Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

Przebieg spotkania grupy modlitewnej Jezus do Ludzkości

Moje dzieci, musicie starać się poświęcać co najmniej piętnaście minut dziennie na odmawianie Modlitw Krucjaty, ponieważ jest to bardzo ważne. 23.01.2013, 16:05

Na początku każdego spotkania modlitewnego odmawiamy modlitwę 96.

"Muszą mieć w pobliżu Wodę Święconą, Krzyż, który Mnie przedstawia i odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty (96) O Błogosławieństwo i Ochronę waszej Grupy Krucjaty Modlitwy... Proszę, odmawiajcie tę modlitwę przed i po każdym spotkaniu modlitewnym." 25.01.2013, 20:00

Modlitwy, które należy odmawiać codziennie: Różaniec, Koronka, Modlitwa do Michała Archanioła, 33 (Pieczęć Boga Żywego), Modlitwa na każdy dzień (z modlitw innych - bez numeracji), Modlitwy Litanie, 30, 79, 102, 111, 143, 164, 132.

Następnie należy wybrać modlitwy według intencji.

"Wybierzcie Modlitwy Krucjaty, które wam daję i odmawiajcie je, abyście mogli się skupić na różnorodnych prośbach w każdej grupie modlitewnej. Jeśli na przykład modlicie się Modlitwą Krucjaty O Łaskę Ochrony, to róbcie to w taki sposób, aby grupa modlitewna skoncentrowała się tego dnia na wyborze Modlitw Krucjaty, które wzywają Bożą ochronę dla dusz. Potem w innym dniu, skupcie się na wyborze modlitw, które są wam dane dla ochrony księży i duchownych... Idźcie i planujcie spotkania Modlitw Krucjaty w oparciu o podaną wam formę, dzielcie je jednak na części, dzięki czemu będziecie mogli skoncentrować się na szczególnych intencjach. Nie ma potrzeby, aby wspólnie odmawiać wszystkie modlitwy, choć nalegam, abyście odmawiali jak najwięcej w jednym tygodniu." 07.03.2013, 11:05

Fragment orędzia z dnia 10.08.2011, 23:00: "Jeśli to możliwe, spotkania powinny odbywać się w domach modlitwy. Ludzie powinni spotykać się jak najczęściej. Nawet jeśli zaczniecie się spotykać dzień lub dwa dni w tygodniu i to z różnymi ludźmi za każdym razem, to przynajmniej na początek to już wystarczy, chociaż celem jest spotykanie się codzienne."

"Modlitwy Krucjaty muszą być podobierane w różne zestawy i odmawiane według waszych możliwości." 19.08.2012, 22:56

Można odmówić także Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Różaniec 26.

"Mocy modlitwy, a szczególnie Różańca Świętego, który czyni bestię bezsilnym, nie można lekceważyć. Aby zbawić więcej dusz, należy również odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego." 07.03.2013, 11:05

"Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci, Moim Najświętszym Różańcem w grupach wszędzie, jeśli to możliwe." 25.01.2012, 13:50

Na końcu każdego spotkania modlitewnego odmawiamy modlitwę 96.

"Muszą mieć w pobliżu Wodę Święconą, Krzyż, który Mnie przedstawia i odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty (96) O Błogosławieństwo i Ochronę waszej Grupy Krucjaty Modlitwy... Proszę, odmawiajcie tę modlitwę przed i po każdym spotkaniu modlitewnym." 25.01.2013, 20:00

Jarek