Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

Modlitwy Krucjaty

Aplikacja KM Aplikacja Krucjata Modlitwy do pobrania na smartfon: w Sklepie Play lub na web.app • Modlitwy Krucjaty (z numeracją)
 • Modlitwy Litanie (z numeracją)
 • Modlitwy Specjalne (bez numeracji)
 • Modlitwy Krucjaty

  Modlitwa Krucjaty 1
  Mój dar dla Jezusa dla ratowania dusz

  Tradycyjnie odmawiana codziennie.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 17.11.2011, 21:00

  Mój najdroższy Jezu, Ty, Który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi w mój skromny sposób pomóc ratować Twoje cenne dusze.

  Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami bez względu na to, jak ciężko Cię obrażają.

  Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia, szukać miejsca przy Tobie w Twoim Królestwie.

  Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu, bym pomógł Ci zdobyć te dusze, za którymi tęsknisz.

  O Najświętsze Serce Jezusa, przysięgam w każdym czasie moją wierność Twojej Najświętszej Woli.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 2
  Modlitwa za światowych przywódców
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 18.11.2011, 21:00

  Mój Ojcze Przedwieczny, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, proszę, byś chronił Twoje dzieci przed prześladowaniami, które są potajemnie planowane przez światowe siły wobec niewinnych narodów.

  Modlę się o przebaczenie grzechów tym duszom, które są przyczyną tego udręczenia, by mogły zwrócić się do Ciebie z pokornymi i skruszonymi sercami.

  Proszę, daj Twoim dręczonym dzieciom siłę do wytrzymania takich cierpień na przebłaganie za grzechy świata.

  Przez Chrystusa Pana naszego.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 3
  Uwolnij świat od lęku
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 19.11.2011, 19:00

  O Panie mój Jezu Chryste, błagam Cię, byś uwolnił świat od lęku, który odłącza dusze od Twojego kochającego Serca.

  Modlę się, aby ci, którzy podczas Ostrzeżenia doświadczą prawdziwego lęku, zatrzymali się i pozwolili Twojemu Miłosierdziu napełnić swoje dusze, tak aby jako wolni kochali Cię tak, jak powinni.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 4
  Zjednocz wszystkie rodziny
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 20.11.2011, 18:00

  Zjednocz, Jezu, wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać Zbawienie Wieczne.

  Modlę się, by wszystkie rodziny pozostały razem w jedności z Tobą, Jezu, aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na ziemi.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 5
  Chwała Bogu Najwyższemu

  Jezus: „Moja córko, świat musi ofiarować tę szczególną Modlitwę w uwielbieniu i dziękczynieniu Bogu Ojcu za Miłosierdzie, którym obdarza cały świat”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 21.11.2011, 19:00

  O Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu za Twój drogocenny Dar Miłosierdzia dla całej ludzkości.

  Radujemy się i ofiarujemy Ci, najwspanialszy Królu, naszą cześć i uwielbienie za Twoje kochające i czułe Miłosierdzie.

  Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem i za ten Dar, który nam teraz przynosisz, padamy do Twoich Stóp w pokornym poddaniu.

  Prosimy, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 6
  Modlitwa o powstrzymanie antychrysta
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 22.11.2011, 11:00

  O Jezu, modlę się, aby Bóg w Swoim Miłosierdziu powstrzymał antychrysta i jego nikczemną Armię od wywoływania trwogi wśród Twoich dzieci oraz powodowania ich udręk.

  Modlimy się, by został powstrzymany i by Karząca Ręka została oddalona dzięki nawróceniu, jakie dokona się podczas Ostrzeżenia.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 7
  Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie

  Jezus: „To jest Modlitwa, którą musicie odmawiać, by błagać o Miłosierdzie dla dusz w ciemności”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 22.11.2011, 20:00

  Jezu, proszę Cię najusilniej, byś przebaczył tym grzesznikom o ciemnych duszach, którzy odrzucą Światło Twojego Miłosierdzia.

  Przebacz im, Jezu, błagam Cię, abyś wybawił ich od grzechów, z których, jak sami to widzą, tak trudno im się uwolnić.

  Napełnij ich serca Promieniami Twojego Miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 8
  Spowiedź

  Jezus: „Ta Modlitwa powinna być odmawiana, by błagać o łaskawość w przebaczeniu grzechów podczas i po Ostrzeżeniu”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 22.11.2011, 20:30

  Najdroższy Jezu, proszę Cię o przebaczenie wszystkich moich grzechów oraz cierpień i krzywd, które zadałem innym.

  Pokornie modlę się o Łaski, abym uniknął ponownego obrażania Ciebie i ofiarował pokutę zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą.

  Błagam o przebaczenie wszelkich przyszłych przewinień, w których mogę mieć udział i które sprawią Ci ból i cierpienie.

  Zabierz mnie ze sobą do Nowej Ery Pokoju, abym mógł stać się częścią Twojej rodziny na wieczność.

  Kocham Cię, Jezu. Potrzebuję Cię.

  Szanuję Ciebie i wszystko, za czym Ty się opowiadasz.

  Pomóż mi, Jezu, abym był godny wejścia do Twojego Królestwa.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 9
  Ofiarowanie cierpienia jako daru
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 28.11.2011, 20:30

  O Najświętsze Serce Jezusa, naucz mnie przyjmować zniewagi z pokornym dziękczynieniem, w Twoje Święte Imię, kiedy głoszę Twoje Słowo.

  Naucz mnie rozumieć, jak upokorzenie, ból i cierpienie przybliżają mnie do Twojego Najświętszego Serca.

  Pozwól mi przyjmować takie próby z miłością i szczodrością ducha, abym mógł złożyć je jako dary, tak cenne dla Ciebie, by ratować dusze.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 10
  Niesienie Płomienia Twojej Miłości
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 29.11.2011, 15:35

  Pomóż nam, drogi Jezu, bez lęku powstać w Twoje Imię i nieść Płomień Twojej Miłości poprzez wszystkie narody.

  Daj nam, Twoim dzieciom, siłę do stawienia czoła zniewagom, które będą nas spotykać pośród tych wszystkich, którzy w rzeczywistości nie wierzą w Twoje Miłosierdzie.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 11
  Powstrzymaj nienawiść wobec wizjonerów
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 30.11.2011, 20:00

  O Najświętsze Serce Jezusa, proszę, powstrzymaj nienawiść i zazdrość, które istnieją w tych czasach wśród Twoich wyznawców wobec Twoich prawdziwych wizjonerów.

  Modlę się, abyś wysłuchał mojej modlitwy i dał Twoim wizjonerom siłę, której potrzebują do głoszenia Twojego Najświętszego Słowa niewierzącemu światu.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 12
  Modlitwa o uniknięcie grzechu pychy
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 03.12.2011, 19:40

  O mój Jezu, pomóż mi uniknąć grzechu pychy, gdy wypowiadam się w Twoje Imię.

  Przebacz mi, jeśli kiedykolwiek umniejszyłem kogoś w Twoje Święte Imię.

  Pomóż mi słuchać, Jezu, gdy rozbrzmiewa Twój Głos, i napełnij mnie Swoim Duchem Świętym, abym mógł rozpoznać Prawdę Twojego Słowa, kiedy wołasz do ludzkości.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 13
  Modlitwa o Ochronę

  Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 11.12.2011, 15:30

  O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.

  Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.

  Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.

  W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 14
  Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed wojną atomową
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 14.12.2011, 19:15

  O Ojcze Wszechmogący, Boże Najwyższy, proszę, zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami.

  Otwórz ich serca, by przyjęli zbawienie i otrzymali obfitość Łask.

  Usłysz moje błagania za moją własną rodziną i spraw, by każdy znalazł Łaskę w Twoim kochającym Sercu.

  O Boski Ojcze Niebieski, chroń wszystkie Twoje dzieci na ziemi przed wszelką wojną atomową i innymi działaniami, które są planowane, aby zgładzić Twoje dzieci.

  Zachowaj nas od wszelkich krzywd i chroń nas.

  Oświeć nas, abyśmy bez żadnego lęku w duszach mogli otworzyć oczy, usłyszeć i przyjąć prawdę o naszym zbawieniu.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 15
  Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 19.12.2011, 19:30

  O mój Ojcze Niebieski, czcimy Cię, głęboko doceniając Ofiarę, której dokonałeś, zsyłając na świat Zbawiciela.

  Ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radości i dziękczynieniu z pokorną wdzięcznością za Dar, który dajesz teraz Swoim dzieciom, Dar Bożego Miłosierdzia.

  O Boże Najwyższy, uczyń nas godnymi przyjęcia tego Wielkiego Miłosierdzia z wdzięcznością.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 16
  O przyjęcie Łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 31.12.2011, 12:00

  O mój Jezu, zachowaj mnie silnym podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia.

  Daj mi Łaski potrzebne do stania się małym w Twoich Oczach.

  Otwórz mi oczy na prawdę o Twojej obietnicy Zbawienia Wiecznego.

  Przebacz mi moje grzechy i okaż mi Swoją Miłość i Przyjacielską Dłoń.

  Przyjmij mnie w ramiona świętej rodziny, abyśmy mogli wszyscy ponownie stać się jedno.

  Kocham Cię, Jezu, i obiecuję od dnia dzisiejszego głosić Twoje święte Słowo bez lęku w sercu i z czystością duszy na wieki wieków.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 17
  Modlitwa Matki Zbawienia za ciemne dusze
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 01.01.2012, 15:00

  O Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia i Pośredniczko Wszelkich Łask;

  Ty, która będziesz uczestniczyła w ratowaniu ludzkości od niegodziwości szatana, módl się za nami.

  Matko Zbawienia, módl się, aby wszystkie dusze mogły być zbawione i przyjęły Miłość i Miłosierdzie okazane przez Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który przychodzi raz jeszcze, by ratować ludzkość i dać nam szansę Zbawienia Wiecznego.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 18
  Powstrzymaj antychrysta i jego grupę
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 11.01.2012, 15:00

  O drogi Jezu, uratuj świat od antychrysta.

  Chroń nas przed nikczemnymi sidłami szatana.

  Zachowaj ostatnią Resztę Twojego Kościoła od zła.

  Daj wszystkim Twoim kościołom siłę i Łaski potrzebne, by bronić się przed wojnami i prześladowaniem planowanym przez szatana i jego armię terrorystów.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 19
  Modlitwa za młodych ludzi
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 13.01.2012, 08:00

  Matko Zbawienia, proszę Cię, abyś się modliła o Miłosierdzie dla młodych dusz, które są w strasznej ciemności, żeby rozpoznały Twojego umiłowanego Syna, kiedy przychodzi ratować całą ludzkość.

  Nie pozwól odpaść żadnej duszy.

  Nie pozwól żadnej duszy odrzucić Jego Wielkiego Miłosierdzia.

  Modlę się, Matko, aby wszystkie były zbawione, i proszę Cię o okrycie tych dusz Twoim świętym płaszczem, aby zapewnić im ochronę przed oszustem, której potrzebują.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 20
  Powstrzymaj antychrysta przed zniszczeniem świata
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 19.01.2012, 20:30

  O Boże Ojcze, w Imię Twojego najdroższego Syna, wołam do Ciebie, abyś uniemożliwił antychrystowi pochwycenie dusz Twoich dzieci.

  Błagam Cię, Ojcze Wszechmogący, abyś powstrzymał go przed wywoływaniem trwogi w Twoich dzieciach.

  Błagam Cię, byś powstrzymał go przed skażeniem Twojego stworzenia, i proszę, byś zmiłował się nad tymi biednymi duszami, które będą wobec niego bezsilne.

  Wysłuchaj mojej modlitwy, drogi Ojcze, i uchroń wszystkie Twoje dzieci przed tym straszliwym złem.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 21
  Dziękczynienie Bogu Ojcu za zbawienie ludzkości
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 24.01.2012, 16:55

  Chwalimy Cię i dziękujemy Ci, o Święty Boże, Wszechmogący Stwórco ludzkości, za Miłość i współczucie, które masz dla ludzkości.

  Dziękujemy Ci za ten Dar Zbawienia, który ofiarujesz Swoim biednym dzieciom.

  Błagamy Cię, o Panie, o uratowanie tych, którzy podążają za złym duchem, i by ich serca otworzyły się na prawdę o ich Życiu Wiecznym.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 22
  Dla księży katolickich – O zachowanie Nauczania Kościoła
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 27.01.2012, 23:50

  O mój umiłowany Jezu, zachowaj mnie silnym w każdej chwili dnia oraz utrzymuj płomień mojej miłości do Ciebie.

  Nigdy nie dozwól, by ten płomień miłości do Ciebie zanikał lub zgasł.

  Nigdy nie pozwól mi słabnąć, gdy pojawia się pokusa.

  Daj mi Łaski potrzebne do szanowania mojego powołania, mojego oddania się, mojej wierności i do zachowania Nauczania prawowiernego Kościoła katolickiego.

  Ofiaruję Ci moją wierność w każdym czasie.

