Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy


O Pieczęci Boga Żywego w Księdze Apokalipsy św. Jana:
I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego». Ap 7, 2-3
Pieczęć Boga Żywego w formie graficznej:
 • po łacinie
 • po polsku

 • Zasady rozdawania Pieczęci i szerzenia Księgi Prawdy

  1. Rozdajemy Pieczęcie ludziom. Jeśli jest to możliwe, według uznania, można także informować w prostych słowach o tym, czym jest Pieczęć, o jej znaczeniu. Ewentualnie przekazujemy także zawartość Księgi Prawdy.
  2. Nie wspominamy o innych objawieniach prywatnych. Każda misja od Boga ma swoją specyfikę, swoją logikę i treść. Pozostajemy w ramach Misji Zbawienia i mówienia o tym, czym jest Księga Prawdy.
  3. Nie przekonujemy nikogo do niczego na siłę. Po prostu mówimy o znaczeniu Pieczęci i o treści Księgi Prawdy. Głosimy to, wręczamy Pieczecie, a nie staramy się koniecznie przekonywać ludzi.
  4. Nie pouczamy nikogo i nie napominamy, nie wygłaszamy kazań. Nie okazujemy zniecierpliwienia, niechęci albo pretensji, gdy ktoś nas nie rozumie, lekceważy. Nigdy nie spieramy się z nikim ani tym bardziej nie kłócimy się z ludźmi.
  5. Nie wmuszamy przyjęcia Pieczęci albo jakichkolwiek innych materiałów. Po prostu proponujemy i dajemy. Jeżeli ludzie nie chcą słuchać albo nie chcą brać, zostawiamy ich w spokoju.
  6. Nie głosimy swoich poglądów, nie o to tu chodzi – mówimy o treści Księgi Prawdy i znaczeniu Pieczęci. Tym bardziej nie interpretujemy Orędzi.
  7. Nie wikłamy się w jakiekolwiek spory teologiczne. Szczególnie osoby nie mające wykształcenia ani wiedzy czy obeznania w sprawach wiary powinny być bardzo ostrożne w tym, co mówią.
  8. Nie zostawiamy materiałów w kościołach, zwłaszcza w tych miejscach, które służą sakramentom i liturgii – w konfesjonałach, przy bocznych ołtarzach itd. albo są przeznaczone na parafialne ulotki i czasopisma. Nie wchodzimy na siłę do kościołów i nie zakłócamy porządku panującego w kościołach. Działamy poza nimi. Wyjątkowo można czasem zostawić dosłownie pojedyncze egzemplarze Pieczęci w ławce albo jak są w kościołach czasem pozostawione na boku miejsca na rozmaite materiały.
  9. Nie wchodzimy na siłę tam, gdzie nie jesteśmy zaproszeni albo nie ma swobodnego dostępu, tzn. na zamknięte spotkania, do instytucji itd. Nie robimy zamieszania.
  10. Nie sprzedajemy Pieczęci ani materiałów, rozdajemy je nieodpłatnie.
  11. Pieczęcie dajemy ludziom zwykle pojedynczo, tak samo inne materiały, chyba że ktoś prosi o więcej, mając słuszne zamiary. Na pewno nie zostawiamy nigdzie Pieczęci na dziesiątki, nie wiedząc, co kto z tym zrobi i co się z nimi stanie.
  12. Powołujemy się w razie potrzeby czy konieczności na swoją prywatną inicjatywę, wiernego świeckiego, bez odniesienia do jakichkolwiek wspólnot, instytucji czy kościołów.
  13. Jeśli Pieczęć została poświęcona przez kapłana, dobrze żeby było to napisane na Pieczęci z jednoczesną informacją, że ta Pieczęć jest poświęcona i nie można jej wyrzucać.
  Fragmenty Orędzi w któych jest mowa o Pieczęci Boga Żywego:

  "Będę chronić wszystkie Moje dzieci, które mają pieczęć Mojej miłości umieszczoną w ich duszach." 14.02.2012, 18:00

  "Obiecuję wam, że prześladowanie szybko minie i będziecie chronieni. Ponieważ przekazuję teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony. Z nią zdołacie uciec uwadze tych, którzy spowodują trudności w waszych krajach. Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Zbawienia. Moja moc wzrośnie w was dzięki tej pieczęci i żadna krzywda was nie spotka. Jest to cud, dzieci, i tylko ci, którzy oddają Mi pokłon, swojemu Panu i Stwórcy wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością w swoich sercach dla Mnie, zostaną pobłogosławieniu tym boskim darem. Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (33), aby uznać Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością." 20.02.2012, 00:20

  "Obiecałem, że zanim to nastąpi ofiaruję Moją Pieczęć Ochrony na czołach tych, którzy wierzą we Mnie. ... Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Miłości będzie w zasięgu Mojej ochrony przez cały czas. Ochrona ta obejmie wasze rodziny. To jest Moje ostateczne wołanie, aby ofiarować wam Moją Pieczęć Miłości. ... Wy, którzy Mnie znacie i przyjmujecie Moją Pieczęć wiedzcie, że będziecie mieli życie wieczne." 21.02.2012, 00:30

