Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.05.2012, 20:00 - Usłyszcie Moje wołanie i przygotujcie się na wylanie Mojego Ducha Świętego

Moja szczerze umiłowana córko, Moja miłość do was wszystkich oznacza, że teraz ponownie wyleję Ducha Świętego na ludzkość, aby zachęcić ją do otwarcia swoich serc.
Wkrótce moje dusze poczują moc Ducha Świętego wylaną na ich umysły, ciała i dusze.
Jest to konieczne, by obudzić wszystkie dzieci Boże na prawdę.
Niektórzy ludzie będą teraz patrzeć na świat w inny sposób.
Zaczną wówczas wszystko kwestionować. Nie będą dłużej skłonni pozostawać niewolnikami panów, których jedynym celem jest kontrolowanie ich dla własnych korzyści.
Nikt nie będzie mógł zignorować tego wpływu Ducha Świętego.
Całe niebo czeka na to, by ta chwila oświecenia przyniosła nowy świt, nowy początek.
Te kłamstwa, z którymi macie do czynienia, ukrywają mistrzowski plan zrodzony przez światowy sojusz, zawarty w celu kontrolowania wszystkich waszych krajów.
Przez sprawienie, że wasz kraj uzależnia się od gigantów, staniecie się ich niewolnikami, pracującymi na bogacenie się ich rodzin. Już teraz zabierają wam wszystko, co macie, ale wy jesteście na to ślepi.
Teraz, wraz z darem Ducha Świętego, miliony przejrzą tę maskę kłamstwa i przeciwstawią się tym niegodziwym grupom kontrolowanym przez masonerię.
Ten dar da wam zbroję, której potrzebujecie, by zniweczyć ich plan zniszczenia was.
Usłyszcie Moje wołanie i przygotujcie się na wylanie Mojego Ducha Świętego.
Wasz ukochany Jezus


1st May 2012, 20:00 - Hear My call and prepare for the pouring out of My Holy Spirit.

My dearly beloved daughter My love for all of you means that I now pour the Holy Spirit, once again, over humanity to entice them to open their hearts.
Many souls will feel the power of the Holy Spirit pour over them in mind, body and soul very soon. This is essential in order to wake up all of God's children to the truth.
Some people will now see the world in a different way.
Then they will begin to question everything. No longer will they be willing to remain slaves to masters whose only goal is to control them for personal gain.
No one will be able to ignore this pull of the Holy Spirit.
All of Heaven awaits so that the moment of enlightenment will create a new dawn, a new beginning.
The lies you are being confronted with hide a master plan, born out of a world alliance designed to control all of your countries.
By making your country rely on giants to feed their families you will become slaves. Already they are taking away everything you own but you are blind to this.
Now with the gift of the Holy Spirit, millions will see through this mask of deceit and oppose these wicked masonic controlled groups.
This gift will give you the armour you need to throw this army off the trail of your destruction. Hear My call and prepare for the pouring out of My Holy Spirit.
Your beloved Jesus