  Ślubuję moje zaangażowanie, by walczyć w Twojej Armii, aby Kościół katolicki mógł na nowo powstać w chwale, by powitać Cię, drogi Jezu, kiedy przyjdziesz powtórnie.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 23
  O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 28.01.2012, 21:00

  O mój Ojcze Przedwieczny, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, które zniósł, by zbawić świat od grzechu, modlę się teraz, abyś chronił Twojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi.

  Aby także on mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi od dręczenia przez szatana i od jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po ziemi, kradnąc dusze.

  O Ojcze, chroń Twojego papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 24
  Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia

  Ta Modlitwa dana jest dla katolików i niekatolików, ale katolicy muszą cały czas regularnie chodzić do spowiedzi, tak jak polecił Jezus.

  Jezus: „Musicie okazywać prawdziwą skruchę i chodzić teraz do spowiedzi. Jeśli nie macie możliwości pójść do spowiedzi, to odmawiajcie Moją Modlitwę Krucjaty”.

  „[Ci, którzy chcą uzyskać Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia], muszą odmawiać tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, a otrzymają Dar zupełnego rozgrzeszenia i Moc Ducha Świętego”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 31.01.2012, 21:30

  O mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.

  Ty jesteś Płomieniem, który ogarnia wszystkie dusze.

  Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic.

  Nie jesteśmy godni Ofiary, której dokonałeś przez Swoją śmierć na Krzyżu, wiemy bowiem, że Twoja Miłość do nas jest większa od tej miłości, którą my darzymy Ciebie.

  Udziel nam, o Panie, Daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo.

  Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją Armię, by głosiła Prawdę Twojego świętego Słowa i przygotowywała naszych braci i siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

  Czcimy Cię.

  Chwalimy Cię.

  Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie, by ratować dusze.

  Kochamy Cię, Jezu.

  Zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi, gdziekolwiek mogą się znajdować.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 25
  O ochronę dla wizjonerów z całego świata
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 04.02.2012, 10:09

  O Boże Najwyższy, błagam Cię o udzielenie ochrony wszystkim tym na całym świecie, którzy przekazują Twoje Orędzia.

  Modlę się, żeby byli chronieni przed nienawiścią innych.

  Proszę, aby Twoje Najświętsze Słowo szybko rozprzestrzeniało się po całym świecie.

  Chroń tych, którzy przekazują Twoje Orędzia, przed zniesławieniem, zniewagami, kłamstwami i wszelkiego rodzaju zagrożeniami.

  Chroń ich rodziny i nieustannie osłaniaj ich w Duchu Świętym, tak aby Orędzia, które przedstawiają światu, były przyjmowane ze skruszonymi i pokornymi sercami.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 26
  Módlcie się Różańcem, by pomóc ocalić swój naród

  Matka Zbawienia: „Ta Modlitwa [Różaniec święty] jest tak ważna, że musi teraz na swoich własnych prawach stać się Modlitwą Krucjaty”.

  Modlitwa przypomniana w Orędziu z 05.02.2012, 13:15
  Modlitwa Krucjaty 27
  Modlitwa o pokój na świecie
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 06.02.2012, 20:15

  O mój Jezu, błagam o Miłosierdzie dla cierpiących z powodu strasznych wojen.

  Błagam, by pokój został zakorzeniony w tych udręczonych narodach, które są ślepe na prawdę o Twoim Istnieniu.

  Proszę, okryj te narody Mocą Ducha Świętego, aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.

  Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec straszliwych okrucieństw, ogarniających cały świat.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 28
  O zjednoczenie wszystkich kościołów chrześcijańskich
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 08.02.2012, 20:30

  O Boże Najwyższy, klękamy przed Tobą, błagając o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci w walce o zachowanie Twoich kościołów chrześcijańskich na ziemi.

  Niech nasze różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiego odstępstwa na świecie.

  W naszej miłości do Ciebie, drogi Ojcze, błagamy Cię, daj nam Łaski, abyśmy się wzajemnie miłowali w Imię Twojego Syna umiłowanego, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

  Wielbimy Cię.

  Kochamy Cię.

  Jednoczymy się, aby walczyć o siłę do zachowania Twoich kościołów chrześcijańskich na ziemi podczas prób, które mogą nas czekać w przyszłych latach.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 29
  Chroń praktykowanie chrześcijaństwa
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 12.02.2012, 10:30

  O Panie mój Jezu Chryste, proszę Cię usilnie, abyś wylał Swojego Ducha Świętego na wszystkie Twoje dzieci.

  Błagam Cię, abyś przebaczył tym, którzy mają w swoich duszach nienawiść do Ciebie.

  Modlę się, aby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia i aby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły Ciebie czcić z godnością, by się wzniosły ponad wszelkie prześladowania.

  Proszę, napełnij wszystkie Twoje dzieci Darem Swojego Ducha, aby mogły powstać z odwagą i poprowadzić Twoją Armię do ostatecznej bitwy przeciw szatanowi, jego demonom oraz wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 30
  Modlitwa o oddalenie wojny, głodu i prześladowań religijnych

  Bóg Ojciec: „Modlitwa do Mnie, waszego Ojca, musi być teraz włączona do waszych codziennych modlitw poprzez tę szczególną Modlitwę Krucjaty”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 14.02.2012, 18:00

  O mój Ojcze Przedwieczny, Boże Stwórco wszechświata, w Imię Twojego najdroższego Syna, błagam Cię, spraw, abyśmy Cię bardziej kochali.

  Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności i przyjmij przed Twój Tron nasze ofiary, cierpienia i próby jako dar, by ratować Twoje dzieci na ziemi.

  Skrusz serca nieczystych dusz.

  Otwórz im oczy na prawdę o Twojej Miłości, aby mogli się przyłączyć do wszystkich Twoich dzieci w Raju na ziemi, który zgodnie z Twoją Boską Wolą z taką Miłością stworzyłeś dla nas.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 31
  Modlitwa Łańcucha Ochrony
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 16.02.2012, 20:00

  O mój Jezu, niech moja modlitwa przywoła Twojego Ducha Świętego, by zstąpił na tych przywódców, którzy kierują się pożądaniem, zachłannością, chciwością i pychą, by zaprzestali prześladowania Twoich niewinnych dzieci.

  Proszę Cię o powstrzymanie ubóstwa, głodu i wojen, by nie wyniszczały Twoich dzieci, i modlę się, żeby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca na prawdę o Twojej Miłości.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 32
  O powstrzymanie legalizacji aborcji w Irlandii
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 17.02.2012, 15:30

  O Matko Zbawienia, módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec narzuceniu nam niegodziwego czynu aborcji.

  Chroń ten święty naród od coraz głębszego pogrążania się w rozpaczy, od ciemności, która ogarnia nasz kraj.

  Uwolnij nas od złego ducha, który chce zniszczyć Twoje dzieci, mające się dopiero narodzić.

  Módl się, żeby tamtejsi przywódcy mieli odwagę słuchać tych, którzy kochają Twojego Syna, tak by postępowali zgodnie z Nauczaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 33
  Modlitwa Pieczęć Boga Żywego

  Bóg Ojciec: „O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością”.

  Bóg Ojciec pragnie, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę – dla każdego z osobna oraz dla naszych rodzin – w czasie przygotowań na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.

  Jezus: „Pragnę, by każdy z was odmawiał od dzisiaj każdego dnia Modlitwę Krucjaty o numerze 33 i żebyście mieli egzemplarz Pieczęci Boga Żywego przy sobie”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 20.02.2012, 00:20

  O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

  Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.

  Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.

  Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.

  Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.

  Kocham Cię, drogi Ojcze.

  Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.

  Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 34
  Mój dar postu dla Jezusa

  Jezus: „Te kilka tygodni Wielkiego Postu musi być wykorzystane na przygotowanie dusz waszych i waszych braci i sióstr.

  Proszę, przygotujcie się na Wielki Tydzień i Wielkanoc poprzez odmawianie tej Modlitwy Krucjaty”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 22.02.2012, 19:00

  O mój Jezu, pomóż mi w mój skromny sposób naśladować Twoje Życie Ofiary, by ratować ludzkość.

  Pozwól mi ofiarować Ci dar postu, jeden dzień w tygodniu podczas Wielkiego Postu, dla ratowania całej ludzkości, by mogła wejść przez Bramy Nowego Raju na ziemi.

  Składam Ci, drogi Jezu, moją ofiarę z miłością i radością w sercu.

  By poprzez tę ofiarę pokazać Ci wielkość mojej miłości, błagam Cię o zbawienie każdej duszy, która mogła utracić Łaskę.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 35
  Modlitwa za dusze, aby weszły do Raju
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 01.03.2012, 19:55

  O mój Jezu, dopomóż mi, abym pomógł Ci ocalić resztę Twoich dzieci na ziemi.

  Modlę się, byś poprzez Swoje Miłosierdzie wybawił dusze od ducha ciemności.

  Przyjmij moje doświadczenia, cierpienia i smutki w tym życiu dla ocalenia dusz przed ogniem piekielnym.

  Napełnij mnie Łaskami, abym ofiarował Ci te cierpienia z miłością i radością w sercu, abyśmy wszyscy złączyli się jako jedno w miłości do Trójcy Świętej i żyli z Tobą jako jedna święta rodzina w Raju.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 36
  Pomóż mi czcić jedynego prawdziwego Boga
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 07.03.2012, 15:40

  Jezu, pomóż mi, bo jestem zagubiony i zdezorientowany.

  Nie znam prawdy o życiu po śmierci.

  Przebacz mi, jeśli Cię obrażam, oddając cześć fałszywym bogom, którzy nie są prawdziwym Bogiem.

  Uratuj mnie i pomóż mi zobaczyć prawdę z całą jasnością i ustrzeż mnie przed ciemnością mojej duszy.

  Pomóż mi wejść w Światłość Twojego Miłosierdzia.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 37
  Zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 20.03.2012, 20:30

  O drogi Jezu, zjednocz wszystkich Swoich ukochanych wyznawców w miłości, byśmy mogli po całym świecie szerzyć prawdę o Twojej obietnicy Zbawienia Wiecznego.

  Modlimy się, aby te letnie dusze, lękające ofiarować się Tobie w umyśle, ciele i duszy, porzuciły swój pancerz pychy, otworzyły swoje serca na Twoją Miłość i stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi.

  Przyjmij wszystkie te zagubione dusze, drogi Jezu, i pozwól nam, jako ich braciom i siostrom, naszą miłością podnieść ich z pustkowia i zabrać wraz z nami do Schronienia, Miłości i Światła Trójcy Świętej.

  Składamy całą naszą nadzieję, ufność i miłość w Twoje Święte Ręce.

  Błagamy Cię, abyś pogłębił naszą pobożność, abyśmy mogli pomóc uratować więcej dusz.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 38
  Modlitwa o ratunek dla Kościoła katolickiego
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 20.03.2012, 20:30

  O Najświętsza Matko Zbawienia, proszę, módl się w tych trudnych czasach za Kościół katolicki i za naszego ukochanego papieża Benedykta XVI, by złagodzić jego cierpienie.

  Prosimy Cię, Matko Zbawienia, abyś okryła wyświęcone sługi Boże Twoim świętym płaszczem, by otrzymali Łaski bycia silnymi, wiernymi i odważnymi podczas prób, które stoją przed nimi.

  Módl się także, by opiekowali się swoimi owcami zgodnie z prawdziwym Nauczaniem Kościoła katolickiego.

  O Święta Matko Boga, daj nam, Reszcie Twojego Kościoła na ziemi, Dar przywództwa, abyśmy mogli pomóc prowadzić dusze do Królestwa Twojego Syna.

  Prosimy Cię, Matko Zbawienia, trzymaj oszusta z dala od wyznawców Twojego Syna, którzy dążą do ochronienia swoich dusz, tak aby zdołali wejść przez Bramy Nowego Raju na ziemi.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 39
  O przygotowanie dusz na Nowy Raj
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 21.03.2012, 20:30

  O Jezu, mój umiłowany Zbawicielu, proszę Cię, okryj mnie Swoim Duchem Świętym, abym mógł głosić z mocą Twoje Najświętsze Słowo, by przygotować wszystkie dzieci Boże na Twoje Powtórne Przyjście.

  Błagam Cię, Panie Jezu, o wszelkie Łaski, których potrzebuję, bym mógł dotrzeć do wszystkich wyznań, wierzeń i narodowości, dokądkolwiek pójdę.

  Pomóż mi mówić Twoim Językiem, uspokajać biedne dusze Twoimi Ustami i kochać wszystkie dusze szczególną Bożą Miłością, która wypływa z Twojego Najświętszego Serca.

  Pomóż mi ratować dusze, tak bliskie Twojemu Sercu, i pozwól mi pocieszać Cię, drogi Jezu, gdy zagubione dusze wciąż odrzucają Twoje Miłosierdzie.

