Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.08.2012, 18:15 - Maryja Panna: Przebudzenie nastąpi już wkrótce

Moje dziecko, odnowa dusz już się rozpoczęła, a Era Pokoju jest blisko.
Ponieważ wszystkie dzieci Boże są błogosławione przez Dar Słowa mojego umiłowanego i drogiego Syna, zasięg Ducha Świętego nadal się powiększa obejmując wszystkie narody.
Nie nastąpi zatrzymanie Słowa mojego Syna, gdyż takie jest polecenie mojego Ojca.
Nawrócenie rozpali serca ludzkości i wielu odczuje, że Miłość Boga, ich naturalnego Ojca, porywa ich w taki sposób, że będzie to dla nich zaskoczeniem i wstrząsem.
Gdy ta Boża Miłość przepłynie przez nich, będą mieli ochotę krzyczeć z radości, bo takiej miłości człowiek nie zna.
Przebudzenie nastąpi już wkrótce.
Ponieważ Duch Boży wciąż rozprzestrzenia się w Płomieniach Chwały, zło będzie osłabione, a armia szatana zostanie pozbawiona swoich żołnierzy.
Stanie się ona bezbronna, jako, że wielu ze zwolenników szatana zostanie zdobytych przez Miłosierdzie Boże, co pozostawi go jedynie z połową armii.
Rozczarowani jego pustymi obietnicami, odpowiedzą na Światło Bożego Miłosierdzia mojego Syna.
Bitwa nie tylko się rozpoczęła, ale dusze już podążają tłumnie za moim Synem, ponieważ szukają Prawdy Życia Wiecznego.
Błogosławię cię, moje dziecko.
Niebo raduje się z powodu nawracania dusz i ratowania dusz ciemnych, osiąganego dzięki modlitwie tych, którzy kochają mojego Syna.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


30th August 2012, 18:15 - Virgin Mary: The awakening is coming soon

My child the renewal of souls has already begun and the Era of Peace is not too far away.
As all of God's children are being blessed by the Gift of the Word of my beloved and precious Son, the spread of the Holy Spirit continues to spread across all nations.
There will be no stopping the Word of my Son for this is by the command of My Father.
Conversion will ignite the hearts of humanity and many will feel the Love of God, their natural Father, grip them in such a way that it will surprise and shock them.
Once this Divine Love surges through them they will feel an urge to shout for joy for it is like no other love known to man. The awakening is coming soon.
As the Spirit of God continues to fan out in Flames of Glory, evil will be diluted and Satan's army will be left bereft of its soldiers. It will be left defenceless because many of his followers will be won over by God's Mercy, leaving Satan with only half an army. Disillusioned with his empty promises they will respond to the Light of my Son's Divine Mercy.
The battle has not only begun but souls are now following my Son in their multitudes as they seek out the Truth of Eternal Life. I bless you my child.
Heaven rejoices because of the conversion of souls and the salvation of dark souls, which is being achieved through the prayers of those who love my Son.
Your beloved Mother Mother of Salvation