Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

Wskazówki dla Grup Modlitwy Krucjaty10.02.2015, 14:36 - Matka Zbawienia: Módlcie się o ochronę Kościoła mojego Syna na ziemi
Moje kochane dzieci, ważne jest, abyście wszyscy odmawiali Modlitwy Krucjaty i mój Najświętszy Różaniec jako część swoich codziennych modlitw. Możecie wybrać dowolne modlitwy, niekoniecznie wszystkie modlitwy, lecz według waszego uznania. Mój Najświętszy Różaniec powinien być odmawiany codziennie, przeciwko wpływowi złego ducha.
Modlitwa zbliża was do Boga i chroni dusze tych wszystkich, którzy zwracają się o pomoc do mojego Syna przeciwko władzy oszusta. Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu i nigdy nie należy lekceważyć jej siły.
Módlcie się o ochronę Kościoła mojego Syna na ziemi i proście mojego Syna, aby obdarzył Miłosierdziem każdego, kto próbuje go ukrzyżować.
(...)
Przynaglam was, abyście modlili się za dusze, które zaprzeczają Prawdzie i błagajcie mojego Syna, aby wylał swoje Miłosierdzie na ich dusze. Mój Syn jest Życiem. Wszelkie Życie pochodzi od Niego. Odrzucając mojego Syna, nie otrzymacie życia w Jego Królestwie, które nadejdzie.
Mój Syn prosi mnie, abym błagała o wasze modlitwy za dusze tych, którzy Go odrzucają. On wysłucha modlitw, jakie ofiarujecie za wszystkich swoich bliskich i za tych, którzy nie będą w stanie przyjąć Światła, kiedy zaświeci ono jak latarnia i okryje ludzkość.
(...)
Teraz i każdego dnia od tej chwili módlcie się z całego serca za te dusze, które najbardziej potrzebują Miłosierdzia Mojego Syna. Bez waszych modlitw wielu będzie utraconych i na wieczność będą usychali z tęsknoty za przebywaniem w obecności mojego Syna, ale nigdzie nie będą mogli Go odnaleźć.
PONIŻSZE WSKAZÓWKI PODAŁA KIEDYŚ MARIA OD BOŻEGO MIŁOSIERDZIA:

Kolejność modlitw (skrót poniższego tekstu)
- Różaniec (przynajmniej jedna tajemnica)
- Czytanie orędzi
- Koronka do Miłosierdzia Bożego
-

„Moja najukochańsza córko, musi być wiadome, że chciałbym stworzyć armię grup modlitewnych na całym świecie. Podam wam modlitwy, Moja armio, które trzeba będzie odmawiać, aby uratować dusze. Te grupy modlitewne będą się powiększać, a w swoich szeregach wzrosną do prawdziwej armii oddanych wyznawców, aby przynieść Prawdę Mojej Bożej Obietnicy Zbawienia dla wszystkich.
Grupy te będą tworzyć armię pod rozkazami Mojego umiłowanego Ojca, które stawią czoła ciemnościom zła spowodowanym przez szatana, jego wyznawców i zwolenników.”
(Przypis tłumacza: fragment orędzia z 23.10.2011, 19:15)

"Cierpliwość, cicha, codzienna modlitwa, tworzenie grup modlitewnych, codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego, post i Święty Różaniec do Mojej Ukochanej Matki, w połączeniu działają jak doskonała reguła na zbawienie dusz."
Fragment orędzia z dnia 10.08.2011, 23:00:

Co najmniej dwie osoby muszą się zebrać. Z czasem, mam nadzieję, wielu dołączy do tej misji, aby uratować wszystkie dusze. Można to robić w domach lub miejscach publicznych, gdzie wolno wam się gromadzić. Jeśli to możliwe, spotkania powinny odbywać się w domach modlitwy. Ludzie powinni spotykać się jak najczęściej. Nawet jeśli zaczniecie się spotykać dzień lub dwa dni w tygodniu i to z różnymi ludźmi za każdym razem, to przynajmniej na początek to już wystarczy, chociaż celem jest spotykanie się codzienne. Jeśli grupa jest wystarczająco duża, możecie mieć lidera i organizatora wolontariusza lub kilka osób może dzielić to zadanie lub zmieniać się w pełnieniu tego obowiązku. Być może będziecie mogli przenosić się z domu do domu.