  "Wy, Moi wyznawcy, którzy przyjmujecie Pieczęć Boga żywego, zostaliście pobłogosławieni. Nie musicie się martwić." 22.02.2012, 19:00

  "Nigdy nie zapominajcie, aby się modlić do Ojca tak często jak to możliwe, o Pieczęć Boga Żywego, aby ochronić was i wasze rodziny." 29.02.2012, 17:30

  "Mój Dar Pieczęci Boga Żywego uczyni was niewidzialnymi dla waszych wrogów. Odmawiajcie ją od teraz codziennie. Trzymajcie ją przed sobą w waszych domach i niech będzie poświęcona przez księdza." 16.05.2012, 03:10

  "Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego. Będzie ona chronić was i wasze rodziny, nie tylko duchowo, ale da wam także ochronę fizyczną. Jesteście pobłogosławieni, aby otrzymać Pieczęć, a waszym obowiązkiem jest to, aby wszędzie, jak najwięcej dzieci Bożych ją otrzymało." 16.05.2012, 17:38

  "Moje dziecko, dzieci Boże będą w stanie chronić swoją wiarę, odwagę i bezpieczeństwo podczas każdej wojny, jeśli nadal będą modlić się Modlitwą Krucjaty - Pieczęć Boga Żywego. Jest to jedna z ostatnich i największych Pieczęci Ochrony wysłanych z Nieba spośród wszystkich modlitw ofiarowanych ludzkości. Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny. Ta pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana i jest związana z wielkimi boskimi mocami. Ceńcie ją wysoko i używajcie do ochrony, nie tylko siebie, ale waszych rodzin." 17.05.2012, 08:50

  "Nastąpi kontrola waszych pieniędzy, waszego dostępu do żywności i tego, w jaki sposób żyjecie. Zasady, wiele z nich, będą oznaczały, że staniecie się więźniami. Kluczem do waszych cel, który trzymał was będzie pod ich kontrolą, będzie Znak Bestii. 666 będzie wprowadzany tak samo, jak każda szczepionka, jego numer będzie ukryty w chipie do którego przyjęcia będziecie zmuszani. Raz wprowadzony zatruje nie tylko twój umysł i duszę, ale twoje ciało. To spowoduje epidemię mającą na celu zniszczenie większości ludności świata. Nie wolno przyjmować Znaku. Zamiast tego pouczam was, co macie zrobić. Wielu będzie akceptować Znak, ponieważ będą czuli się bezradni. Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty (33) jest waszą ostatnią deską ratunku. Po otrzymaniu Mojej Pieczęci Ochrony, przekazanej wam przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmować Znaku. Zostaniecie nietknięci. Wasz dom nie będzie widoczny, poszukiwania lub cel będą niewidoczne w oczach armii szatana." 01.06.2012, 20:15

  "Moja szczerze umiłowana córko, jak Mój Ojciec Przedwieczny przekazał wielki dar dla ludzkości, Jego Pieczęć, tak też Jego dzieci muszą złożyć przyrzeczenie wierności Jego Boskiej Woli. Proszę o złożenie tego przyrzeczenia przez wszystkie te dzieci Boże, które będą maszerować w Jego armii, by pomóc ratować dusze wszystkich dzieci Bożych, w tym zatwardziałych grzeszników. Modlitwa Krucjaty (59) Przyrzeczenie wierności Bożej Woli" 13.06.2012, 16:00

  "Pieczęć Boga Żywego będzie chronić was wszystkich i każdego z osobna." 06.07.2012, 16:15

  "Wy, moi wyznawcy pamiętajcie, że jesteście chronieni przez cały czas Pieczęcią Boga Żywego. Musicie rozprowadzać Pieczęć i przekazywać ją jak największej liczbie ludzi. Proszę, zrozumcie, że mówię wam te rzeczy do odpowiedniego przygotowania was, abyście potrafili ochronić jak najwięcej dusz przed przyjęciem Znaku Bestii." 20.07.2012, 17:46

  "Proszę, trzymajcie Pieczęć Boga Żywego blisko siebie w swoich domach w ciągu najbliższych miesięcy, gdyż wiele się ujawni." 01.08.2012, 16:45

  "Proszę, rozpowszechniajcie wszędzie Pieczęć Boga Żywego. Nie może być ona sprzedawana. Musi być dostępna dla wszystkich. Przekazujcie jej kopie wszystkim, którzy potrzebują ochrony." 21.11.2012, 23:30

  "Wtedy będziecie miotać się, by znaleźć Pieczęć Boga Żywego, którą dałem światu przez Mojego Ojca w tych Orędziach - ale wtedy będzie już za późno. Tylko ci, którzy akceptują tę Pieczęć, przechowują ją w swoich domach albo noszą przy sobie, zostaną ochronieni. Tylko ci, z Pieczęcią Boga Żywego unikną tej formy zagłady dusz." 04.04.2013, 19:45

  "Trzeba zabiegać o Moją ochronę, a Pieczęć Boga Żywego należy dać jak największej liczbie dusz." 11.05.2013, 20:20