Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

Stosunek Kościoła do objawień prywatnych

Papież Urban VIII (+1644): „W przypadkach, które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, bo, jeśli wierzysz, i to jest udowodnioną prawdą, będziesz szczęśliwy, że uwierzyłeś, ponieważ nasza Święta Matka prosiła o to. Jeśli wierzysz, i zostanie to uznane za fałszywe, otrzymasz wszelkie błogosławieństwa, tak jakby to była prawda, ponieważ wierzyłeś, że to była prawda.”

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.


Światowe proroctwa dotyczące Księgi Apokalipsy

Proroctwa odnoszące się do światowego wydarzenia "Ostrzeżenia" (oświetlenia sumienia), jak zostało objawione dzieciom w Garabandal w Hiszpanii w 1961 roku, według europejskiej wizjonerki Marii od Bożego Miłosierdzia, spełnią się wkrótce.

Otrzymała ponad 1000 orędzi jako zbiór boskich objawień od Matki Bożej, Jezusa Chrystusa, Boga Ojca i Ducha Świętego nieprzerwanie od 9 listopada 2010 roku.

Jezus Chrystus, jak ona mówi, powróci teraz dla ocalenia ludzkości w cudownym światowym wydarzeniu, podczas którego nasze grzechy zostaną nam objawione w tym celu, abyśmy mogli nawrócić się przed Powtórnym Przyjściem Chrystusa.


O

Ta strona została utworzona, aby opublikować serię boskich orędzi, o których rzymskokatolicka mężatka i matka młodej rodziny mieszkająca w Europie mówi, że są one podawane jej przez Trójcę Świętą, a także przez Maryję Dziewicę, która pragnie, aby znano Ją pod nowym tytułem "Matka Zbawienia".

Ta kobieta chce być znana jako Maria od Bożego Miłosierdzia i że jest wolą Jezusa, aby pozostała anonimowa.

Orędzia są jej przekazywane, jak mówi, od listopada 2010 i wciąż trwają. Według niezależnych teologów komunikaty wzmacniają katolickie nauczanie wiary i moralności. Maria została otoczona opieką wielu wiernych, w tym księży i wolontariuszy z różnych krajów, aby szybko umożliwić objawienie ich światu. Są one, jak mówi, ujawniane światu dla jego własnego dobra i dla dobra innych.

Niezależnie od oficjalnego zatwierdzenia przez Kościół lub w inny sposób, poprzez godne wiary pobożne uwierzytelnienie, katolicy nie są moralnie zobowiązani do wiary w orędzia pochodzące z różnych źródeł objawienia prywatnego (np. objawienia, słyszenia wewnętrzne i tym podobne). W przeciwieństwie do publicznego objawienia (czyli Pismo Święte i Tradycja) Kościół nie posiada opatrznościowej ochrony w dziedzinie objawień prywatnych. Jednakże są obecnie podjęte działania, aby te orędzia zostały dokładnie zbadane przez odpowiednie instytucje, aby zapewnić ich zgodność ze wszystkimi aspektami Nauki katolickiej i objawienia publicznego.

Wizjonerka przyznaje, że w przypadku tych, którzy twierdzą, iż odbierają orędzia o boskiej naturze, muszą być traktowane z dużą ostrożnością. Akceptuje ona zatem w pełni, że orędzia muszą zostać zbadane przez wykwalifikowanych teologów. Jako takie udostępniła je Kościołowi katolickiemu do pełnego zbadania.

Pilność orędzi

Orędzia są objawiane światu szybko, ponieważ, jak mówi "nie mamy wiele czasu, zanim te wydarzenia nastąpią na świecie, a ludzie mają prawo znać prawdę, aby mogli przeanalizować swoje życia w nadziei, że ich dusze mogą być zbawione."

Jej rola jest bardzo jasna, jak mówi. "Ponieważ to jest dyktowane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, jestem pisarzem, nie autorem, On jest Autorem. Zdaję sobie sprawę, że trudno jest ludziom zaakceptować autentyczność tych orędzi. Ale tak ma być. Zapewniam was jednak, że miłość, którą Jezus Chrystus i Jego Ojciec Przedwieczny ma dla każdego z nas na świecie jest zarówno czysta jak i żarliwa. Serce się kraje, gdy jest się świadkiem cierpień, których On doznaje z powodu grzechów na świecie, a zwłaszcza z powodu tych, którzy nie wierzą, że On istnieje. Daje On teraz światu dowód, którego potrzebujemy podczas Ostrzeżenia - Oświetlenia Sumienia poprzez nadprzyrodzone wydarzenie, którego wszyscy doświadczą.

Uważa ona, że orędzia są również dane w celu przygotowania świata na Powtórne Przyjście Chrystusa.