  Jezu, bez Ciebie jestem niczym, ale z Twoją łaskawą pomocą będę walczył w Twoje Imię, by pomóc ratować całą ludzkość.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 40
  Modlitwa dla duchowieństwa dla przygotowania dusz na Powtórne Przyjście
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 24.03.2012, 11:45

  O mój Jezu, jestem tylko pokornym sługą i potrzebuję Cię, abyś mnie prowadził, żebym mógł przygotować dusze na Twoje Chwalebne Powtórne Przyjście.

  Pomóż mi nawracać dusze i przygotować je zgodnie z Twoją Świętą Wolą, aby zdołały wejść do Nowego Nieba i Ziemi, które obiecałeś całej ludzkości poprzez Swoją śmierć na Krzyżu.

  Udziel mi Łask, których potrzebuję, abym mógł przekazać Twoje Słowo spragnionym duszom i abym nigdy nie wyrzekł się mojego obowiązku wobec Ciebie, drogi Jezu, Któremu ślubowałem wierność przez moje święte przyrzeczenia.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 41
  Za dusze niewierzących
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 25.03.2012, 15:30

  O mój Jezu, pomóż Twoim biednym dzieciom, które są ślepe na Twoją obietnicę zbawienia.

  Błagam Cię, byś z pomocą moich modlitw i cierpienia otworzył oczy niewierzącym, aby mogli zobaczyć Twoją czułą Miłość i pobiec w Twoje Najświętsze Ramiona, by się schronić.

  Pomóż im ujrzeć Prawdę i prosić o przebaczenie wszystkich swoich grzechów, aby mogli zostać zbawieni i jako pierwsi wejść w Bramy Nowego Raju.

  Modlę się za te biedne dusze mężczyzn, kobiet i dzieci, i błagam Cię, byś odpuścił im ich grzechy.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 42
  Modlitwa na post dla zablokowania jednej światowej waluty

  Matka Zbawienia: „Moje dziecko, poproś Moje dzieci, by pościły przez jeden dzień, w Wielki Piątek, aby zapobiec wprowadzeniu jednej światowej waluty.

  Wasze modlitwy i post mogą tego dokonać.

  Gdy tylko będziecie odmawiać tę Modlitwę w czasie waszego postu, Mój Ojciec Przedwieczny powstrzyma tych ludzi od narzucenia ograniczeń, które oni planują, by móc was kontrolować”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 27.03.2012, 18:00

  O Boże Najwyższy, ofiaruję Ci mój dar postu, abyś powstrzymał uścisk zła na świecie, planowany obecnie, aby pozbawić mój kraj pokarmu, łącznie z Chlebem Życia.

  Przyjmij moją ofiarę i wysłuchaj moich błagań za inne narody, by ochronić je przed cierpieniem, które jest teraz planowane przez antychrysta.

  Zachowaj nas, drogi Panie, od tej nikczemności i chroń naszą wiarę, abyśmy mogli Ciebie czcić w wolności, której potrzebujemy, by kochać Cię i wielbić na wieki wieków.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 43
  Zbaw dusze podczas Ostrzeżenia
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 03.04.2012, 20:00

  Boże Ojcze Wszechmogący, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, wspominając Jego śmierć na Krzyżu dla wybawienia nas z naszych grzechów, błagam Cię, zbaw dusze, które same nie mogą się uratować i które podczas Ostrzeżenia mogą umrzeć w grzechu śmiertelnym.

  W zadośćuczynieniu za cierpienia Twojego Syna umiłowanego usilnie Cię proszę, byś przebaczył tym, którzy nie są w stanie szukać Odkupienia, ponieważ nie będą żyli wystarczająco długo, aby poprosić Jezusa, Twojego Syna, o Miłosierdzie, by uwolnił ich z grzechu.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 44
  O siłę do obrony mojej wiary przed fałszywym prorokiem
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 12.04.2012, 11:27

  Drogi Jezu, daj mi siłę, bym skupił się na Twoim Nauczaniu i cały czas głosił Twoje święte Słowo.

  Nigdy nie pozwól mi ulegać pokusom ubóstwiania fałszywego proroka, który będzie próbował przedstawiać siebie tak jak Ty.

  Podtrzymuj moją miłość do Ciebie, by była silna.

  Daj mi Łaski rozeznania, abym nigdy nie wyparł się Prawdy zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, ile kłamstw zostanie mi przedstawionych, by nakłonić mnie do odwrócenia się od Twojego prawdziwego Słowa.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 45
  Modlitwa o pokonanie złych myśli
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 17.04.2012, 18:30

  O Jezu, wiem o Tobie bardzo mało, ale proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, bym pozwolił Ci przyjść do mojej duszy, abyś mógł mnie uzdrowić, pocieszyć i napełnić Twoim Pokojem.

  Pomóż mi odczuć radość, pokonać wszystkie złe myśli i uczyć się rozumieć, jak Cię pocieszać, żebym mógł wejść do Twojego Nowego Raju, gdzie będę mógł żyć z Tobą życiem miłości, radości i zachwytu na wieki wieków.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 46
  Uwolnij mnie z więzów szatana
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 20.04.2012, 15:45

  O Jezu, jestem zagubiony.

  Jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień złapany w sieć, z której nie potrafię się wydostać.

  Ufam Tobie, Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą i uwolnisz mnie z więzów szatana i jego demonów.

  Pomóż mi, bo jestem zagubiony.

  Potrzebuję Twojej Miłości, która da mi siłę do uwierzenia w Ciebie i zaufania Ci, tak abym mógł zostać ocalony od tego zła i ujrzał Światło – abym wreszcie mógł odnaleźć pokój, miłość i szczęście.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 47
  Rozpalcie na nowo swoją miłość do Jezusa
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 22.04.2012, 10:00

  O Matko Najświętsza, Matko Zbawienia dla całego świata, módl się, aby moja miłość do Jezusa mogła na nowo zapłonąć.

  Pomóż mi odczuć Płomień Jego Miłości, tak aby wypełnił moją duszę.

  Pomóż mi bardziej kochać Jezusa.

  Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie się Jemu stały się silniejsze.

  Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie dręczą, i pomóż mi widzieć wyraźnie Boskie Światło Prawdy, które emanuje od Twojego umiłowanego Syna, Zbawiciela całej ludzkości.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 48
  Modlitwa o Łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia Chrystusa
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 22.04.2012, 15:30

  O mój Jezu, udziel mi Łaski głoszenia Twojego świętego Słowa do całej ludzkości, aby dusze mogły zostać ocalone.

  Wylej Swojego Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę, aby Twoje święte Słowo mogły usłyszeć i przyjąć zwłaszcza te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

  Pomóż mi w każdym czasie szanować Twoją Świętą Wolę i nigdy nie obrażać ani nie potępiać tych, którzy odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 49
  Przysięga wierności dla duchowieństwa chrześcijańskiego
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 24.04.2012, 19:45

  O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą i przysięgam Ci swoją miłość i wierność.

  Błagam Cię, daj mi znak Twojego wezwania.

  Pomóż mi otworzyć oczy i świadczyć o Twojej obietnicy.

  Pobłogosław mnie Łaską Ducha Świętego, abym nie został oszukany przez tych, którzy twierdzą, że przychodzą w Twoje Imię, lecz nie głoszą prawdy.

  Ukaż mi Prawdę.

  Pozwól mi odczuć Twoją Miłość, abym mógł wypełniać Twoją Najświętszą Wolę.

  Z pokornym sercem proszę Cię, abyś pokazał mi, w jaki sposób mogę Ci pomóc ratować dusze ludzkie.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 50
  Jezu, pomóż mi poznać, Kim jesteś
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 30.04.2012, 17:45

  O drogi Jezu, pomóż mi poznać, Kim jesteś.

  Przebacz mi, że dotąd nie rozmawiałem z Tobą.

  Pomóż mi odnaleźć pokój w tym życiu i ujrzeć prawdę o Życiu Wiecznym.

  Uspokój moje serce.

  Złagodź moje zmartwienia.

  Obdarz mnie pokojem.

  Otwórz teraz moje serce, tak abyś mógł napełnić moją duszę Twoją Miłością.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 51
  O Dar Ducha Świętego
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 04.05.2012, 21:05

  O przyjdź, Duchu Święty, wylej Twoje Dary Miłości, mądrości i wiedzy na moją pokorną duszę.

  Napełnij mnie Światłem Prawdy, abym mógł odróżnić Bożą Prawdę od kłamstw rozpowszechnianych przez szatana i jego aniołów.

  Pomóż mi uchwycić pochodnię i nieść płomień zrozumienia tym wszystkim, których spotykam.

  Przez Chrystusa Pana naszego.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 52
  Modlitwa do Ojca
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 08.05.2012, 12:30

  Mój najdroższy Ojcze, w Imię Twojego drogiego Syna, wspominając Jego Mękę na Krzyżu, wołam do Ciebie.

  Ty, Boże Najwyższy, Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje, trzymaj nasze zbawienie w Twoich Świętych Dłoniach.

  Obejmij wszystkie Swoje dzieci, w tym te, które Cię nie znają, i te, które Cię znają, ale się od Ciebie odwracają.

  Przebacz nam nasze grzechy i ratuj nas od prześladowań szatana i jego armii.

  Weź nas w Swoje Ramiona i napełnij nas nadzieją, której potrzebujemy, aby ujrzeć Drogę Prawdy.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 53
  Modlitwa za Kościół katolicki
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 10.05.2012, 15:45

  O Boże Ojcze, w Imię Twojego Syna umiłowanego, błagam Cię, daj siłę i Łaski, potrzebne, by pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, których doświadczają.

  Pomóż im trzymać się Prawdy Nauczania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i aby nigdy nie zrezygnowali, nie osłabli ani nie poddali się nieprawdom dotyczącym Istnienia Najświętszej Eucharystii.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 54
  Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu trzeciej wojny światowej
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 16.05.2012, 03:10

  O Ojcze Niebieski, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Który ogromnie cierpiał za grzechy ludzkości, prosimy, pomóż nam w tych trudnych czasach, które mamy przed sobą.

  Pomóż nam przetrzymać prześladowania planowane obecnie przez chciwych rządzących i tych, którzy chcą zniszczyć Twoje kościoły i Twoje dzieci.

  Drogi Ojcze, błagamy Cię, abyś pomógł wyżywić nasze rodziny i uratować życie tych, którzy będą zmuszeni do wojny wbrew ich woli.

  Kochamy Cię, drogi Ojcze. Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie. Ocal nas od uścisku antychrysta.

  Pomóż nam przetrwać jego znamię – znamię bestii, odmawiając jego przyjęcia.

  Pomóż tym, którzy Cię miłują, pozostać wiernymi Twojemu świętemu Słowu w każdym czasie, tak abyś mógł udzielić nam Łask, byśmy przetrwali w ciele i duszy.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 55
  O przygotowanie się do Ostrzeżenia
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 21.05.2012, 20:15

  O mój drogi Jezu, proszę, otwórz serca wszystkich dzieci Bożych na Dar Twojego Wielkiego Miłosierdzia.

  Pomóż im przyjąć Twoje Boże Miłosierdzie z miłością i wdzięcznością.

  Uzdolnij je, aby stały się pokorne przed Tobą i błagały o przebaczenie swoich grzechów, aby mogły stać się częścią Twojego Chwalebnego Królestwa.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 56
  Dla kapłanów starających się o chronienie Najświętszej Eucharystii
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 26.05.2012, 16:00

  O drogi Ojcze, w Imię Twojego najdroższego Syna, Który ofiarował Siebie na Krzyżu za całą ludzkość, pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie.

  Okryj mnie Najdroższą Krwią Twojego Syna i daj mi Łaski do dalszego służenia Ci w wierze, zaufaniu i czci przez resztę mojej posługi.

  Nigdy nie pozwól mi odejść od prawdziwego znaczenia Ofiary Mszy Świętej ani od udzielania Najświętszej Eucharystii Twoim dzieciom.

  Daj mi siłę do reprezentowania Ciebie i karmienia Twojej trzody w sposób, w jaki musi być karmiona Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 57
  Modlitwa dla duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje wezwanie
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 28.05.2012, 20:45

  O mój drogi Jezu, otwórz moje uszy na Twój Głos.

  Otwórz moje serce na Twoje wezwanie pełne Miłości.

  Napełnij moją duszę Duchem Świętym, bym mógł Cię rozpoznać w tym czasie.

  Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim, o co mnie prosisz.

  Pomóż mi rozpoznać prawdę, powstać, odpowiedzieć i tak podążać za Twoim Głosem, abym mógł Ci pomóc ratować dusze wszystkich ludzi.

  Twoja Wola jest dla mnie rozkazem.

  Daj mi odwagę, bym pozwolił Ci prowadzić mnie, abym mógł przyjąć zbroję potrzebną do prowadzenia Twojego Kościoła do Twojego Nowego Królestwa.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 58
  Modlitwa na Krucjatę Nawrócenia

  Jezus: „Wzywam was, dzieci, do poświęcenia miesiąca czerwca na nawrócenie ludzkości, by sprawić, że będzie szukać zbawienia.

