Księga Prawdy

Aborcja

Antychryst

Apokalipsa - Pieczęci

Armia Reszty

Benedykt XVI

Bestia z dziesięcioma rogami - Unia Europejska

Czerwiec Miesiącem Krucjaty Nawrócenia

Czerwony smok - Chiny

Do kardynałów i biskupów

Fałszywy prorok

Jedna Światowa Religia - Jeden Światowy kościół - Fałszywy kościół

Jedna waluta

Koniec czasów

Kościoły staną się miejscem rozrywki

Kościół Reszty

Krucjata Modlitwy

Łacina

Masoneria

Matka Zbawienia

Medalik Zbawienia

Męka Pana Jezusa

Msza Św. zostanie zniesiona

Niedźwiedź - Rosja

Nikczemna grupa

Nowa forma Krzyża

Nowenna Zbawienia

Ostatnia misja

Ostrzeżenie czyli Oświetlenie sumienia

Paruzja czyli Powtórne Przyjście Pana Jezusa

Pieczęć Boga Żywego

Piekło

Pismo Święte zostanie zastąpione fałszywą księgą

Pycha

Sakramenty zostaną zmienione

Spowiedź - co tydzień

Szkaplerz Pieczęci Boga Żywego

Światowa władza

Światowe szczepienia

Teoria ewolucji - kłamstwem

Ukryte życie świętej Rodziny

Wielu fałszywych proroków

Wojny

Znak bestii

^^ na górę ^^

Aborcja

02.11.2012, 14:00 - Maryja Panna: Zwróćcie się z prośbą do mojego Syna, aby prowadził was do swojego Wielkiego Miłosierdzia

^^ na górę ^^

Antychryst

15.11.2010, 03:00 - Powtórne Przyjście

15.11.2010, 11:00 - Światowa Władza, antychryst i Znak Bestii

08.02.2012, 20:45 - Wkrótce przyjdzie człowiek, który będzie twierdził, że jest Mną

31.07.2012, 20:00 - Pozwólcie Mi wynieść was w bezpieczne miejsce z dala od wszelkiej krzywdy i uchronić od antychrysta

28.09.2012, 22:15 - Ten człowiek oznajmi światu, że jest Mesjaszem i będzie popierany przez wielu czołowych, światowych przywódców-figurantów

21.07.2013, 18:05 - Przygotowują oni teraz antychrysta na jego wielkie wejście

29.10.2013, 19:30 - Matka Zbawienia: Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta

09.12.2013, 19:46 - Antychryst będzie mówił wieloma językami, ale ani jedno słowo po łacinie nie wyjdzie z jego ust

07.02.2014, 15:50 - Matka Zbawienia: Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka

15.02.2014, 17:14 - Matka Zbawienia: Antychryst użyje swoich tak zwanych stygmatów, jako sposób na przekonanie, świata, że jest Jezusem Chrystusem

27.11.2014, 08:40 - Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia

^^ na górę ^^

Apokalipsa - Pieczęci

- Pierwsza Pieczęć

07.03.2012, 15:40 - Pierwszą pieczęcią jest odstępstwo

- Druga Pieczęć

08.03.2012, 19:52 - Moja Pieczęć Ochrony jest przepowiedziana na czas, gdy druga pieczęć zostanie złamana

16.05.2012, 03:10 - Druga pieczęć: III wojna światowa

- Trzecia Pieczęć

16.03.2013, 15:25 - Trzecia Pieczęć zostanie ujawniona, gdy człowiek będzie walczył o jedzenie, gdy wśród ludzi zapanuje głód

24.03.2014, 15:33 - Bóg Ojciec: Głód, który zapanuje na świecie, gdy trzecia Pieczęć zostanie otwarta, nie będzie ograniczał się tylko do braku pożywienia

^^ na górę ^^

Armia Reszty

18.05.2012, 10:48 - Jedna Reszta Kościoła, która wytrwa, będzie niepokonana, aż do powstania Nowego Jeruzalem

25.10.2012, 21:50 - Pragnę, aby Moja Armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty za Zwycięstwo Kościoła Reszty

