udzielenia wam życia wiecznego w ciele, umyśle i duchu.
Czekam na wasze wołanie. Wtedy będę mógł zabrać was, gdy nadejdzie czas, do bram Nowej Ery Pokoju i Mojego Nowego Raju na Ziemi.
Wasz przyjaciel
Wasz ukochany Jezus


30th April 2012, 17:45 - I call on all of you who don't know Me

My dearest beloved daughter I must explain to those people who believe in God but who do not go to Church or pray.
Many do not know how to pray. A little like the way in which you My daughter find it difficult.
Prayer means to ask.
Prayer means to communicate.
Prayer means to show love and give thanks.
Many people today, well-meaning and of generous heart do not know how to pray. Some will find it distasteful and will feel awkward.
Others will feel that their prayers won't count.
Oh how I love these special souls. So far removed and yet how I yearn to show them My deep love.
I call on all of you who don't know Me. There is no need to fear Me. All you have to do is to ask Me to take you and give you comfort.
Let Me prove My love. Speak to Me in your own simple words. Nothing will shock Me. Confide in Me your worries as I will soothe your heart. Let Me help you to feel true peace.
Ask Me to sort out your concerns. I will show you the truth so that your worries will no longer seem as bad. How will you know I hear you? How will you be sure that I will respond to you?
Just sit down quietly and ask Me to help you with this prayer to help you open your heart to Me and to ask for My help.
Crusade Prayer (50) Jesus help me to know who you are Oh Dear Jesus help me to know who you are
Forgive me for not speaking with you before now Help me to find peace in this life and be shown The truth of eternal life
Soothe my heart Ease my worries Give me peace
Open my heart now so that you can fill My soul with your love.
Amen.
Many of you will not come to Me at this time. But that is okay . In times of hardship, confusion and fear you will.
I stand with you every day although you do not realise this yet.
But very soon you will see Me and know the truth of My promise to grant you eternal life in Body, Mind and Spirit.
I await your call. Then I can take you, when the time is right, to the gates of the New Era of Peace and My New Paradise on earth. Your friend
Your beloved Jesus