  Nazwijcie ten miesiąc Miesiącem Krucjaty Nawrócenia i módlcie się w jedności grup modlitewnych na całym świecie (...).

  Dzieci, musicie pościć jeden dzień każdego tygodnia w miesiącu czerwcu.

  Musicie codziennie odmawiać Mój Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia”.

  „Oto Modlitwa Krucjaty na Krucjatę Nawrócenia”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 31.05.2012, 21:00

  O drogi Jezu, wołam do Ciebie, abyś objął wszystkie dzieci Boże i okrył je Twoją Najdroższą Krwią.

  Niech każda kropla Twojej Krwi okryje każdą duszę, by osłaniać ją przed złym duchem.

  Otwórz serca wszystkich, zwłaszcza zatwardziałych dusz i tych, którzy Cię znają, ale są splamieni grzechem pychy, aby upadli i błagali o Światło Twojej Miłości, by napełniło ich dusze.

  Otwórz im oczy, by zobaczyli Prawdę, aby brzask Twojego Bożego Miłosierdzia rozlał się na nich, by zostali ogarnięci Promieniami Twojego Miłosierdzia.

  Nawróć wszystkie dusze poprzez Łaski, o które Cię teraz proszę, drogi Jezu [podaj własną intencję].

  Błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Ci ten dar postu, przez jeden dzień w każdym tygodniu [przez ten miesiąc czerwiec], na przebłaganie za wszystkie grzechy.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 59
  Przysięga na wierność Boskiej Woli

  Jezus: „Moja szczerze umiłowana córko, tak jak Mój Ojciec Przedwieczny przekazał ten wielki Dar dla ludzkości, Swoją Pieczęć, tak też Jego dzieci muszą przysiąc wierność Jego Boskiej Woli. Proszę wszystkie dzieci Boże, które będą maszerowały naprzód w Jego Armii, by pomóc ratować dusze wszystkich dzieci Bożych, łącznie z zatwardziałymi grzesznikami, aby złożyły tę przysięgę”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 13.06.2012, 16:00

  O Boże Najwyższy, o Ojcze Niebieski, przysięgam Ci moją niezłomną wierność, by Cię czcić i być Ci posłusznym we wszystkim, co jest zgodne z Twoją Boską Wolą na ziemi.

  Przez Przenajświętszą Krew Twojego umiłowanego Syna Jedynego, prawdziwego Mesjasza, oddaję Ci mój umysł, moje ciało i moją duszę w imieniu wszystkich dusz, tak byśmy mogli się złączyć jako jedno, w Twoim Królestwie Niebieskim, które ma nadejść, aby Twoja Boska Wola wypełniła się na ziemi, tak jak w Niebie.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 60
  Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

  Jezus: „Dzieci Boże, przygotowujcie się na Ostrzeżenie każdego dnia, bo może ono nastąpić w każdym czasie”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 14.06.2012, 18:15

  O drogi, słodki Jezu, błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny [wymień je tutaj].

  Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje doświadczenia i moje modlitwy, aby uchronić ich dusze od ducha ciemności.

  Niech żadne z nich, Twoich dzieci, nie zaprze się Ciebie ani nie odrzuci Twojej Ręki Miłosierdzia.

  Otwórz ich serca, by się splotły z Twoim Najświętszym Sercem, tak aby mogły szukać przebaczenia, koniecznego, by uchronić się od ognia piekielnego.

  Daj im szansę na zadośćuczynienie, tak aby mogły się nawrócić dzięki Promieniom Twojego Bożego Miłosierdzia.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 61
  Oddal jedną światową kontrolę
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 17.06.2012, 20:15

  O drogi Ojcze Niebieski, wspominając Ukrzyżowanie Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, błagam Cię, abyś chronił nas, Twoje dzieci, przed ukrzyżowaniem planowanym przez antychrysta i jego zwolenników, by zgładzić Twoje dzieci.

  Udziel nam Łask, których potrzebujemy, by odrzucić znamię bestii, i udziel nam pomocy, której potrzebujemy, by walczyć ze złem na świecie, rozpowszechnianym przez tych, którzy podążają drogą szatana.

  Błagamy Cię, drogi Ojcze, byś w tych strasznych czasach chronił wszystkie Twoje dzieci i uczynił nas wystarczająco silnymi, byśmy powstali i głosili Twoje święte Słowo w każdym czasie.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 62
  Dla zagubionych i bezradnych grzeszników
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 21.06.2012, 00:05

  O Jezu, pomóż mi, bo jestem grzesznikiem, zagubionym, bezradnym i w ciemności.

  Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby Cię odnaleźć.

  Daj mi siłę wołać teraz do Ciebie, żebym mógł się wyzwolić od ciemności wewnątrz mojej duszy.

  Doprowadź mnie do Twojego Światła, drogi Jezu.

  Przebacz mi.

  Pomóż mi ponownie odzyskać jedność i poprowadź mnie do Twojej Miłości, Pokoju i Życia Wiecznego.

  Ufam Ci całkowicie i proszę Cię, żebyś mnie przyjął z umysłem, ciałem i duszą, gdy poddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 63
  Chroń mnie w tej wędrówce
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 29.06.2012, 09:20

  O moja umiłowana Matko Zbawienia, proszę Cię o modlitwę, aby był mi udzielany Pokarm Życia, podtrzymujący mnie w tej wędrówce, bym pomagał ratować wszystkie dzieci Boże.

  Proszę, pomóż tym wszystkim, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów, aby otworzyli oczy na prawdę o śmierci Twojego Syna na Krzyżu dla zbawienia każdego dziecka i doprowadzenia ich wszystkich do Życia Wiecznego.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 64
  Uratuj moich braci i siostry
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 04.07.2012, 12:50

  O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste, przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczeń, aby pomóc uratować moich braci i siostry z więzienia ciemności, w którym się znajdują.

  Pozwól mi pomóc uratować ich dusze.

  Błagam Cię, byś im przebaczył ich grzechy, i proszę, napełnij ich dusze Duchem Świętym, aby pobiegli w Twoje Ramiona jako do schronienia, którego tak rozpaczliwie potrzebują, zanim zostaną utraceni na zawsze.

  Ofiaruję Ci mój dar oddania się za takie dusze w pokornym poddaniu i dziękczynieniu.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 65
  Za tych w grzechu śmiertelnym
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 09.07.2012, 23:00

  O drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości, przez Twoje Boże Miłosierdzie błagam o łaskawość dla tych wszystkich biednych dusz w grzechu, które mogą być zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia.

  Przebacz im ich grzechy.

  Przez wzgląd na Twoją Mękę, błagam Cię o udzielenie mi tej szczególnej Łaski przebłagania za ich grzechy.

  Ofiaruję się Tobie z umysłem, ciałem i duszą za pokutę, by uratować ich dusze i przynieść im Życie Wieczne.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 66
  Dla duchowieństwa – Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 16.07.2012, 15:15

  O drogi Jezu, pomóż mi w każdym czasie pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu.

  W obliczu przeciwności daj mi siłę do zachowania Prawdy Twojego Kościoła.

  Napełnij mnie Łaską, bym tak udzielał świętych sakramentów, jak Ty nas nauczyłeś.

  Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i pozostać Ci wiernym, nawet gdy zabronią mi tego czynić.

  Uwolnij mnie od więzów oszustwa, które mogą mi grozić, abym głosił prawdziwe Słowo Boże.

  Okryj w tym czasie wszystkie Twoje wyświęcone sługi Swoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali odważni, wierni i niezłomni w naszym oddaniu się Tobie, nasz umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 67
  Chroń moje dzieci przed królem kłamstw
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 17.07.2012, 16:00

  Proszę, drogi Jezu, błagam Cię, chroń moje dzieci przed królem kłamstw.

  Poświęcam te dzieci [wymień je tutaj] Twojemu Najświętszemu Sercu i proszę, abyś przez okrycie ich Twoją Najdroższą Krwią oświecił ich dusze i bezpiecznie wziął je w Swoje kochające Ramiona, aby mogły być chronione przed wszelką krzywdą.

  Proszę, byś otworzył ich serca i podczas Oświecenia Sumień napełnił ich dusze Swoim Duchem Świętym, aby zostały oczyszczone z każdej nieprawości.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 68
  Chroń mnie od wpływu szatana
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 23.07.2012, 16:36

  O Matko Boga, Matko Zbawienia, okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów.

  Pomóż mi w każdym czasie ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

  Podtrzymuj mnie w mojej miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od Prawdy Jego Nauczania, bez względu na to, ile pokus zostanie przede mną postawionych.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 69
  Modlitwa do Boga Ojca o przyjęcie Jego Boskiej Woli
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 26.07.2012, 23:55

  Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmuję Twoją Boską Wolę.

  Pomóż Twoim dzieciom ją przyjąć.

  Powstrzymaj szatana od zaprzeczania prawu Twoich dzieci do Dziedzictwa ich Ojca.

  Nigdy nie pozwól nam zrezygnować z walki o nasze Dziedzictwo w Raju.

  Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.

  Proszę Cię, drogi Ojcze, byś oczyścił ziemię Swoim Miłosierdziem i okrył nas Swoim Duchem Świętym.

  Poprowadź nas do utworzenia Twojej najświętszej Armii, obdarzonej mocą do wygnania bestii na zawsze.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 70
  Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało niezłomne i wierne świętemu Słowu Bożemu
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 30.07.2012, 01:00

  O drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać podział, który ujawnia się w Twoim Kościele.

  Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać niezłomnymi i wiernymi Twojemu świętemu Słowu.

  Nigdy nie pozwól, by światowe ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.

  Daj im Łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą i czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.

  Pomóż tym wszystkim wyświęconym sługom, którzy mogą być letni w swojej miłości do Ciebie, prowadź ich i rozpal na nowo Ogień Ducha Świętego w ich duszach.

  Pomóż im rozpoznać pokusy stawiane przed nimi, żeby ich rozpraszać.

  Otwórz im oczy, aby w każdym czasie mogli widzieć Prawdę.

  Błogosław ich, drogi Jezu, w tym czasie i okryj ich Swoją Najdroższą Krwią, aby chronić ich od krzywdy.

  Daj im siłę do odparcia zwodzenia szatana, gdyby rozpraszał ich pokusą zaprzeczania istnieniu grzechu.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 71
  Modlitwa o uratowanie nas od prześladowań
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 31.07.2012, 20:00

  O Jezu, ratuj dzieci Boże od antychrysta.

  Chroń nas przed planami panowania nad ziemią.

  Panie, wybaw nas od prześladowań.

  Chroń ciemne dusze przed antychrystem, aby mogły być odkupione w Twoich Oczach.

  Pomóż nam w naszej słabości.

  Umocnij nas w duchu, byśmy powstali i prowadzili się wzajemnie, maszerując w Twojej Armii ku Bramom Raju.

  Potrzebuję Cię, drogi Jezu.

  Kocham Cię, drogi Jezu.

  Wysławiam Twoją Obecność na ziemi.

  Wystrzegam się ciemności.

  Wielbię Cię i oddaję się Tobie z ciałem i duszą, abyś mógł mi ukazać Prawdę Swojej Obecności, tak bym w każdym czasie zawsze ufał Twojemu Miłosierdziu.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 72
  Modlitwa ucznia
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 07.08.2012, 15:50

  Drogi Jezu, jestem gotowy, by szerzyć Twoje święte Słowo.

  Daj mi odwagę, siłę i wiedzę do przekazywania prawdy, aby tak wiele dusz, jak to tylko możliwe, mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.

  Weź mnie do Swojego Najświętszego Serca i okryj mnie Swoją Najdroższą Krwią, abym został napełniony Łaskami, bym szerzył nawrócenie dla zbawienia wszystkich dzieci Bożych, w każdej części świata, bez względu na to, jakie są ich wierzenia.

  Zawsze Ci ufam.

  Twój umiłowany uczeń.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 73
  Za młode dusze, za małe dzieci
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 16.08.2012, 03:15

  O Jezu, pomóż mi ratować dusze młodych ludzi na całym świecie.

  Dzięki Twojej Łasce pomóż im zobaczyć prawdę o Twoim Istnieniu.

  Przyprowadź ich do Twojego Najświętszego Serca i otwórz im oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie.

  Zachowaj ich od ognia piekielnego, a dzięki moim modlitwom miej Miłosierdzie nad ich duszami.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 74
  O Dar rozeznania
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 22.08.2012, 09:18

  O Matko Boga, pomóż mi przygotować moją duszę na ten Dar Ducha Świętego.

  Weź mnie za rękę jak dziecko i prowadź na drodze do Daru rozeznania, poprzez Moc Ducha Świętego.

  Otwórz moje serce i naucz mnie oddawać się w ciele, umyśle i duszy.

  Uwolnij mnie od grzechu pychy i módl się o przebaczenie mi wszystkich przeszłych grzechów, aby moja dusza została oczyszczona i abym odzyskał jedność, bym mógł przyjąć ten Dar Ducha Świętego.