Wizjonerka została pouczona przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby nie analizować ich ani nie dodawać żadnych osobistych interpretacji czy przekonań. Orędzia są publikowane dokładnie tak, jak zostały przez nią otrzymane - bez jakichkolwiek zmian ich zawartości.

Przyznaje, że boskie objawienia nie są niezbędne do czyjejś wiary w Boga. W tym przypadku mówi, że są one podane w celu wzrostu wiary ludzi i udzielenia im pomocy w przygotowaniu się do wydarzeń na świecie, które jak ona mówi, odnoszą się do okresu czasu, który poprzedza Powtórne Przyjście Chrystusa. Jasno stwierdza, że nie wie, kiedy Powtórne Przyjście nastąpi oraz to, że nigdy nie otrzyma ona informacji o dniu tego wydarzenia.

Orędzia

Stanowisko Kościoła a Objawienia Boże

Orędzia Marii wzmacniają naukę Kościoła katolickiego w zakresie wiary i moralności, a zostały podane ludzkości przez Jezusa Chrystusa, aby pomóc ponownie ewangelizować świat tak, aby dusze mogły być uratowane przed Powtórnym Przyjściem – Sądem Ostatecznym.

Rok 2011 jest Rokiem Oczyszczenia na całym świecie

Ta strona zawiera ostrzeżenia, które zostały dane wizjonerce przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa w serii objawień w postaci wewnętrznego słyszenia, które zostały poprzedzone objawieniami Matki Bożej i Pana Jezusa Chrystusa, od listopada 2010 o spodziewanych światowych zamieszkach, w tym wojen i trzęsień ziemi, które teraz się nasilają z powodu odwrócenia się człowieka od wiary w Boga Ojca Wszechmogącego.

W orędziach Jezus powiedział, że Bóg, Odwieczny Ojciec nie będzie stał bezczynnie i patrzył na nieustanne przejawy grzechu w niewiernym świecie. Te katastrofy ekologiczne nasilą się pod koniec 2011 roku i będą niestety odczuwalne w tych rejonach świata, gdzie są najmniej oczekiwane. Dopiero wtedy, gdy staną się bardzo powszechne, ludzie zaczną je badać. Wówczas zdadzą sobie sprawę, że nie są one spowodowane zmianami klimatycznymi, ale doszło do nich z ręki Boga.

Orędzia również ujawniają wydarzenie na światową skalę, którego ludzkość nigdy dotąd nie doświadczyła. To mistyczne wydarzenie, które ma nastąpić, wkrótce będzie odczuwane przez wszystkich na świecie w wieku powyżej 7 lat, gdzie ludzie otrzymają wyraźny dowód na istnienie Boga, które nasz Pan Jezus Chrystus określa jako Ostrzeżenie – Oświetlenie Sumienia. To jest dar dla ludzi, aby przekonali się na własne oczy, że Bóg naprawdę istnieje. Jednak ważne jest, aby ludzie do tego się przygotowali, ponieważ wielu umrze z powodu szoku, gdy ich grzechy, szczególnie śmiertelne zostaną ujawnione. Modlitwy błagalne o przebaczenie przed wydarzeniem są konieczne.

Powód dla którego to nastąpi, według Marii, jest taki, że Bóg jest zawsze miłosierny i chce dać ludziom szansę do nawrócenia, aby mogli wejść do Nieba po Jego Synu, Jezusie Chrystusie, który powraca sądzić podczas Powtórnego Przyjścia.

To z racji Jego miłosierdzia, daje On światu tę ostatnią szansę, żeby prosić o przebaczenie swoich grzechów, po to, aby wszyscy mogli być zbawieni i zostali wprowadzeni do Nowego Raju, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno.

Modlitwa pomoże w uniknięciu światowej katastrofy, ale niestety, według wizjonerki, obecnie nie ma wystarczająco dużo modlitwy na świecie, więc gniew Boga zostanie teraz zesłany na świat ze skutkiem natychmiastowym. Trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie, fale upałów i erupcje wulkanów będą się teraz zwiększać i pomnażać.

Wizjonerka mówi, że te orędzia zostały ujawnione jej jako Księga Prawdy - ostatnia seria Boskich orędzi przekazywanych światu przed Powtórnym Przyjściem i zostały przepowiedziane. Są one boskiego pochodzenia, a dane są z czystej miłości, jaką Bóg ma dla wszystkich swoich dzieci.

Obecnie Maria otrzymuje duchowe wsparcie za pośrednictwem różnych doradców wewnątrz Kościoła.

Zgodnie z Dekretem Kongregacji Nauki Wiary, zatwierdzonym przez JŚ papieża Pawła VI (14 października 1966) artykuły 1399 i 2318 Prawa Kanonicznego zostały zniesione. Tak więc imprimatur nie jest wymagany do publikowania Bożych Objawień, proroctw czy cudów.