Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

05.12.2012, 20:40 - Maryja Panna: Jako Matka Zbawienia pomogę wam i waszym rodzinom, abyście zostali poświęceni mojemu Synowi

Moje dziecko, proszę, powiedz moim dzieciom, aby wzywali mnie, swoją ukochaną Matkę, abym mogła chronić je w tym czasie zamętu i niepokoju.
Moje Niepokalane Serce jest schronieniem, do którego musicie się kierować, abyście przez moje wstawiennictwo mogli odnowić swoją wiarę i zaufanie do mojego Syna.
Przyjdę wam z pomocą, a moje łzy miłości i współczucia spadną na każdego z was, a wtedy znajdziecie pokój w waszych sercach.
Z moją pomocą, której musicie starać się codziennie szukać, mój Syn da niezbędne łaski, abyście stali się godnymi Jego Wielkiego Miłosierdzia.
Nigdy nie wahajcie się mnie wzywać, gdyż mój Syn dał mi szczególny dar.
Pomogę wam przygotować wasze dusze, aby były miłe mojemu Synowi.
Moja pomoc sprawi, że staniecie się silniejsi i będziecie odczuwać bliskość mojego Syna, która da wam takie pocieszenie, że wrócicie do mnie znów, abym mogła zapewnić wam bezpieczeństwo.
Jako Matka Zbawienia pomogę wam i waszym rodzinom, abyście zostali poświęceni mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.
Nigdy nie wolno wam bać się mojego Syna, nie ważne jak bardzo jesteście grzeszni, gdyż On zawsze czeka na was z nadzieją, że będziecie Go wzywać. Jego Miłosierdzie jest poza waszą możliwością zrozumienia.
Moje słodkie dzieci, nigdy nie komplikujcie modlitwy. Wystarczy tylko mówić do mojego Syna i wzywać mnie, aby pomóc mi doprowadzić was do Niego.
Wasza Niebiańska Matka
Matka Zbawienia


5th December 2012, 20:40 - Virgin Mary: As the Mother of Salvation I will help you and your families to be consecrated to my Son

My child, please tell my children to call on me, their beloved Mother, so that I can protect them at this time of confusion and distress.
My Immaculate Heart is the refuge to which you must turn so that, through my intercession, you can renew your faith and trust in my Son.
I will come to your aid and my tears of love and compassion for each of you will fall and then you will find peace in your heart.
With my help, which you must try to seek out daily, my Son will give the graces necessary so that you are made worthy of His Great Mercy.
Never hesitate to call upon me as I have been given a special gift by my Son. I will help you to prepare your soul so that it is pleasing to my Son.
My help will make you stronger and you will feel a closeness to my Son, which you will find to be of such comfort, that you will come back to me again so that I can keep you safe.
As the Mother of Salvation I will help you and your families to be consecrated to my Son, Jesus Christ.
You must never fear my Son, no matter how you have sinned, because He is always hoping and waiting for you to call on Him. His Mercy is beyond your comprehension.
My sweet children you must never complicate prayer. All you need to do is to talk to my Son and call on me in order to help me to bring you to Him.
Your Heavenly Mother Mother of Salvation