  Dziękuję Ci, Matko Zbawienia, za Twoje wstawiennictwo i czekam z miłością w sercu na ten Dar, którego wyczekuję z radością.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 75
  Dołączam mój ból do Twojego, drogi Jezu
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 04.09.2012, 23:05

  Jezu, dołączam mój ból i cierpienie do tego, którego Ty doznałeś podczas Swojej Agonii na Kalwarii.

  Każdą zniewagę, której doznaję, ofiaruję Tobie.

  Każdą obelgę i napaść słowną, których doświadczam, ofiaruję na cześć Ukoronowania Ciebie Cierniem.

  Każde niesłuszne krytykowanie mnie ofiaruję na cześć upokorzenia Ciebie przed Piłatem.

  Każde fizyczne udręczenie, którego doznaję z rąk innych, ofiaruję na cześć Biczowania Ciebie przy Słupie.

  Każdą zniewagę, której doznaję, ofiaruję na cześć straszliwych tortur fizycznych, których doznałeś podczas Ukoronowania Cierniem, kiedy przebili Twoje Oko.

  Za każdym razem, kiedy Cię naśladuję, przekazuję Twoje Nauczanie i kiedy szydzą ze mnie w Twoje Imię, pozwól mi pomóc Ci w drodze na Kalwarię.

  Pomóż mi pozbyć się pychy i nigdy nie lękać się przyznać, że Cię kocham, drogi Jezu.

  A gdy wszystko w moim życiu będzie się wydawało beznadziejne, drogi Jezu, pomóż mi być odważnym dzięki wspomnieniu, jak Ty dobrowolnie pozwoliłeś, aby Cię ukrzyżowano w tak podły i okrutny sposób.

  Pomóż mi powstać i być uznanym za prawdziwego chrześcijanina, prawdziwego żołnierza w Twojej Armii, pokornego i skruszonego w sercu na wspomnienie Ofiary, której dokonałeś dla mnie.

  Trzymaj mnie za rękę, drogi Jezu, i pokaż mi, jak moje własne cierpienie może pobudzić innych do przyłączenia się do Twojej Armii podobnie myślących dusz, które Cię kochają.

  Pomóż mi przyjąć cierpienie i ofiarować je Tobie jako dar dla ratowania dusz w tej ostatecznej walce przeciwko tyranii złego ducha.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 76
  Modlitwa ateisty
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 10.09.2012, 18:00

  Jezu, pomóż mi przyjąć Miłość Boga, gdy jest mi okazywana.

  Otwórz moje oczy, mój umysł, moje serce i moją duszę, abym mógł zostać zbawiony.

  Pomóż mi uwierzyć, napełniając moje serce Twoją Miłością.

  Potem podtrzymuj mnie i ocal mnie od męki wątpliwości.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 77
  Za Wielką Brytanię
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 17.09.2012, 21:15

  O Najwyższy Ojcze Niebieski, Boże Stwórco człowieka, proszę, wysłuchaj mojej modlitwy.

  Błagam Cię, uratuj Wielką Brytanię z uścisku zła i dyktatury.

  Proszę, abyś zjednoczył nas wszystkich, ze wszystkich religii, wierzeń i ras, jako jedną rodzinę w Twoich Oczach.

  Daj nam siłę do zjednoczenia się w oporze przeciwko wszelkim przepisom prawnym wprowadzanym, by zakazać Twojego Nauczania.

  Daj nam siłę i odwagę, byśmy nigdy Cię nie opuścili i poprzez nasze modlitwy pomogli ratować wszystkie Twoje dzieci.

  Doprowadź wszystkich moich braci i siostry do jedności, abyśmy oddali hołd Twojej obietnicy przyniesienia nam Życia Wiecznego i wejścia do Twojego Raju.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 78
  Zachowaj mnie od złego ducha
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 25.09.2012, 12:50

  O Jezu, chroń mnie od mocy szatana.

  Zabierz mnie do Twojego Serca, kiedy wyzwalam się z całego mojego przywiązania do niego i jego nikczemnych dróg.

  Poddaję moją wolę i przychodzę przed Ciebie na kolanach z pokornym i skruszonym sercem.

  Składam moje życie w Twoje Święte Ręce.

  Zachowaj mnie od złego ducha.

  Uwolnij mnie i zabierz mnie do bezpiecznej przystani Twojego Schronienia teraz i na zawsze.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 79
  Za dwa miliardy zagubionych dusz

  Jezus: „Moja szczerze umiłowana córko, Misja ratowania tych dwóch miliardów dusz, które odrzucą Moją Rękę Miłosierdzia, musi stanowić część codziennej modlitwy dla tych wszystkich, którzy nazywają siebie krzyżowcami Boga”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 27.09.2012, 09:00

  O drogi Jezu, błagam Cię, abyś wylał Swoje Miłosierdzie na zagubione dusze.

  Przebacz im, że Cię odrzucają, i posłuż się moją modlitwą i cierpieniem, abyś przez Swoje Miłosierdzie mógł wylać na nich Łaski, których potrzebują do uświęcenia swoich dusz.

  Proszę Cię o Dar łaskawości dla ich dusz.

  Proszę Cię o otwarcie ich serc, aby poszli do Ciebie i poprosili Cię o napełnienie ich Duchem Świętym, tak aby mogli przyjąć prawdę o Twojej Miłości i na zawsze żyli z Tobą i wszystkimi z Bożej rodziny.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 80
  Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 14.10.2012, 18:10

  O drogi Jezu, błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa.

  Proszę usilnie o łaskawość dla tych, którzy są w grzechu śmiertelnym.

  Ofiaruję Ci moje własne cierpienia i trudności, abyś otworzył Swoje Serce i przebaczył im ich grzechy.

  Proszę, abyś okrył Swoją Najdroższą Krwią wszystkich ze złymi zamiarami w duszach, aby mogli zostać całkowicie obmyci ze swoich nieprawości.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 81
  O Dar Komunii Świętej
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 19.10.2012, 09:06

  O Hostio Niebiańska, nasyć moje ciało pokarmem, którego ono potrzebuje.

  Napełnij moją duszę Boską Obecnością Jezusa Chrystusa.

  Obdarz mnie Łaskami, bym wypełniał Świętą Wolę Boga.

  Napełnij mnie pokojem i ciszą, które pochodzą z Twojej Świętej Obecności.

  Nigdy nie pozwól mi wątpić w Twoją Obecność.

  Pomóż mi przyjąć Cię w Ciele i Duszy, i aby Łaski udzielone przez Najświętszą Eucharystię pomogły mi głosić Chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa.

  Oczyść moje serce.

  Otwórz moją duszę i uświęć mnie, kiedy otrzymuję ten wielki Dar Najświętszej Eucharystii.

  Udziel mi Łask i dobrodziejstw, jakimi On obdarza wszystkie dzieci Boże, i udziel mi Ochrony przed płomieniami czyśćcowymi.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 82
  O zwycięstwo Reszty Kościoła
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 25.10.2012, 21:50

  Jezu, Królu i Zbawicielu świata, Tobie przysięgamy naszą cześć, naszą wierność i uczynki, by wszystkim głosić Twoją Chwałę.

  Pomóż nam nabrać siły i zaufania, by powstać i głosić Prawdę w każdym czasie.

  Nigdy nie pozwól nam słabnąć ani opóźniać się w marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.

  Ofiarujemy nasze oddanie się, nasze serca i wszystko, co posiadamy, abyśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy dalej podążać ciernistą drogą ku Bramom Nowego Raju.

  Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz umiłowany Zbawicielu i Odkupicielu.

  Łączymy się w ciele, umyśle i duchu w Twoim Najświętszym Sercu.

  Wylej na nas Swoją Łaskę Ochrony.

  Okryj nas Swoją Najdroższą Krwią, abyśmy zostali napełnieni odwagą i miłością, by powstać i głosić prawdę o Twoim Nowym Królestwie.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 83
  O złagodzenie kar
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 01.11.2012, 18:00

  O drogi Ojcze, Boże Najwyższy, my, Twoje biedne dzieci, padamy przed Twoim Chwalebnym Tronem w Niebie.

  Błagamy Cię, byś uwolnił świat od zła.

  Błagamy o Twoje Miłosierdzie dla dusz tych, którzy sprowadzają straszliwe doświadczenia na Twoje dzieci na ziemi.

  Prosimy, przebacz im.

  Prosimy, usuń antychrysta, gdy tylko się ujawni.

  Prosimy Cię, drogi Panie, byś złagodził Swoją Karzącą Rękę.

  Błagamy Cię, przyjmij w zamian nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby ulżyć w tym czasie cierpieniu Twoich dzieci.

  Ufamy Tobie.

  Czcimy Ciebie.

  Dziękujemy Ci za wielką ofiarę, której dokonałeś, zsyłając Swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wybawił nas od grzechu.

  Ponownie witamy Twojego Syna jako Zbawiciela ludzkości.

  Prosimy, chroń nas.

  Zachowaj nas od krzywd.

  Pomóż naszym rodzinom.

  Zmiłuj się nad nami.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 84
  O oświecenie dusz elit, które rządzą światem
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 09.11.2012, 21:00

  O drogi Jezu, błagam Cię o oświecenie dusz elit, które rządzą światem.

  Ukaż im dowód Twojego Miłosierdzia.

  Pomóż im mieć otwarte serca i okazać prawdziwą pokorę dla uczczenia Twojej wielkiej Ofiary przez Twoją śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy.

  Pomóż im rozpoznać, Kto jest ich prawdziwym Twórcą, Kto jest ich Stworzycielem, i napełnij ich Łaskami, by zobaczyli Prawdę.

  Proszę, powstrzymaj ich plany krzywdzenia milionów ludzi poprzez szczepienia, niedobory żywności, przymusowe adopcje niewinnych dzieci i rozbijanie rodzin, aby to nie nastąpiło.

  Uzdrów ich.

  Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich do Wnętrza Twojego Serca, aby uchronić ich od sideł złego ducha.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 85
  O uratowanie Stanów Zjednoczonych Ameryki z rąk oszusta
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 17.11.2012, 19:00

  O drogi Jezu, okryj nasz naród Swoją Najcenniejszą Ochroną.

  Przebacz nam nasze grzechy przeciwko Przykazaniom Bożym.

  Pomóż Amerykanom powrócić do Boga.

  Otwórz ich umysły na prawdziwą drogę Pana.

  Otwórz ich zatwardziałe serca, aby przyjęli Twoją Rękę Miłosierdzia.

  Pomóż temu narodowi powstać przeciw bluźnierstwom, które mogą zostać nam narzucone, aby zmusić nas do wyparcia się Twojej Obecności.

  Błagamy Cię, Jezu, abyś nas uratował, chronił od wszelkiej szkody i trzymał nasz naród w Twoim Najświętszym Sercu.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 86
  Uwolnij mnie od męki wątpliwości
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 27.11.2012, 20:08

  Staję przed Tobą zdezorientowany, niepewny i sfrustrowany, drogi Jezu, ponieważ niepokoi mnie prawda, którą głosisz w Swoich Orędziach.

  Przebacz mi, jeśli Cię skrzywdziłem.

  Przebacz mi, jeśli nie potrafię Cię usłyszeć.

  Otwórz mi oczy, abym zobaczył właśnie to, co jest Tobie potrzebne, bym ja to zrozumiał.

  Błagam Cię, udziel mi Mocy Ducha Świętego, aby pokazać mi prawdę.

  Kocham Cię, drogi Jezu, i błagam Cię, abyś uwolnił mnie od męki wątpliwości.

  Pomóż mi odpowiedzieć na Twoje wezwanie.

  Przebacz mi, jeśli Cię obraziłem i przyprowadź mnie bliżej Twojego Serca.

  Prowadź mnie do Twojego Nowego Królestwa i udziel mi tej Łaski, żebym przez moje modlitwy i cierpienia mógł pomóc Ci ocalić dusze, tak cenne dla Twojego Najświętszego Serca.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 87
  Chroń nasz naród od zła
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 30.11.2012, 15:55

  O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.

  Zachowaj nas od dyktatury.

  Chroń nasz naród przed pogaństwem.

  Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.

  Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.

  Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.

  Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.

  Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.

  Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażamy.

  Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.

  Ratuj nas od sideł złego ducha.

  Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 88
  Za dusze po Ostrzeżeniu
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 03.12.2012, 19:05

  O Najświętsze Serce Jezusa, okaż Łaskę nam wszystkim, biednym grzesznikom.

  Oświeć serca z kamienia, tak rozpaczliwie poszukujące przewodnictwa.

  Przebacz im ich nieprawości.

  Pomóż im, przez Swoją Miłość i Miłosierdzie, odnaleźć ją w sercach, aby zrozumiały Twój wielki Dar Odkupienia.

  Błagam Cię, abyś przebaczył wszystkim duszom, które odrzucają Bożą Prawdę.

  Okryj je Swoim Światłem, drogi Jezu, aby Ono uczyniło je ślepymi na nikczemność i sidła diabła, który będzie próbował oderwać je od Ciebie na wieczność.

