Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.01.2015, 18:18 - Potrzebuję was tak, jak wy potrzebujecie Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, to mówię Ja, wasz Jezus, wasz Zbawiciel.
Wielu ludzi, którzy czytają te orędzia jest przestraszonych. Strach niesie ze sobą pewien rodzaj nienawiści, z tego powodu tak wielu nie chce Mnie uznać. Strach jest zrozumiały, ale nie wolno dopuścić do tego, by przyćmił on wasze zaufanie. Ja tylko wołam was, abyście do Mnie przyszli. Nie pragnę wprowadzać was w niepokój. Wasz czas na ziemi jest krótki, ale ten czas który spędzicie ze Mną jest na wieczność.
Skoro was kocham, to dlaczego miałbym was nie ostrzec przed konsekwencjami odrzucenia Mojego Miłosierdzia? Moją jedyną potrzebą i pragnieniem jest doprowadzenie was wszystkich do Mojego Królestwa. Nie mówię o rzeczach, które nie są zawarte w Mojej Świętej Księdze. Nie. Raczej po prostu przypominam wam o Prawdzie i o wszystkich rzeczach, które mają nadejść, abyście do Mnie przyszli.
Przyjdźcie, Moje maleństwa, nie lękajcie się Mojej Miłości. Nie lękajcie się Mojego Królestwa, gdyż prawo do niego przysługuje wam od urodzenia. Za nie oddałem swoje Życie na ziemi. Potrzebuję was tak, jak wy potrzebujecie Mnie. Ja Jestem pokorny w Moim Pragnieniu i po prostu chcę otoczyć was życiem wielkiej chwały, gdzie będziecie radować się życiem wiecznym. Dlaczego więc obawiacie się Mojego Wołania? Kocham was. Nigdy bym was nie skrzywdził. Jedyna krzywda jaka może was spotkać, to od was samych. Ja Jestem tu zawsze, czekam na waszą miłość z wielką nadzieją.
Mój świat bez końca przewyższa wszystko, czego kiedykolwiek moglibyście zapragnąć na tej ziemi. Wasze życie na ziemi blednie, gdy porówna się je z nadzwyczajną pięknością Mojego Królestwa. Po to właśnie, by sprawić, abyście mieli, życie wieczne - wasze prawowite dziedzictwo - umarłem za wasze grzechy. Nie wyrzekajcie się tej wielkiej ofiary, bo z wielką Chwałą zostałem w waszym imieniu ukrzyżowany.
Nie odrzucajcie Mnie po raz drugi.
Wasz umiłowany Jezus


17th January 2015, 18:18 - I need you just as you need Me

My dearly beloved daughter, it is I, your Jesus, your Redeemer who speaks.
So many people who read these messages are fearful. Fear brings with it a form of hatred because so many do not want to acknowledge Me. Fear is understandable but must not be allowed to cloud your trust. I only call out to you so you will come to Me. I have no desire to cause you anguish. Your time on earth is short-lived but the time you will spend with Me is for eternity.
If I love you why then would I not warn you of the consequences of rejecting My Mercy? All I need and desire is to bring all of you into My Kingdom. I do not tell you of things that are not contained in My Holy Book. No. Instead, I simply remind you of the Truth and of all things to come, so that you will come to Me.
Come, My little ones, do not fear My Love. Do not fear My Kingdom for it is your natural birthright. It was for this that I gave up My Life on earth. I need you just as you need Me. I Am humble in My Wanting and simply desire to envelop you into a life of great glory where you will enjoy Everlasting Life. Why then do you fear My Call? I love you. I would never harm you. The only harm you face is from yourselves. I Am here always, awaiting with great expectation your love.
My world without end surpasses anything you could ever desire on this earth. Your life on earth pales when compared to the exquisiteness of My Kingdom. It was to ensure that you have Eternal Life - your rightful inheritance - that I died for your sins. Do not forsake this great Sacrifice for it was with great Glory that I was crucified on your behalf.
Do not reject Me, the second time.
Your beloved Jesus