^^ na górę ^^

Benedykt XVI

26.11.2010, 03:00 - Globalny plan zmniejszenia populacji świata i obalenia przywódców na świecie

01.06.2011, 11:00 - Dni papieża Benedykta są teraz policzone

18.01.2012, 09:50 - Maryja Panna: W Watykanie powstaje nikczemny plan, aby zniszczyć Kościół katolicki

28.01.2012, 21:00 - Maryja Panna: Módlcie się z całego serca za papieża Benedykta XVI

11.02.2012, 11:30 - Mój biedny, Święty wikariusz, Benedykt XVI, zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie

20.03.2012, 20:30 - Maryja Panna: Módlcie się za papieża Benedykta XVI, który jest w niebezpieczeństwie wygnania z Rzymu

12.04.2012, 11:27 - Kolejny Papież może być wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on Fałszywym Prorokiem

26.05.2012, 16:00 - Planują podstępnymi sposobami przepędzić papieża Benedykta XVI z siedziby Piotra

16.07.2012, 15:15 - Zbliża się czas, gdy prześladowanie Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągnie swój szczyt

20.07.2012, 17:46 - Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość

07.12.2012, 18:45 - Fałszywy Prorok już planuje, w jaki sposób przejmie duszpasterstwa w Kościele katolickim

19.02.2013, 14:30 - Powiedzą, że był winny przestępstwa, choć jest całkowicie niewinny

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

^^ na górę ^^

Bestia z 10 rogami - Unia Europejska - apokaliptyczny Babilon

18.02.2012, 16:00 - Kraje europejskie ulegną dyktaturze równej tej, jaka była za czasów Hitlera

19.02.2012, 03:00 - Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska

16.05.2012, 03:10 - Druga pieczęć: III wojna światowa

^^ na górę ^^

Czerwiec Miesiącem Krucjaty Nawrócenia

31.05.2012, 21:00 - Maryja Panna: Czerwiec Miesiącem Krucjaty Nawrócenia

^^ na górę ^^

Czerwony smok - Chiny

14.02.2012, 18:00 - Bóg Ojciec: Europa będzie pierwszym celem Czerwonego Smoka, kolejnym będą USA

19.02.2012, 03:00 - Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska

16.05.2012, 03:10 - Druga pieczęć: III wojna światowa

30.11.2012, 15:55 - Gdy nie ma wolności słowa, Prawda zostaje ukryta

^^ na górę ^^

Do kardynałów i biskupów

16.11.2010, 09:55 - Ostrzeżenie dla Duchowieństwa

^^ na górę ^^

Fałszywy prorok

19.02.2011, 15:00 - Proroctwa z La Salette, Fatimy i Garabandal wypełnią się teraz

05.03.2011, 10:00 - Wszyscy chrześcijanie, żałujcie teraz za swoje grzechy; katolicy, módlcie się za papieża Benedykta

07.06.2011, 15:50 - Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów o fałszywym proroku

12.04.2012, 11:27 - Kolejny Papież może być wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on Fałszywym Prorokiem

07.12.2012, 18:45 - Fałszywy Prorok już planuje, w jaki sposób przejmie duszpasterstwa w Kościele katolickim

^^ na górę ^^

Jedna Światowa Religia - Jeden Światowy kościół

17.04.2013, 20:00 - Znaku, który będzie symbolizował Jedną Nową Światową Religię, nie należy mylić ze Znamieniem Bestii

21.07.2013, 18:05 - Przygotowują oni teraz antychrysta na jego wielkie wejście

20.04.2014, 17:40 - Bóg Ojciec: Bardzo niewielu z was odrzuci jeden nowy światowy kościół, więc Moja Interwencja będzie szybka

