Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.05.2012, 08:50 - Maryja Panna: Ta Pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana

Moje dziecko, dzieci Boże będą w stanie chronić swoją wiarę, odwagę i bezpieczeństwo podczas każdej wojny, jeśli nadal będą modlić się Modlitwą Krucjaty - Pieczęć Boga Żywego.
Jest to jedna z ostatnich i największych Pieczęci Ochrony wysłanych z Nieba spośród wszystkich modlitw ofiarowanych ludzkości.
Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny.
Ta pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana i jest związana z wielkimi boskimi mocami.
Ceńcie ją wysoko i używajcie do ochrony, nie tylko siebie, ale waszych rodzin.
To przypomnienie jest konieczne w tym czasie.
Idźcie w pokoju.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


17th May 2012, 08:50 - Virgin Mary: This Seal was foretold in the Book of John

My child, God's children will be able to protect their faith, their courage and their safety during any war if they continue to pray the Seal of the Living God Crusade Prayer.
This is one of the last, and the greatest Seal of Protection, sent from the Heavens of all prayers given to humanity. It is to help sustain all during any future persecution, especially at times of domination and war.
This Seal was foretold in the Book of John and has many divine powers associated with it.
Cherish it and use it to protect, not only yourselves, but your families. This reminder is needed at this time.
Go in peace.
Your Beloved Mother Mother of Salvation