Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.08.2013, 15:00 - Zło obecne na świecie jest na skalę niespotykaną od czasów Noego

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo pragnę objąć was wszystkich, Moi drodzy wyznawcy i zabrać was do Mojego Schronienia pokoju i bezpieczeństwa. Jak bardzo chciałbym zabrać was wszystkich i ukryć przed złem, które jest knute przeciwko wszystkim chrześcijanom.
Zło obecne na świecie jest na skalę niespotykaną od czasów Noego i tworzy jakby niewidzialną sieć, która pokrywa Ziemię. Jest ono tak zabójcze, że bardzo niewielu naprawdę pojmuje związany z nim stopień wyrafinowania. Ale musicie sobie uświadomić, że ten plan - którego szczegóły zostaną podane światu przez tych, którzy twierdzą, że reprezentują Moje kościoły na Ziemi - zostanie wam przedstawiony i będą oczekiwać, żebyście go przyjęli. Wtedy będą się domagali, abyście go pochłonęli i nie dadzą wam wyboru. Poza wszystkimi przekrętami, zażądają od was, abyście się wyrzekli, Mnie Jezusa Chrystusa.
Ostrzegam ten świat, że gdy będziecie próbowali odrzucić Moją Obecność - wy i wszystkie osoby zaangażowane w ten podstępny spisek - zostaniecie oznakowani, jako wrogowie Boga. Kiedy stajecie po stronie bluźnierczych praw, jesteście winni grzechu przeciwko Bogu.
Nadal będę was ostrzegał, aby otworzyć wam oczy na Prawdę, ale nie mogę zmusić was do pozostania Mi wiernymi. Nie mogę zmusić was, abyście Mnie kochali. Wasza wolna wola jest waszą własnością, ale jeśli zwrócicie się do Mnie i poprosicie, abym was prowadził, otworzę wam oczy na Prawdę. Gdy przyjmiecie Prawdę, uratuję was.
Moi biedni wyznawcy, wiedzcie, że gdy świat obróci się przeciwko Bogu, to wszechmoc Mojego Ojca będzie interweniować i zniszczy Jego wrogów, jednego po drugim.
Wasz Jezus


1st August 2013, 15:00 - The wickedness present in the world is on a scale not seen since the days of Noah

My dearly beloved daughter, how I yearn to embrace all of you dear followers of Mine and take you into My Refuge of peace and safety. How I wish I could take you all and hide you from the wickedness, which is being plotted against all Christians.
The wickedness present in the world is on a scale not seen since the days of Noah and it is like an invisible net, which covers the Earth. So lethal is it that very few really understand the level of sophistication involved. But be aware, this plan - the details of which will be given to the world - by those who say that they represent My churches on Earth - will be brought before you and you will be expected to accept it. Then you will be demanded to devour it and you will be given no choice. What you will be asked to do, behind all the garble, is to deny Me, Jesus Christ.
I warn the world, that when you try to dismiss My Divinity - you and all those involved in this devious plot - you will be marked as an enemy of God. When you side with blasphemous laws, you are guilty of sin against God.
I will continue to warn you, to open your eyes to the Truth, but I cannot force you to remain true to Me. I cannot force you to love Me. Your free will is your own, but if you turn and ask Me to guide you, I will open your eyes to the Truth. When you accept the Truth I will save you.
My poor followers, know that as the world will turn against God, that the Almighty Power of My Father will intervene and destroy His enemies one by one.
Your Jesus