Księga Prawdy

Księga Prawdy

Sierpień - za zbawienie dusz

"Poświęćcie ten miesiąc na modlitwy za wszystkie dusze, które mogą zginąć w wojnach, trzęsieniach ziemi lub podczas nadchodzącej Spowiedzi, Ostrzeżenia."
"Modląc się o zbawienie dusz wypełniamy Świętą Wolę Mojego Ojca."
"Oto co macie robić.
- Iść codziennie na Mszę i przyjmować Komunię Świętą.
- A także każdego dnia o godzinie 15 odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
- Ci, którzy mogą, powinni pościć jeden dzień w tygodniu."
Czytaj więcej na:

01.08.2012, 16:45 - Proszę wszystkie dzieci Boże, aby ponownie ofiarowali miesiąc sierpień za zbawienie dusz


Co to jest?
Niniejsza strona zawiera tłumaczenia orędzi zwanych Księgą Prawdy, które w oryginale zostały przekazane w języku angielskim.

Po co to jest?
Cel tych orędzi:
Maryja Panna: Moje dziecko, te Święte Orędzia dla całego świata, przyciągają coraz więcej ludzi, więcej niż kiedykolwiek wcześniej.
Wielu nie rozumie prawdziwego celu tych orędzi. Muszą wiedzieć, że są one Darem dla ludzkości, aby ją doprowadzić do nawrócenia.
Są one przekazywane światu, aby zaszczepić w duszach zwyczaj modlitwy i aby uczestniczyły one w Świętych Sakramentach.
Te orędzia są przede wszystkim po to, aby zapewnić duszom rodzaj wyciszenia i pokoju, aby więcej dzieci Bożych stało się godnych wejścia do Nowego Raju.
25.10.2012, 07:30 - Maryja Panna: Kościół Reszty mojego Syna będzie się nadal powiększać

Coś więcej o tym?
Więcej o tych orędziach.
Słuchaj
Radia Paruzja
na komputerze
(poniższy odtwarzacz nie pokazuje daty odtwarzanego orędzia)

otwórz odtwarzacz w nowym oknie
albo
przeczytaj jak słuchać w oddzielnym programie m.in. na telefonie (pokazuje datę odtwarzanego orędzia)