Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

25.12.2012, 19:20 - Będzie wielki potop. Zobaczycie też mniejsze powodzie w innych krajach

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Plan Zbawienia dla świata rozpoczął się w Moim czasie, w dniu 22 grudnia 2012 roku.
Ten czas na świecie należy do Mnie, gdy zbieram w jedno wszystkie dzieci Boga, bowiem wielka bitwa się rozpoczyna.
Ten okres wielkiego ucisku będzie trwać jakiś czas. Wojny będą się rozszerzać, aż do wypowiedzenia wielkiej wojny i świat się zmieni.
Wszystkie narody będą świadkami zmian. Musicie być na to przygotowani i to zaakceptować, gdyż wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć przed Moim Powtórnym Przyjściem.
Będzie wielki potop. Zobaczycie też mniejsze powodzie w innych krajach.
Wszędzie będą zachodzić zmiany klimatyczne, a wasza pogoda odmieni się w taki sposób, że może to wam się wydać dziwne.
To jest czas dla tych wszystkich, którzy otworzyli oczy na Prawdę i przygotowali drogę dla Mnie, abym mógł w Moich Świętych Ramionach przyjąć wszystkich z radością.
Nie obawiajcie się, gdyż Moja Miłość dużo osłabi, a wasze modlitwy mogą i złagodzą wiele z tych rzeczy, a także okrucieństwa planowane przez bestię.
Wasz Jezus


25th December 2012, 19:20 - There will be a great deluge. You will also witness smaller floods across other countries

My dearly beloved daughter, My Plan of Salvation for the world, began in My Time, on the 22 December 2012. This time in the world is Mine, as I gather all God's children together as one, as the great battle begins.
This period of Great Tribulation will last some time. The wars will escalate until the big war is declared and the world will change.
All nations will witness the changes. You must be prepared for this and be accepting, for all these things must happen before My Second Coming.
There will be a great deluge. You will also witness smaller floods across other countries.
The climates will all begin to change and your weather will be different, in a way, which may seem strange to you.
This is a time for all those who have opened their eyes to the Truth, to plan the path for Me, so that I can welcome all in My Sacred Arms.
Have no fear, for My Love will dilute much and your prayers can, and will, mitigate many of these things, as well as, the atrocities planned by the beast.
Your Jesus