27.11.2014, 08:40 - Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia

^^ na górę ^^

Jedna waluta

09.12.2011, 22:00 - Próby wprowadzenia ogólnoświatowej waluty w Europie

^^ na górę ^^

Koniec czasów

14.11.2010, 23:00 - Znak Końca Czasów - Jednak Chwała powróci na Ziemię

^^ na górę ^^

Kościoły staną się miejscem rozrywki

01.01.2013, 19:20 - Świątynia Boga zostanie zbezczeszczona nie do poznania

^^ na górę ^^

Kościół Reszty

18.05.2012, 10:48 - Jedna Reszta Kościoła, która wytrwa, będzie niepokonana, aż do powstania Nowego Jeruzalem

01.01.2013, 19:20 - Świątynia Boga zostanie zbezczeszczona nie do poznania

28.06.2014, 15:03 - Matka Zbawienia: Prawdziwy Kościół stanie się Resztą

^^ na górę ^^

Krucjata Modlitwy

04.01.2012, 19:20 - Próby Wojny Atomowej na Wschodzie

25.01.2012, 13:50 - Maryja Panna: Knuta jest wojna atomowa z udziałem Iranu

16.05.2012, 17:38 - Zakładajcie grupy modlitewne oddane Jezusowi dla ludzkości

14.10.2012, 18:10 - Ci, którzy z zimną krwią dopuszczają się morderstwa, mogą zostać uratowani dzięki waszym modlitwom

23.01.2013, 16:05 - Maryja Panna: Dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie mojego Syna może rozprzestrzeniać się po całym świecie

25.01.2013, 20:00 - Złagodzę wiele przepowiedzianego cierpienia przez moc Moich Grup Krucjaty Modlitwy

02.02.2013, 15:30 - Znaki, które ześlę, natychmiast będą rozpoznawalne

05.02.2013, 19:45 - Matka Boża: Wielu będzie osamotnionych w dążeniu do tworzenia grup modlitewnych

07.03.2013, 11:05 - Modlitwa może ratować ludzkość i ją uratuje

10.03.2013, 18:00 - Matka Zbawienia: Grupy Krucjaty Modlitwy uratują miliardy dusz

05.02.2013, 19:45 - Matka Boża: Wielu będzie osamotnionych w dążeniu do tworzenia grup modlitewnych

13.05.2014, 08:50 - Bezpośrednio przed Moim powrotem, nieboskłon będzie ciemny przez trzy dni

^^ na górę ^^

Łacina

09.12.2013, 19:46 - Antychryst będzie mówił wieloma językami, ale ani jedno słowo po łacinie nie wyjdzie z jego ust

^^ na górę ^^

Masoneria

13.02.2013, 11:20 - Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma, która została przepowiedziana, doprowadzi do podziału i niepokoju wśród Moich wiernych sług

^^ na górę ^^

Matka Zbawienia

23.07.2012, 16:36 - Maryja Panna: Pozwólcie mi wam pomóc, jako Matce Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z Nieba

04.06.2014, 14:13 - Matka Zbawienia: Dzisiejsze Święto Matki Zbawienia będzie ostatnim dniem przyznanym mi, Matce Bożej

^^ na górę ^^

Medalik Zbawienia

18.07.2013, 19:14 - Matka Zbawienia: Medalik Zbawienia oferuje Dar Nawrócenia

23.08.2013, 14:09 - Matka Zbawienia: Antychryst przy swoim ogłoszeniu zmian oświadczy, że jest pobożnym chrześcijaninem

23.08.2013, 15:00 - Bóg Ojciec: Dzieci, właśnie dzieli nas zaledwie krótki czas od tego Wielkiego Dnia

14.09.2013, 16:10 - Matka Zbawienia: Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa

20.01.2014, 12:09 - Matka Zbawienia: Ten ostatni Medalik przyniesiony wam przeze mnie, dzięki Miłosierdziu Bożemu, przyciągnie miliardy dusz do Życia Wiecznego

07.02.2014, 15:50 - Matka Zbawienia: Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka

20.02.2014, 18:39 - Trzęsienia ziemi będą miały taką siłę, że będzie się je odczuwało w wielu krajach w tym samym czasie

25.03.2014, 15:30 - Matka Zbawienia: Proście mnie, swoją ukochaną Matkę, abym dała wam siłę, by prowadzić i chronić Misję Zbawienia