  Błagam Cię, byś dał siłę wszystkim dzieciom Bożym, aby były wdzięczne za Twoje Wielkie Miłosierdzie.

  Proszę, abyś otworzył drzwi do Twojego Królestwa wszystkim zagubionym duszom, które błąkają się po ziemi w stanie bezradności i beznadziei.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 89
  Dla nieszczęsnych grzeszników
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 15.12.2012, 21:45

  Drogi Jezu, pomóż mi, biednemu, nieszczęsnemu grzesznikowi, przyjść do Ciebie ze skruchą w duszy.

  Oczyść mnie z grzechów, które zniszczyły moje życie.

  Daj mi Dar nowego życia, wolnego od kajdan grzechu, i wolność, której moje grzechy mnie pozbawiają.

  Odnów mnie w Świetle Swojego Miłosierdzia. Przytul mnie do Swojego Serca.

  Pozwól mi odczuć Twoją Miłość, abym mógł się stać bliskim Tobie i aby moja miłość do Ciebie zapłonęła.

  Zmiłuj się nade mną, Jezu, i zachowaj mnie wolnym od grzechu.

  Uczyń mnie godnym wejścia do Twojego Nowego Raju.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 90
  Dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 22.12.2012, 20:36

  O mój Jezu, oddaję Ci chwałę i dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście.

  Ty, mój Zbawicielu, narodziłeś się, aby dać mi Życie Wieczne i uwolnić mnie z grzechu.

  Ofiaruję Ci moją miłość, moje podziękowania i moje uwielbienie, gdy przygotowuję swoją duszę na Twoje Wielkie Przyjście.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 91
  Spraw, bym pozostał wierny swojej wierze

  Modlitwa dana szczególnie na czas prześladowań.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 04.01.2013, 12:30

  O Najświętsza Matko Zbawienia, chroń mnie w potrzebie, kiedy będę musiał zmierzyć się ze złem.

  Pomóż mi bronić Słowa Bożego z siłą i odwagą, bez jakiegokolwiek lęku w duszy.

  Módl się, abym pozostał wierny Nauczaniu Chrystusa i bym mógł całkowicie i w pełni poddać moje lęki, moje zmartwienia i mój smutek.

  Pomóż mi, abym mógł nieustraszenie iść naprzód tą samotną drogą, by głosić Prawdę świętego Słowa Bożego, nawet wtedy, gdy wrogowie Boga uczynią to zadanie prawie niewykonalnym.

  O Matko Najświętsza, proszę, by przez Twoje wstawiennictwo wiara wszystkich chrześcijan pozostała silna przez cały czas podczas prześladowań.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 92
  O Łaskę Wytrwałości
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 06.01.2013, 17:50

  O drogi Jezu, proszę Cię o Dar wytrwałości.

  Błagam Cię, obdarz mnie Łaskami, których potrzebuję, by zachować Twoje Najświętsze Słowo.

  Proszę Cię, uwolnij mnie od wszelkich utrzymujących się wątpliwości.

  Proszę Cię, napełnij moją duszę dobrocią, cierpliwością i wytrwałością.

  Pomóż mi zachować godność, kiedy jestem znieważany w Twoje Święte Imię.

  Uczyń mnie silnym i osłoń mnie Łaską, abym szedł naprzód, nawet gdy jestem zmęczony i brakuje mi sił, i kiedy staję w obliczu wszystkich udręk, które mnie czekają, gdy pracuję niestrudzenie, aby pomóc Ci ratować ludzkość.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 93
  O Łzy Nawrócenia
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 11.01.2013, 11:25

  O mój umiłowany Jezu, jesteś blisko mojego serca.

  Jestem jedno z Tobą.

  Kocham Cię.

  Miłuję Cię.

  Daj mi odczuć Twoją Miłość.

  Daj mi odczuć Twój ból.

  Daj mi odczuć Twoją Obecność.

  Udziel mi Łaski pokory, abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi – takiego, jakie jest w Niebie.

  Udziel mi Łez Nawrócenia, abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie, jako prawdziwy uczeń, żeby pomóc Ci w Twojej Misji ratowania każdej pojedynczej duszy na ziemi, zanim przyjdziesz ponownie, by sądzić żywych i umarłych.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 94
  O uleczenie umysłu, ciała i duszy
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 15.01.2013, 22:50

  O drogi Jezu, padam przed Tobą znużony, chory, w bólu i z tęsknotą za usłyszeniem Twojego Głosu.

  Pozwól, aby dotknęła mnie Twoja Boska Obecność, tak abym został zalany Twoim Boskim Światłem w moim umyśle, ciele i duszy.

  Ufam Twojemu Miłosierdziu.

  Oddaję Ci całkowicie mój ból i cierpienie i proszę o udzielenie mi Łaski zaufania Ci, tak abyś mógł mnie wyleczyć z tego bólu i ciemności, abym ponownie odzyskał jedność i bym mógł podążyć Drogą Prawdy i pozwolić Ci prowadzić mnie do życia w Nowym Raju.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 95
  O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 23.01.2013, 16:05

  O Matko Zbawienia, przyjdź mi z pomocą, gdy walczę o znalezienie czasu na modlitwę.

  Pomóż mi podarować Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czas, na jaki zasługuje, aby pokazać Mu, jak bardzo Go kocham.

  Proszę Cię, moja Najświętsza Matko Zbawienia, wypraszaj dla mnie Łaski, których potrzebuję, i proś Swojego Drogiego Syna o wszelką Łaskę i przychylność, aby mógł mnie ukryć we Wnętrzu Swojego Najświętszego Serca.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 96
  O błogosławieństwo i ochronę naszej grupy Krucjaty Modlitwy

  Jezus: „Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę przed i po każdym spotkaniu modlitewnym”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 25.01.2013, 20:00

  O mój najdroższy Jezu, prosimy, błogosław i chroń nas, Twoją grupę Krucjaty Modlitwy, abyśmy się stali odporni na nikczemne napaści diabła i wszelkich złych duchów, które mogą nas dręczyć w tej świętej Misji ratowania dusz.

  Obyśmy pozostali wierni i silni, gdy wytrwale zachowujemy Twoje Święte Imię wobec świata, i nigdy nie zrezygnowali z naszej walki o szerzenie Prawdy Twojego świętego Słowa.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 97
  O zjednoczenie grup Krucjaty Modlitwy
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 05.02.2013, 19:45

  O umiłowana Matko Zbawienia, błagam Cię, abyś zjednoczyła poprzez Swoje modlitwy wszystkich z Bożej Armii Reszty na całym świecie.

  Okryj wszystkie grupy Krucjaty Modlitwy Łaską Zbawienia, wylaną na nas przez Miłosierdzie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

  Wyślij Swoje anioły, aby osłoniły każdego z nas, a zwłaszcza tych kapłanów, którzy prowadzą grupy Krucjaty Modlitwy.

  Pomóż nam uniknąć rozproszeń, które powodują wśród nas podziały, i chroń nas Twoim Darem Zbroi, abyśmy się stali odporni na ataki, które będziemy musieli przetrzymać w tej świętej Misji ratowania dusz z powodu naszej miłości do Jezusa Chrystusa.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 98
  O osłonięcie światowych przywódców Łaską Bożą
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 06.02.2013, 14:55

  O moja Najświętsza Matko Zbawienia, proszę, zwróć się z prośbą do Swojego Syna, aby wylał Swoje Łaski i Miłość na tych przywódców, którzy panują nad światem.

  Módl się, aby Boże Światło uleczyło ich ślepotę i otworzyło ich serca z kamienia.

  Powstrzymaj ich od sprowadzania prześladowań na niewinnych ludzi.

  Proszę, módl się, aby Jezus poprowadził ich i powstrzymał, aby nie przeszkadzali w szerzeniu Prawdy Jego Nauczania wśród narodów na całym świecie.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 99
  O uratowanie Australii i Nowej Zelandii
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 10.02.2013, 02:18

  O Boże, Ojcze Wszechmogący, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi w Australii i Nowej Zelandii.

  Przebacz nam odrzucenie Twojego świętego Słowa.

  Przebacz nam grzech obojętności.

  Uwolnij nas od naszej pogańskiej kultury i okryj nas Łaskami, by wzbudzić nadzieję, wiarę i miłość wśród naszych braci i sióstr.

  Błagamy Cię o Dar rozeznania i prosimy, abyś udzielił nam wszystkim Błogosławieństw, których potrzebujemy, by zapewnić, że będzie można usłyszeć tylko Prawdę Twojego świętego Słowa i aby wszystkim duszom zostały przyznane klucze do Życia Wiecznego.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 100
  O przetrwanie chrześcijaństwa
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 13.02.2013, 11:20

  O drogi Jezu, błagamy Cię o umiejętności, aby przetrwać próby, które stoją teraz przed nami, gdy ostatni prawdziwy papież kończy swoją Misję dla Ciebie.

  Pomóż nam przetrzymać straszne sponiewieranie, z jakim będziemy musieli się teraz zmierzyć z powodu upadku Kościoła, jaki wcześniej znaliśmy

  Nigdy nie pozwól nam odejść od Prawdy Twojego Boskiego Słowa.

  Pomóż nam zachować milczenie, gdy na swoich barkach będziemy czuć ciężar ataków, mających nas skłonić do odwrócenia się od Ciebie i od sakramentów, które dałeś światu.

  Okryj Swoją Armię potężną Miłością, której potrzebujemy jak tarczy, aby chroniła nas przed fałszywym prorokiem i antychrystem.

  Pomóż Swojemu Kościołowi na ziemi rozprzestrzeniać się i powiększać, aby mógł przylgnąć do Prawdy i pomógł Ci prowadzić naszych braci i siostry na Drodze Prawdy, byśmy odpowiednio się przygotowali na Twoje Powtórne Przyjście.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 101
  Cudowna modlitwa o odczucie Obecności Jezusa
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 19.02.2013, 14:30

  O drogi Ojcze Wszechmogący, Stwórco wszystkiego, co jest i będzie, pomóż nam wszystkim, którzy potrafimy rozpoznać Obecność Twojego Syna umiłowanego w dzisiejszym Kościele, abyśmy stali się bardzo silni.

  Pomóż mi przezwyciężyć mój lęk, moją samotność i odrzucenie, które cierpię od moich najbliższych, gdy idę za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, moim Zbawicielem.

  Proszę, chroń moich najbliższych, aby nie wpadli w pułapkę uwierzenia w kłamstwa, które zostały wymyślone przez szatana, aby niszczyć, dzielić i powodować zamieszanie wśród wszystkich dzieci Bożych.

  Proszę, pomóż tym wszystkim, którzy podążają za ohydą w Twoim Kościele, aby zostali ocaleni od wiecznego ognia piekielnego.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 102
  O podtrzymanie wiary i zaufania w Boże Orędzie dla świata

  Jezus: „Musicie od teraz raz dziennie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 21.03.2013, 20:00

  Najdroższy Jezu, kiedy jestem przygnębiony, pociesz mnie.

  Kiedy wątpię, oświeć mnie.

  Kiedy jestem smutny, okaż mi Swoją Miłość.

  Kiedy krytykuję, pomóż mi zachować milczenie.

  Kiedy publicznie osądzam innych, zapieczętuj moje usta.

  Kiedy wypowiadam bluźnierstwa w Twoje Imię, wybaw mnie i weź mnie z powrotem pod Swoją ochronę.

  Kiedy brakuje mi odwagi, daj mi miecz, którego potrzebuję, by stoczyć walkę dla ratowania dusz, których pragniesz.

  Kiedy opieram się Twojej Miłości, pomóż mi całkowicie się podporządkować i poddać Twojej czułej opiece.

  Kiedy błądzę, pomóż mi odnaleźć Drogę Prawdy.

  Kiedy kwestionuję Twoje Słowo, daj mi odpowiedź, której poszukuję.

  Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i miłym, nawet dla tych, którzy Cię przeklinają.

  Pomóż mi przebaczyć tym, którzy mnie obrażają, i daj mi Łaskę, której potrzebuję, aby iść za Tobą na krańce ziemi.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 103
  O dzielenie Kielicha Cierpienia z Chrystusem

  Jezus: „Oto Modlitwa Krucjaty dla was, jeśli chcecie dzielić Mój Kielich Cierpienia. Odmawiajcie ją trzy razy, kiedy możecie, ale najlepiej zawsze w czasie postu”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 22.03.2013, 21:45

  Padam przed Tobą, drogi Jezu, i do Twoich Stóp, by dla dobra wszystkich czynić to, czego ode mnie oczekujesz.

  Pozwól mi dzielić Twój Kielich Cierpienia.

  Przyjmij ten dar ode mnie, abyś mógł ocalić te biedne dusze, które są zagubione i nie mają nadziei.

  Weź mnie w ciele, abym mógł dzielić Twój ból.

  Trzymaj moje serce w Twoich Świętych Dłoniach i doprowadź moją duszę do zjednoczenia z Tobą.