Zalecane jest, aby zacząć od modlitwy.
Zalecana jest przynajmniej jedna Tajemnica Najświętszego Różańca Matki Bożej, który należy odmawiać powoli, a w waszych sercach zwracać uwagę na to, co mówicie i wiedzieć, co mówicie i do kogo mówicie, zarówno na Różańcu jak i w Modlitwach Krucjaty i Koronce do Miłosierdzia Bożego.
Pamiętajcie, że Matka Boża obiecała otoczyć kręgiem ochrony tych, którzy codziennie odmawiają trzy Części Jej Najświętszego Różańca. Matka Boża prosi ludzi wszystkich wyznań o odmawianie Różańca.
Jak odmawiać Różaniec będzie napisane poniżej.
Najnowsze orędzia, które zostały opublikowane od ostatniego spotkania, należy czytać powoli i z szacunkiem. Nikt nie może interpretować orędzi, ponieważ Pan Jezus powiedział już, że nawet Maria od Bożego Miłosierdzia nie ma prawa do ich interpretacji. Niepoprawna interpretacja może odciągnąć dusze, a celem tej misji jest dotarcie do wszystkich dusz wszystkich wyznań lub bez wyznania. Nikt nie jest wykluczony. Dobrze byłoby, gdyby kopie czytanych orędzi mogły być rozdawane tym, którzy nie mają komputera.
Zaleca się, aby wszystkie Modlitwy Krucjaty i Litanie były odmawiane pozostawiając odpowiednią ilość czasu, gdy jest to wymagane, aby ludzie mogli dodać własne intencje. Najlepiej, aby ludzie modlili się w swoich intencjach w ciszy. Ludzie mogą pochylić głowy, a potem je podnieść, kiedy będą gotowi, aby można było kontynuować i nikomu nie przerwać. Pamiętajcie, że niektórzy ludzie mają duże rodziny i wiele intencji i ważne jest, aby żadnej nie pominąć. W Drugiej Litanii zaleca się, aby dusze które są w całkowitej ciemności i te, które umrą w tym dniu zostały włączone do waszych pozostałych intencji.
Jeżeli grupa jest wystarczająco duża, lider może stać przed grupą, aby wiedzieli kiedy ludzie ukończyli swoje intencje i modlitwy i mogą kontynuować.
Następnie z serca odmówcie Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a potem specjalną modlitwę podaną przez Naszego Pana, która zostanie podana poniżej. Koronka może być śpiewana. Pozostałym Tajemnicami Różańca należy również się modlić, jeśli czas pozwala na to, aby grupa to robiła razem. Jeśli wszyscy nie mogą pozostać do ostatniej tajemnicy, zaleca się aby ci, którzy mogą, pozostali, aby się modlić. Pamiętajcie, że we wspólnej modlitwie, odmawianej przez każdą Grupę Modlitwy Krucjatowej jest wielka siła.
Dyskusje nad orędziami powinny być ograniczone bezpośrednio do dokładnych cytatów z oryginalnego (angielskiego) tekstu orędzia. Zaleca się, aby wszyscy modlili się o rozeznanie w odniesieniu do Orędzi, ze względu na wielkie niebezpieczeństwo błędnej interpretacji Orędzi. Zaleca się w przypadku trudności w zrozumieniu danego Orędzia, aby modlić się o nie.
Jeżeli grupa jest wystarczająco duża, można zmieniać kolejno odmawianie Różańca z jednej strony kościoła na drugą.
Bardzo ważne jest, aby się nie spieszyć. Te Grupy Modlitewne dokonają wielkiego dzieła, ponieważ są one częścią armii Boga w tej walce o dusze. Modlitwa jest bronią. Proszę, spróbujcie zapamiętać, że im słabsza modlitwa tym słabsza broń.
Chociaż Nasz Pan prosił, żeby odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15:00, prosił również, aby modlić się nią wiele razy dziennie.

Koronka do Miłosierdzia Bożego
W 1933 roku Bóg dał Siostrze Faustynie uderzającą wizję Swojego Miłosierdzia.
Siostra mówi nam:
"… ujrzałam jasność wielką i w niej Boga Ojca. Przed jasnością tą a ziemią ujrzałam Jezusa przybitego do krzyża, i tak, że Bóg, chcąc spojrzeć na ziemię, musiał patrzeć przez rany Jezusa. I zrozumiałam, że dla Jezusa Bóg błogosławi ziemi".
(przypis tłumacza: Dzienniczek św. s. Faustyny nr 60)

O innej wizji z 13 września 1935, pisze ona:
„… ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. … który miał dotknąć ziemię …Zaczęłam błagać Boga za świtem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary...”
(przypis tłumacza: Dzienniczek św. s. Faustyny nr 474 i 475)