04.06.2014, 14:13 - Matka Zbawienia: Dzisiejsze Święto Matki Zbawienia będzie ostatnim dniem przyznanym mi, Matce Bożej

^^ na górę ^^

Męka Pana Jezusa

19.07.2012, 07:00 - Moje ręce zostały wyrwane ze stawów podczas Mojego Ukrzyżowania tak, jak widać to na wizerunku Całunu Turyńskiego

^^ na górę ^^

Msza Św. zostanie zniesiona

27.02.2013, 15:30 - Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji

17.08.2013, 11:50 - Muszą oni zachować Święte Mszały, szaty, Pismo Święte i Święte Krzyże. To wszystko zostanie zastąpione

23.09.2013, 13:30 - Matka Zbawienia do kapłanów: By zachować wierność wobec Kościoła mojego Syna na Ziemi, musicie być przygotowani na to, by paść Jego owce

^^ na górę ^^

Niedźwiedź - Rosja

19.02.2012, 03:00 - Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska

16.05.2012, 03:10 - Druga pieczęć: III wojna światowa

30.11.2012, 15:55 - Gdy nie ma wolności słowa, Prawda zostaje ukryta

^^ na górę ^^

Nikczemna grupa

09.12.2011, 22:00 - Próby wprowadzenia ogólnoświatowej waluty w Europie

11.01.2012, 15:00 - Największa obrzydliwość jaka jest knuta przeciwko Żydom od czasów Holocaustu

25.01.2012, 13:50 - Maryja Panna: Knuta jest wojna atomowa z udziałem Iranu

16.02.2012, 20:00 - Nikczemna Grupa dopuszcza się największego kłamstwa, aby przejąć kontrolę nad krajami

01.01.2013, 19:20 - Świątynia Boga zostanie zbezczeszczona nie do poznania

13.02.2013, 11:20 - Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma, która została przepowiedziana, doprowadzi do podziału i niepokoju wśród Moich wiernych sług

^^ na górę ^^

Nowa forma Krzyża

30.04.2013, 15:40 - Zostanie wprowadzona nowa forma Krzyża

30.07.2013, 20:06 - Nigdy nie przyjmujcie krzyża, który nie będzie przypominał Krzyża na którym Mnie ukrzyżowano

^^ na górę ^^

Nowenna Zbawienia

01.12.2013, 16:12 - Matka Zbawienia: Proszę, abyście rozpoczęli teraz Nowennę Zbawienia

^^ na górę ^^

Ostatnia misja

07.08.2012, 15:50 - To jest Moja ostatnia misja na ziemi, podczas której Święte Orędzia od Trójcy Przenajświętszej są przekazywane światu

^^ na górę ^^

Ostrzeżenie czyli Oświetlenie sumienia

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

^^ na górę ^^

Paruzja/Powtórne Przyjście Pana Jezusa

15.11.2010, 03:00 - Powtórne Przyjście

03.04.2013, 18:00 - Przyjdę ponownie ostatniego dnia. Jednak wcześniej nie będę chodził po ziemi

^^ na górę ^^

Pieczęć Boga Żywego

14.02.2012, 18:00 - To jest ostateczna bitwa. Mój Wikariusz upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce znów się podniesie

20.02.2012, 00:20 - Bóg Ojciec: Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego

21.02.2012, 00:30 - Bóg Ojciec: Jesteście albo za Mną albo przeciwko Mnie. Wybór należy do was

22.02.2012, 19:00 - Post jest ważny dla waszych dusz

29.02.2012, 17:30 - Czyż nie wiecie, że Duch Święty nie może i nie wejdzie do tych dusz, które mają zatwardziałe serca?

