Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.10.2014, 15:00 - Wylewam wielkie Łaski na Moich wyznawców w tym czasie

Moja szczerze umiłowana córko, wylewam wielkie Łaski na Moich wyznawców w czasie, gdy tego najbardziej potrzebują.
Łaski, które wylewam na was, Moi wyznawcy, obejmują Dar Wglądu, aby umożliwić wam zobaczenie oszustwa, które poraża cały świat. Udzielam także Daru Wytrwałości, abyście powstali przeciwko Moim przeciwnikom i nadal toczyli walkę o przetrwanie chrześcijaństwa. Daję wam też Dar Cierpliwości, abyście byli w stanie nadal głosić Prawdę, kiedy będziecie musieli słuchać fałszerstw wypowiadanych przez Moich wyznawców, którzy zostaną wprowadzeni w błąd przez Moich wrogów.
Na koniec dam wam Dar Miłości, a kiedy napełnię was tym Darem, będziecie w stanie zmniejszyć zło poprzez swoje słowa, czyny i działania. Miłość do Mnie oznacza, że będziecie kochali nawet swoich wrogów i dzięki temu Darowi zniszczycie nienawiść.
Chodźcie i przyjmijcie Moje Dary. Musicie tylko Mi powiedzieć:
"Jezu, daj mi dary, których potrzebuję, aby pozostać Ci wiernym."
Wasz umiłowany Jezus


29th October 2014, 15:00 - I pour great Graces over My Followers at this time

My dearly beloved daughter, I pour great Graces over My Followers at this, a time when they need it the most.
The Graces I pour over you, My followers, include the Gift of Insight to enable you to see the deceit, which blights the whole world. I also bequeath the Gift of Endurance, so that you will rise up against adversaries of Mine and continue to fight the fight so that Christianity survives. I give you also the Gift of Patience so that you will be able to continue to speak the Truth when you have to listen to falsities, which will be uttered by those followers of Mine, who will be led into error by My enemies.
Finally, I give you the Gift of Love, and when I fill you with this Gift, you will be able to deplete evil through your words, deeds and actions. Love for Me, means you will love even your enemies and by this Gift you will destroy hatred.
Go and accept My Gifts. All you have to do is say to Me "Jesus give me the Gifts I need to remain true to You." Your beloved Jesus