Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


22.08.2012, 20:10 - Tak jak żołnierz, który przebił Mój bok natychmiast nawrócił się, podobnie będzie z milionami dusz

Moja szczerze umiłowana córko, nie powinnaś czuć się odizolowana od Mnie, z powodu ogromu tej pracy.
Choć może się wydawać ona tak wielka, iż uważasz, że nie będziesz w stanie sobie z nią poradzić, pamiętaj, proszę cię tylko o to, co jesteś w stanie zrobić.
Ciesz się, że Moje Słowo jest poszukiwane na całym świecie, ponieważ tego pragnie Moje Serce.
Chcę, aby wszyscy Moi uczniowie odpowiedzieli natychmiast na Moje Wezwanie, gdyż potrzebuję ich do pomocy w Mojej Misji ocalenia ludzkości.
To jest dopiero początek błyskawicznego nawrócenia, gdy krew i woda tryskają na każdą ludzką duszę.
Moja krew i woda nawrócą nawet sczerniałe dusze.
Tak jak żołnierz, który przebił Mój bok natychmiast nawrócił się, podobnie będzie z milionami dusz, które teraz nie wierzą w Moje istnienie.
Czyż nie mówiłem ci, że Moje Miłosierdzie jest nieskończone?
Czyż nie obiecałem, że cuda, zaaprobowane przez Mojego Ojca, zostaną dokonane po to, aby zjednoczyć świat i doprowadzić dusze do ich prawowitego dziedzictwa?
Tak wiele dusz odpowiada już na Moje wezwanie. Same ich modlitwy będą zwielokrotniane i kolejne miliony zostaną zbawione. Wszystkie dusze mają być włączone w twoje wysiłki, by ocalić całą ludzkość.
Waszym celem, Moi najukochańsi uczniowie, ma być dopilnowanie, aby ani jedna dusza nie wyślizgnęła się z sieci.
Ta sieć zostanie rozciągnięta i zarzucona do wody, aby złowić dusze i je uratować.
Wy, Moi uczniowie jesteście rybakami. Daję wam tę sieć poprzez łaski, którymi was teraz obdarzam.
Pomożecie Mi zbawić każdą żyjącą duszę, w tym celu każdy wysiłek będzie podjęty i wszystkie środki zostaną użyte teraz, gdy ponownie ruszam, aby ocalić ludzkość.
Tak więc, Moja córko, zamiast zamartwić się i kulić się ze strachu przed ogromem swojego zadania w odpowiedzi na Moje wezwanie, musisz się cieszyć. W końcu Moja Święta Wola jest realizowana. Jednak mamy jeszcze długą drogę do przebycia.
Twój Jezus


22nd August 2012, 20:10 - Just as the soldier who pierced My Side was instantly converted so, too, will millions of souls

My dearly beloved daughter you must not feel isolated from Me because of the enormity of this work.
For although it may seem to be of such magnitude, that you feel you will not be able to cope, know that I only ask of you that which you are capable of.
Rejoice that My Word is being sought out all over the world for this is My Heart's desire.
I desire that all of My disciples respond immediately to My Call for I need them to help Me in My Mission to save humanity. This is only the beginning of a rapid conversion when the Blood and Water will gush forth over every human soul.
My Blood and Water will convert even blackened souls. Just as the soldier who pierced My Side was instantly converted so, too, will millions of souls who, at this time, do not believe I exist.
Have not I told you that My Mercy is endless?
Have I not promised that miracles, sanctioned by My Father, will take place to bring the world together and all souls to their rightful inheritance?
So many souls are now responding to My Call. Their prayers alone will be multiplied and millions more will be saved. All souls are to be included in your efforts to salvage the whole of humanity.
Your goal, My dearly beloved disciples, must be not to allow any single soul to slip through the net. This net will be thrown out and cast into the waters to catch souls and save them. You My disciples are the fishermen. I give you the net through the graces I now bestow upon you.
You will help Me to save every living soul and not one single effort will be left undone - not one stone unturned - as I venture forth to save humanity once again.
So, instead of cowering in fear, worried about the huge response to My call, My daughter, you must rejoice. For at last My Holy Will is being fulfilled. Yet we still have a long way to go.
Your Jesus