08.03.2012, 19:52 - Moja Pieczęć Ochrony jest przepowiedziana na czas, gdy druga pieczęć zostanie złamana

16.05.2012, 03:10 - Druga pieczęć: III wojna światowa

16.05.2012, 17:38 - Zakładajcie grupy modlitewne oddane Jezusowi dla ludzkości

17.05.2012, 08:50 - Maryja Panna: Ta Pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana

01.06.2012, 20:15 - 666 będzie wprowadzany tak samo jak każda szczepionka, jego numer będzie ukryty w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani

13.06.2012, 16:00 - Przyrzeczenie wierności Bożej Woli Boga Ojca

06.07.2012, 16:15 - Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z czterech stron Nieba

20.07.2012, 17:46 - Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość

01.08.2012, 16:45 - Proszę wszystkie dzieci Boże, aby ponownie ofiarowali miesiąc sierpień za zbawienie dusz

21.11.2012, 23:30 - Jedna połowa nie odejdzie od Prawdy. Druga połowa przeinaczy Prawdę

04.04.2013, 19:45 - Tylko ci, z Pieczęcią Boga Żywego unikną tej formy zagłady dusz

11.05.2013, 20:20 - Cuda, które obiecałem światu zwiększą się przez Moje Modlitwy Krucjaty

^^ na górę ^^

Piekło

13.11.2010, 03:00 - Ostrzeżenie przed Piekłem i Obietnica Raju

11.02.2013, 12:30 - Wielu uważa, że Piekło jest tylko Miejscem wziętym z Folkloru

^^ na górę ^^

Pismo Święte zostanie zastąpione fałszywą księgą

19.07.2012, 07:00 - Moje ręce zostały wyrwane ze stawów podczas Mojego Ukrzyżowania tak, jak widać to na wizerunku Całunu Turyńskiego

11.03.2014, 20:39 - Matka Zbawienia: Zaprezentują nową czerwoną książkę z głową kozła umieszczoną na okładce

Czerwona książka w sklepie

^^ na górę ^^

Pycha

05.01.2014, 19:34 - Jeśli w duszy istnieje choćby odrobina pychy, Duch Święty nigdy do niej nie wejdzie

^^ na górę ^^

Sakramenty zostaną zmienione

01.01.2013, 19:20 - Świątynia Boga zostanie zbezczeszczona nie do poznania

^^ na górę ^^

Spowiedź - co tydzień

24.01.2011, 22:00 - Jak łatwo jest grzeszyć

^^ na górę ^^

Szkaplerz Pieczęci Boga Żywego

23.08.2013, 14:09 - Matka Zbawienia: Antychryst przy swoim ogłoszeniu zmian oświadczy, że jest pobożnym chrześcijaninem

^^ na górę ^^

Światowa władza

15.11.2010, 11:00 - Światowa Władza, antychryst i Znak Bestii

^^ na górę ^^

Światowe szczepienia

17.06.2012, 20:15 - Ich nikczemne plany obejmują również nowe światowe szczepienia, które na całym świecie spowodują chorobę

09.11.2012, 21:00 - To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej

^^ na górę ^^

Teoria ewolucji - kłamstwem

21.06.2012, 17:30 - Człowiek nie pochodzi od zwierząt, ale ci, którzy nie wierzą w Boga, chcą, abyście w to wierzyli

^^ na górę ^^

Ukryte życie świętej Rodziny

04.01.2014, 13:50 - Matka Zbawienia: Najpierw udaliśmy się do Judei, a potem mój Syn został zabrany do Indii, Persji, Egiptu, Grecji i Anglii

^^ na górę ^^

Wielu fałszywych proroków

04.12.2013, 10:30 - Biada wam wszystkim oszustom, ponieważ nie pochodzicie ode Mnie

^^ na górę ^^

Wojny

25.01.2012, 13:50 - Maryja Panna: Knuta jest wojna atomowa z udziałem Iranu

04.02.2012, 10:55 - Wojny obejmujące Iran, Izrael, Egipt i Syrię będą ze sobą powiązane

06.02.2012, 20:15 - Módlcie się, aby można było uniknąć wojny atomowej, która mogłaby zgładzić jedną trzecią Ludzkości

^^ na górę ^^

Znak bestii

15.11.2010, 11:00 - Światowa Władza, antychryst i Znak Bestii

^^ na górę ^^