  Poprzez mój dar cierpienia pozwalam Twojej Boskiej Obecności objąć moją duszę, abyś mógł wybawić wszystkich grzeszników i zjednoczyć wszystkie dzieci Boże na wieki wieków.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 104
  Uwolnij tę duszę z niewoli bestii

  Jezus: „Aby je uratować [te dusze, które oddały się szatanowi i są w niewoli bestii], wy, Moi umiłowani wyznawcy, musicie okazać Mi swoją wierność poprzez powierzenie Mi ich podczas waszych modlitw i gdy przyjmujecie Najświętszą Eucharystię. Musicie ofiarować Mi je każdego dnia, a za każdą duszę, którą oddajecie Mojemu Miłosierdziu, uratuję dalszych sto.

  Czyńcie to każdego dnia. Na koniec każdego miesiąca będziecie pełni radości, ponieważ będziecie wiedzieć, jak wiele takich dusz otrzymało to Wielkie Miłosierdzie”.

  Ta Modlitwa nie przynależy do zestawu modlitw codziennych. Odmawiamy ją codziennie przez miesiąc, gdy decydujemy się podjąć to szczególne wezwanie modlitewne.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 11.04.2013, 21:20

  Najdroższy Jezu, przedstawiam Ci duszę mojego brata/siostry [wskazujemy kogo], który/a oddał/a swoją duszę szatanowi.

  Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach.

  Uwolnij tę duszę z niewoli bestii i przynieś jej Zbawienie Wieczne.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 105
  Dar Nawrócenia dla innych
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 19.04.2013, 17:00

  O mój najdroższy Jezu, z miłością do Ciebie, proszę, przyjmij moją duszę do jedności z Tobą.

  Weź moją duszę, okryj ją Swoim Duchem Świętym i pomóż mi poprzez tę Modlitwę uratować tych wszystkich, których spotykam.

  Ogarnij Swoim Świętym Miłosierdziem każdą duszę, z którą się spotykam, i udziel jej zbawienia, potrzebnego do wejścia do Twojego Królestwa.

  Usłysz moje modlitwy.

  Wysłuchaj moich błagań i poprzez Swoje Miłosierdzie ocal dusze wszystkich ludzi.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 106
  O Miłosierdzie dla młodych, którzy nie uznają Boga
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 09.05.2013, 22:45

  Drogi Jezu, weź pod Swoją ochronę dusze tych dzieci Bożych, które Cię nie znają, które nie uznają Twojej Miłości, i które nie przyjmują Twojej obietnicy.

  Wylej Swoją Łaskę Nawrócenia i daj im Życie Wieczne.

  Bądź miłosierny dla tych wszystkich, którzy nie wierzą w Twoją Obecność i którzy nie będą dążyć do skruchy za swoje grzechy.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 107
  Zachowaj mnie od ognia piekielnego
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 17.05.2013, 23:50

  Jestem straszliwym grzesznikiem, Jezu.

  Przez moje czyny zadałem innym okrutne cierpienie. Wskutek tego jestem odrzucony.

  Nie jestem już nigdzie dłużej tolerowany na ziemi.

  Uratuj mnie z tego pustkowia i zachowaj mnie od uścisku zła.

  Pozwól mi żałować.

  Przyjmij moją skruchę.

  Napełnij mnie Swoją Siłą i pomóż mi podnieść się z głębin rozpaczy.

  Oddaję Ci, drogi Jezu, moją wolną wolę, abyś czynił ze mną, co chcesz, tak abym mógł zostać wybawiony od ognia piekielnego.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 108
  Wspinanie się na wzgórze Kalwarii
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 04.06.2013, 23:30

  Jezu, pomóż mi odnaleźć odwagę, męstwo i dzielność, by powstać i się ujawnić, abym mógł dołączyć do Twojej Armii Reszty i wspiąć się na to samo wzgórze Kalwarii, na którym Ty musiałeś cierpieć za moje grzechy.

  Daj mi siłę do niesienia Twojego Krzyża i Twojego brzemienia, bym mógł pomóc Ci ratować dusze.

  Uwolnij mnie od mojej słabości.

  Rozwiej moje obawy.

  Skrusz wszystkie moje wątpliwości.

  Otwórz mi oczy na Prawdę.

  Pomóż mi i tym wszystkim, którzy odpowiadają na to wezwanie do niesienia Twojego Krzyża, pójść za Tobą z przejętym i pokornym sercem, i aby poprzez mój przykład inni zdobyli się na odwagę, by postępować podobnie.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 109
  O Dar Ufności
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 10.06.2013, 23:00

  O mój najdroższy Jezu, pomóż mi ufać Tobie.

  Ufać Twojej obietnicy, że przyjdziesz ponownie.

  Przyjąć prawdę o Twoim Powtórnym Przyjściu.

  Ufać obietnicy Boga Ojca, kiedy powiedział, że da Ci Twoje Królestwo.

  Pomóż mi ufać Twojemu Nauczaniu, Twojemu Planowi zbawienia świata.

  Pomóż mi dzięki Łasce przyjąć Twoje Dary.

  Pomóż mi ufać Tobie, abym pozbył się lęku i abym mógł pozwolić Twojej Miłości napełnić moje serce i duszę.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 110
  Dla kapłanów – O dochowanie wierności Twojemu świętemu Słowu
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 23.06.2013, 18:37

  O mój najdroższy Jezu, błagam Cię, zachowaj mnie silnym i odważnym, bym mógł bronić prawdy w Twoje Najświętsze Imię.

  Udziel mi Łaski, której potrzebuję – błagam – by przez cały czas dawać świadectwo o Twoim świętym Słowie.

  Pozwól mi oprzeć się naciskom, bym propagował nieprawdy, kiedy wiem w sercu, że Cię one obrażają.

  Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu świętemu Słowu aż do dnia mojej śmierci.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 111
  O poświęcenie waszych dzieci Jezusowi Chrystusowi

  Matka Zbawienia: „Wzywam was, byście przyprowadzili mi wasze dzieci (...). Nieważne, w jakim są wieku (...). Oto Modlitwa Krucjaty za wasze dzieci. Odmawiana każdego dnia przyprowadzi wasze dzieci blisko miłosiernego Serca Jezusa”.

  Ta modlitwa jest do odmawiania dla wszystkich.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 26.06.2013, 16:50

  O droga Matko Zbawienia, poświęcam Twojemu Synowi moje dzieci [imię dziecka / imiona dzieci], tak aby mógł przynieść im pokój ducha i miłość serca.

  Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna i zachowaj je od krzywdy.

  Pomóż im pozostać wiernymi świętemu Słowu Bożemu, szczególnie w czasie, kiedy są kuszone, aby się od Niego odwrócić.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 112
  O Łaskę Zbawienia
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 05.07.2013, 14:10

  Najdroższy Jezu, wołam do Ciebie, abyś okrył Swoją szczególną Łaską Zbawienia dusze tych, którzy zostali opanowani przez szatana.

  Uwolnij ich dusze z nikczemnej niewoli, z której nie potrafią uciec.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 113
  O pokonanie zła w naszym kraju
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 10.07.2013, 15:26

  O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.

  Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.

  Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.

  Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 114
  Dla kapłanów – O otrzymanie Daru Prawdy

  Jezus: „Kapłani (…), zapamiętajcie te słowa, odmawiajcie je, a odsłonię wam Prawdę, poprzez Dar Ducha Świętego”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 15.07.2013, 17:52

  Panie mój, otwórz mi oczy.

  Pozwól mi dostrzec wroga i zamknij moje serce na oszustwo.

  Oddaję Ci wszystko, drogi Jezu.

  Ufam Twojemu Miłosierdziu.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 115
  O Dar Nawrócenia

  Matka Zbawienia: „Wszyscy, którzy przyjmują Medalik Zbawienia, muszą odmawiać tę Modlitwę Krucjaty”.

  Nie ma obowiązku odmawiania tej Modlitwy Krucjaty codziennie; nie czynimy z niej szczególnego obrzędu nakładania medalika. Ta Modlitwa zasadniczo jest do odmawiania tak samo jak wszystkie inne, w zestawach w swoim czasie.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 18.07.2013, 19:14

  O Matko Zbawienia, okryj moją duszę Swoimi Łzami Zbawienia.

  Uwolnij mnie od wątpliwości.

  Podnieś moje serce, abym odczuwał Obecność Twojego Syna.

  Przynieś mi pokój i ukojenie.

  Módl się, abym się szczerze nawrócił.

  Pomóż mi zaakceptować prawdę i otwórz moje serce na przyjęcie Miłosierdzia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 116
  Zachowaj mnie od zła kłamstw
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 23.07.2013, 15:30

  Drogi Jezu, pomóż mi.

  Tonę we łzach smutku.

  Moje serce jest zdezorientowane.

  Nie wiem, komu mogę ufać.

  Proszę, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym, abym mógł wybrać właściwą drogę do Twojego Królestwa.

  Pomóż mi, drogi Jezu, zawsze pozostać wiernym Twojemu Słowu, danemu światu przez Piotra, i nigdy nie odejść od tego, czego nas nauczyłeś, ani nie odrzucić Twojej śmierci na Krzyżu.

  Jezu, Ty jesteś Drogą.

  Pokaż mi tę Drogę.

  Trzymaj mnie i zabierz w Twoją podróż Wielkiego Miłosierdzia.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 117
  Za tych, którzy sprzedali swoje dusze
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 29.08.2013, 23:53

  Najdroższy Jezu, poświęcam te dusze [wymień je tutaj] oraz tych wszystkich, którzy oddali swoje dusze za cenę sławy.

  Uwolnij ich od skażenia.

  Ocal ich od zagrożenia ze strony iluminatów, którzy ich pożerają. Daj im odwagę, aby z tej niegodziwej niewoli wyszli bez lęku.

  Weź ich w Swoje Miłosierne Ramiona i przywróć ich z powrotem do Stanu Łaski, aby zdołali stanąć przed Tobą.

  W Swojej Boskości pomóż mi, poprzez tę Modlitwę za dusze przejęte przez szatana, odciągnąć ich daleko od masonerii.

  Uwolnij ich z kajdan, które ich pętają, i sprowadzą na nich straszne tortury w lochach piekła.

  Pomóż im poprzez cierpienia dusz wybranych, poprzez moje modlitwy i poprzez Twoje Miłosierdzie znaleźć się w pierwszym szeregu, w gotowości do wejścia przez Bramy Nowej Ery Pokoju – Nowego Raju.

  Błagam Cię, abyś uwolnił ich z niewoli.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 118
  Za zagubione pokolenie młodych dusz
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 02.09.2013, 18:45

  Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla zagubionego pokolenia młodych dusz.

  Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem Widzenia.

  Tych, którzy Cię znają, ale Cię lekceważą, przyciągnij z powrotem do Twojego Miłosierdzia.

  Proszę, daj im wkrótce dowód Twojego Istnienia i skieruj ich do tych, którzy mogą im pomóc i poprowadzić ku Prawdzie.

  Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.

  Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, bo nie odczuwają Twojej Obecności.

  Błagam Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w Swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 119
  O odczucie Miłości Jezusa
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 03.09.2013, 16:45

  Jezu, pomóż mi.

  Jestem tak bardzo zdezorientowany.

  Moje serce nie otwiera się na Ciebie.

  Moje oczy Cię nie widzą.

  Mój umysł jest zamknięty na Ciebie.

  Moje usta nie potrafią wypowiedzieć słów, aby Cię pocieszyć.

  Moja dusza jest spowita ciemnością.

  Proszę, ulituj się nade mną, biednym grzesznikiem.

  Jestem bezradny bez Twojej Obecności.

  Napełnij mnie Twoimi Łaskami, tak abym miał odwagę zwrócić się do Ciebie, by błagać Cię o Miłosierdzie.

  Pomóż mi, Twojemu zagubionemu uczniowi, który Cię kocha, ale który już dłużej nie odczuwa w swoim sercu poruszenia miłości, abym dostrzegł i przyjął Prawdę.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 120
  Powstrzymaj rozprzestrzenianie się wojny
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 08.09.2013, 21:10

  O mój słodki Jezu, oddal wojny, które niszczą ludzkość.

  Chroń niewinnych od cierpienia.

  Chroń dusze, które próbują przynieść prawdziwy pokój.

  Otwórz serca tych, którzy są dotknięci bólem wojny.

  Chroń młodych i wrażliwych.

  Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone przez wojnę.

  Wzmocnij nas wszystkich, drogi Jezu, którzy modlimy się za dusze wszystkich dzieci Bożych, i udziel nam Łaski wytrzymania cierpienia, które może zostać nam dane w czasie konfliktów.

