Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.06.2012, 16:00 - Przyrzeczenie wierności Bożej Woli Boga Ojca

Moja szczerze umiłowana córko, jak Mój Ojciec Przedwieczny przekazał wielki dar dla ludzkości, Jego Pieczęć, tak też Jego dzieci muszą złożyć przyrzeczenie wierności Jego Boskiej Woli.
Proszę o złożenie tego przyrzeczenia przez wszystkie te dzieci Boże, które będą maszerować w Jego armii, by pomóc ratować dusze wszystkich dzieci Bożych, w tym zatwardziałych grzeszników.
Modlitwa Krucjaty (59) Przyrzeczenie wierności Bożej Woli
O Boże Najwyższy,
Ojcze Niebieski,
ślubuję Ci wiernie i niezmiennie czcić Cię
i być posłusznym Tobie we wszystkim, co się wiąże z Twoją Boską Wolą na ziemi.

Przez Przenajświętszą Krew Twojego Ukochanego, Jedynego Syna, Prawdziwego Mesjasza,
oddaję Ci dla dobra wszystkich dusz swój umysł, ciało i duszę,
byśmy mogli się zjednoczyć w Twoim nadchodzącym Królestwie Niebieskim
tak, by Twoja Boska Wola wypełniła się na ziemi, tak jak w Niebie.
Amen.
Musicie przyrzec wasze dusze Mojemu Ojcu Niebieskiemu, jako poręczenie waszej Wiary i na pamiątkę Mojej Śmierci na Krzyżu, aby każdy z was pił z Kielicha Zbawienia.
Wasz Jezus


13th June 2012, 16:00 - A Pledge of allegiance to the Divine Will of God the Father

My dearly beloved daughter just as My Eternal Father bequeathed the Great Gift to humanity of His Seal so, too, must His children pledge their allegiance to His Divine Will.
I ask all of God's children who will march forth in His army to help save the souls of all God's children, including hardened sinners, to take this pledge
Crusade Prayer (59) A Pledge of Allegiance to the Divine Will O God the Most High
O Heavenly Father
I pledge to You my firm allegiance to honour
and obey You in all things united to Your Divine Will on earth
I, through the Sacred Blood of Your only beloved Son, the True Messiah, offer You my mind, my body and my soul on behalf of all souls so
that we can unite as one in Your Heavenly Kingdom to come so that Your Divine Will is done on earth as it is in Heaven.
Amen.
You must pledge your souls to My Heavenly Father as a token of your Faith and in memory of My Death on the Cross so that each of you will drink from the Cup of Salvation.
Your Jesus