Następnego dnia głos wewnętrzny nauczył ją odmawiać tę modlitwę na zwykłych paciorkach różańca:
Rozpoczęcie Znakiem Krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
„... najpierw odmówisz jedno „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, i „Wierzę w Boga”,
następnie na paciorkach „Ojcze nasz” mówić będziesz następujące słowa:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego;
Na paciorkach „Zdrowaś Maryjo” będziesz odmawiać następujące słowa:
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego."
(przypis tłumacza: Dzienniczek św. s. Faustyny nr 476)
(Powtórzyć te dwie modlitwy na wszystkich pięciu tajemnicach).
"Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.”
(przypis tłumacza: Dzienniczek św. s. Faustyny nr 476)


Następnie odmawiamy:
"Napełnij mnie teraz O Panie darem Ducha Świętego, abym niósł Twoje Najświętsze Słowo do grzeszników, których muszę pomóc zbawić w Twoje Imię. Pomóż mi obmyć ich dzięki mojej modlitwie Twoją drogocenną Krwią, aby zostali przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca. Daj mi Dar Ducha Świętego, żeby te biedne dusze mogły ucztować w Twoim Nowym Raju”.
(przypis tłumacza: Fragment orędzia z 10.05.2011, 16:00)

Pan Jezus przekazał nam następującą prośbę przez Marię od Bożego Miłosierdzia:
Odmawiajcie tę modlitwę codziennie po Koronce do Miłosierdzie Bożego, a poprzez waszą wierność Mnie, pomożecie zbawić Moje dzieci.
(przypis tłumacza: Fragment orędzia z 10.05.2011, 16:00)

Jezus powiedział później do Siostry Faustyny:
"Odmawiaj nieustannie tę Koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę Koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu."
(przypis tłumacza: Dzienniczek św. s. Faustyny nr 687)

"Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny."
(przypis tłumacza: Dzienniczek św. s. Faustyny nr 1541)


Jak odmawiać Najświętszy Różaniec


Tajemnice Różańca


Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Maryja dowiaduje się, że została wybrana na Matkę Jezusa.
2. Nawiedzenie Maryja odwiedza Elżbietę, która mówi jej, że na zawsze zostanie zapamiętana.
3. Narodzenie Jezus rodzi się w stajni w Betlejem.
4. Ofiarowanie Maryja i Józef biorą Dzieciątko Jezus do Świątyni, aby ofiarować Je Bogu.
5. Znalezienie Jezusa w Świątyni Jezusa został znaleziony w Świątyni, gdy rozmawiał z nauczycielami o wierze.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa w Ogrójcu Jezus modli się w Ogrójcu w noc przed śmiercią.
2. Biczowanie Pana Jezusa Jezus jest bity biczami.
3. Ukoronowanie cierniem Jezus jest wyśmiewany i koronowany cierniem.
4. Dźwiganie Krzyża Jezus niesie Krzyż na którym zostanie ukrzyżowany.
5. Ukrzyżowanie Jezus zostaje przybity do krzyża i umiera.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Bóg Ojciec wskrzesza Jezusa z martwych.
2. Wniebowstąpienie Jezus powraca się do Swojego Ojca w Niebie.
3. Zesłanie Ducha Świętego Duch Święty przychodzi do uczniów, przynosząc im nowe życie.
4. Wniebowzięcie Maryi Pod koniec swojego życia na ziemi, Maryja zostaje wzięta z ciałem i duszą do nieba.
5. Ukoronowanie Maryi Maryja zostaje koronowana na Królową Nieba i Ziemi.


Zacznij od zrobienia Znaku Krzyża błogosławiąc siebie:
W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Następnie odmów Wyznanie Wiary:
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego; który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał: wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.
Następnie odmów 1 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, (dla uproszenia cnót Wiary, Nadziei i Miłości), a następnie 1 Chwała Ojcu:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy; naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode Złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Podczas rozważania tajemnic, odmawiaj:
Jedno Ojcze nasz (duże paciorki)
10 Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem), aby zakończyć dziesiątkę różańca.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Powtórz te modlitwy na wszystkich pięciu częściach Różańca.
Witaj Królowo (lub Salve Regina, może być śpiewana)
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!
(Wezwanie) Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
(Odpowiedź) Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Modlitwa Różańcowa
(Wezwanie) Módlmy się
(Odpowiedź) Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli zawarte w nich obietnice. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
W intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI

Katolicy, którzy odmawiają, różaniec w grupie lub indywidualnie przed Najświętszym Sakramentem, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, którzy dołączą modlitwę w intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI.
W intencjach Ojca Świętego Benedykta XVI:
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Zakończ znakiem krzyża, błogosławiąc siebie.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.