  Błagamy Cię, abyś powstrzymał rozprzestrzenianie się wojny i zaprowadził dusze do Schronienia Twojego Najświętszego Serca.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 121
  Wierność Armii Jezusa Chrystusa

  Jezus: „Moja Armia powstała. Będzie się rozwijać i rozszerzać wszędzie, przyprowadzając ze sobą wiele dusz, za którymi tęsknię. Tej Armii zostały udzielone przeze Mnie wielkie Łaski i przez Moc Ducha Świętego będzie podtrzymywać płomień chrześcijaństwa i będzie nieść Pochodnię Prawdy aż do ostatniego dnia. Będzie niosła Światło Boga do najciemniejszych zakątków i milionom otworzy oczy na prawdziwe Słowo Boże, kiedy odstępstwo będzie pożerało Mój Kościół na ziemi. Udzielam jej tej Modlitwy Krucjaty, aby pomóc jej złożyć Mi przysięgę wierności”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 15.09.2013, 23:50

  Trwamy zjednoczeni z Twoim Najświętszym Sercem, drogi Jezu.

  Głosimy z mocą prawdziwe Słowo Boże.

  Pójdziemy na krańce ziemi, by szerzyć Prawdę.

  Nigdy nie przyjmiemy żadnej nowej fałszywej doktryny w Twoje Imię, innej niż ta, której Ty sam nas nauczyłeś.

  Pozostajemy szczerzy, wierni i niezłomni w naszej wierze.

  Tych, którzy Cię zdradzają, będziemy traktować z miłością i współczuciem, w nadziei, że powrócą do Ciebie.

  Wobec tych, którzy nas prześladują w Twoje Imię, będziemy stanowczy, ale cierpliwi.

  Przejdziemy zwycięsko całą drogę do Twojego Nowego Raju.

  Obiecujemy, że przez nasz ból i cierpienie przyprowadzimy Ci te wszystkie zagubione dusze, które są spragnione Twojej Miłości.

  Prosimy, przyjmij nasze modlitwy za wszystkich grzeszników na świecie, abyśmy mogli stać się jedną rodziną, zjednoczoną w miłości do Ciebie, w Nowej Erze Pokoju.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 122
  O poświęcenie się Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 18.09.2013, 23:30

  Drogi Jezu, proszę Cię, byś poświęcił mnie, moją rodzinę, przyjaciół i naród Ochronie Twojej Najdroższej Krwi.

  Umarłeś za mnie i Twoje Rany są moimi ranami, gdy z wdzięcznością przyjmuję cierpienie, które będę znosił podczas przygotowań na Twoje Powtórne Przyjście.

  Cierpię z Tobą, drogi Jezu, gdy próbujesz zebrać wszystkie dzieci Boże do Twojego Serca, abyśmy mieli Życie Wieczne.

  Okryj mnie i tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 123
  Dar wolnej woli dla Boga
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 02.10.2013, 22:15

  Mój najdroższy Jezu, przyjmij tę modlitwę ode mnie, najbardziej niegodnej duszy, i pomóż mi bardziej Cię kochać.

  Z wolnej woli ofiaruję Ci ten Dar z powrotem, drogi Jezu, abym mógł stać się Twoim pokornym sługą i pozostać posłusznym Woli Boga.

  Moja wola jest Twoją Wolą.

  Twoje Panowanie oznacza, że jestem posłuszny każdemu Twojemu pragnieniu.

  Moja wolna wola jest Twoją, abyś uczynił z nią właśnie to, co jest potrzebne, aby ratować wszystkich ludzi, którzy są od Ciebie oddzieleni.

  Oddaję ten Dar, który został mi dany przy urodzeniu, na Twoją najświętszą służbę.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 124
  Usłysz moje błaganie o wolność
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 24.10.2013, 19:45

  O Boże, mój Miłosierny Ojcze, Stwórco wszystkiego, co jest, usłysz moje błaganie o wolność.

  Uwolnij mnie z więzów niewoli i chroń mnie przed nikczemnymi prześladowaniami.

  Pomóż mi rozpoznać Prawdę i przyjdź mi z pomocą, nawet jeśli jestem zdezorientowany i mogę wątpić w Twoje Słowo.

  Przebacz mi, jeśli Cię obrażam, i zabierz mnie do Schronienia Twojego Nowego Raju na ziemi.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 125
  O obronę Najświętszego Słowa Bożego
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 29.10.2013, 19:30

  O Matko Zbawienia, pomóż mi, pokornemu słudze Boga, bronić Jego Najświętszego Słowa w czasach udręki.

  Poświęć mnie, droga Matko, Twojemu Synowi, aby On mógł mnie okryć Swoją Najdroższą Krwią.

  Udziel mi, przez Pośrednictwo Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Łaski, siły i woli pozostania wiernym Nauczaniu Chrystusa w czasach ucisku, który będzie pochłaniał Jego najświętszy Kościół na ziemi.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 126
  O wytrzymanie prześladowań religijnych
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 14.11.2013, 12:00

  Drogi Jezu, pomóż mi wytrzymać, w Twoje Święte Imię, każdy rodzaj prześladowań.

  Pomóż tym, którzy popadli w błąd w przekonaniu, że dają świadectwo o Twoim Dziele.

  Otwórz oczy tym wszystkim, którzy mogą być kuszeni, by niszczyć innych przez niegodziwe działania, czyny i gesty.

  Chroń mnie przed wrogami Boga, którzy powstaną, by próbować uciszyć Twoje Słowo, i którzy starają się Ciebie wypędzić.

  Pomóż mi przebaczyć tym, którzy Cię zdradzają, i daj mi Łaskę, bym trwał niezachwianie w mojej miłości do Ciebie.

  Pomóż mi żyć Prawdą, której nas nauczyłeś, i pozostać na zawsze pod Twoją Ochroną.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 127
  O ratowanie duszy mojej i moich najbliższych
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 18.11.2013, 20:10

  O Jezu, przygotuj mnie, abym mógł stanąć przed Tobą bez wstydu.

  Pomóż mi i moim najbliższym [wymień ich tutaj] być gotowymi wyznać wszystkie nasze złe czyny.

  Uznać nasze wady.

  Prosić o przebaczenie wszystkich grzechów.

  Okazać miłość tym, których skrzywdziliśmy.

  Błagać o Miłosierdzie dla zbawienia.

  Ukorzyć się przed Tobą, aby w Dniu Wielkiego Oświecenia sumienie moje i sumienia [wymień tutaj te osoby] były czyste i abyś napełnił nasze dusze Swoim Bożym Miłosierdziem.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 128
  O zgromadzenie i zjednoczenie wszystkich dusz
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 20.11.2013, 14:15

  Najdroższy Jezu, pomóż nam, Twoim umiłowanym uczniom, zgromadzić świat w Twoich Ramionach i przedstawić Ci te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Wielkiego Miłosierdzia.

  Umocnij nas Darem Ducha Świętego, by zapewnić, że Płomień Prawdy ogarnie tych wszystkich, którzy zostali oddzieleni od Ciebie.

  Zjednocz wszystkich grzeszników, aby każdy otrzymał wszelką szansę na pojednanie.

  Daj nam wszystkim siłę, abyśmy trwali niewzruszenie przy Twoim świętym Słowie, gdy jesteśmy zmuszani do odrzucenia Prawdy, która została ogłoszona światu przez Najświętsze Ewangelie.

  Pozostajemy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie, na każdym kroku tego naszego wędrowania ku zbawieniu.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 129
  O Dar Miłości
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 23.11.2013, 17:00

  O Boże, proszę, napełnij mnie Swoją Miłością.

  Pomóż mi dzielić się Darem Miłości z tymi wszystkimi, którzy potrzebują Twojego Miłosierdzia.

  Pomóż mi bardziej Cię kochać.

  Pomóż mi kochać tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej Miłości.

  Pomóż mi kochać Twoich wrogów.

  Pozwól, by Miłość, którą Ty mnie błogosławisz, ogarnęła serca wszystkich, których spotykam.

  Tą Miłością, którą wlewasz w moją duszę, pomóż mi pokonać wszelkie zło, nawrócić dusze i zwyciężyć diabła oraz tych wszystkich jego nikczemnych wysłanników, którzy starają się zniszczyć Prawdę Twojego świętego Słowa.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 130
  Modlitwa Krucjaty na Nowennę Zbawienia

  Matka Zbawienia: „Daję teraz wam wszystkim szczególny Dar, pobłogosławiony przez Mojego Syna, aby wszystkim duszom została udzielona ochrona przed ogniem piekielnym i by otrzymały zbawienie. Mój Syn pragnie, by każda dusza została zbawiona, bez względu na to, jak ciężkie są jej grzechy.

  Proszę, abyście rozpoczęli teraz Nowennę Zbawienia.

  Musicie rozpocząć ją natychmiast i tak ją kontynuować, jak wam polecam, aż do końca czasu.

  Musicie odmawiać tę Modlitwę przez całe siedem kolejnych dni w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, rozpoczynając w poniedziałek rano. Musicie ją odmawiać trzy razy w ciągu każdego z tych siedmiu dni i przez jeden z tych dni musicie pościć. Kiedy pościcie, proszę, abyście jedli tylko jeden główny posiłek w ciągu dnia, a na dwa pozostałe jedynie chleb i wodę.

  Oto Modlitwa, którą musicie odmawiać każdego z tych siedmiu dni”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 01.12.2013, 16:12

  Moja umiłowana Matko Zbawienia, proszę, uzyskaj dla wszystkich dusz Dar Zbawienia Wiecznego przez Miłosierdzie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

  Błagam, byś poprzez Swoje wstawiennictwo modliła się o uwolnienie wszystkich dusz z niewoli szatana.

  Proszę, zwróć się z prośbą do Swojego Syna, by okazał Miłosierdzie i przebaczenie tym duszom, które Go odrzucają, ranią Go swoją obojętnością i które wyznają fałszywe doktryny i fałszywych bogów.

  Usilnie Cię prosimy, droga Matko, abyś wybłagała Łaski otwarcia serc tych dusz, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 131
  Modlitwa o Miłosierdzie

  Modlitwa za własną rodzinę i przyjaciół, którzy odrzucają Boga i wyrzekają się Jezusa Chrystusa.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 28.12.2013, 23:50

  O moja droga Matko Zbawienia, proszę, zwróć się z prośbą do Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby udzielił Miłosierdzia [wymień tutaj imiona] podczas Ostrzeżenia i ponownie w Dniu Ostatecznym, zanim staną oni przed Twoim Synem.

  Proszę, módl się, aby każdy z nich został zbawiony i cieszył się owocami Życia Wiecznego.

  Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do Swojego Syna, aby została im ukazana Jego Obecność i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 132
  Wyrzeknijcie się szatana, by chronić tę Misję

  Matka Zbawienia: „Kiedy będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty przynajmniej dwa razy w tygodniu, przyczynicie się do ochrony tej Misji Zbawienia i sprowadzicie więcej dusz pod Panowanie Królestwa Bożego”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 31.01.2014, 15:27

  O Matko Zbawienia, przyjdź z pomocą tej Misji.

  Pomóż nam, Bożej Armii Reszty, wyrzec się szatana.

  Błagamy Cię, abyś zmiażdżyła głowę bestii Swoją piętą i usunęła wszystkie przeszkody w naszej misji ratowania dusz.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 133
  Wołanie o powrót do Boga
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 05.02.2014, 15:27

  Drogi Jezu, przebacz mi, duszy odłączonej, która wyrzekła się Ciebie, bo była ślepa.

  Przebacz mi zastępowanie Twojej Miłości niepotrzebnymi rzeczami, które są bez znaczenia.

  Pomóż mi zdobyć się na odwagę, aby iść u Twojego Boku, by przyjąć z wdzięcznością Twoją Miłość i Miłosierdzie.

  Pomóż mi pozostać blisko Twojego Najświętszego Serca i już nigdy ponownie nie oddalić się od Ciebie.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 134
  O wiarę w Istnienie Boga
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 05.02.2014, 15:27

  O Boże Najwyższy, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie.

  Rozwiej wszystkie moje wątpliwości.

  Otwórz mi oczy na prawdę o życiu po tym życiu i poprowadź mnie ku drodze do Życia Wiecznego.

  Proszę, pozwól mi odczuć Twoją Obecność i przed dniem mojej śmierci udziel mi Daru prawdziwej wiary.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 135
  Dla kapłanów – O obronę prawdy

  Matka Zbawienia: „Pragnę, aby wszyscy kapłani, którzy będą musieli zmierzyć się z tymi bolesnymi próbami [udręki, niesprawiedliwość, przysięga wierności, przeinaczenie znaczenia Eucharystii i zaprzeczenie realnej Obecności Jezusa], odmawiali tę Modlitwę Krucjaty”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 06.02.2014, 16:15

  O umiłowana Matko Zbawienia, pomóż mi w chwili, gdy będę w potrzebie.

  Módl się, abym został pobłogosławiony Darami wylanymi na moją niegodną duszę przez Moc Ducha Świętego, bym bronił prawdy w każdym czasie.

  Podtrzymaj mnie w każdym przypadku, gdy poproszą Mnie o zaprzeczenie prawdzie, Słowu Bożemu, świętym sakramentom i Najświętszej Eucharystii.

  Pomóż mi wykorzystać Łaski, które otrzymuję, aby trwać niezłomnie wobec niegodziwości szatana i wszystkich tych biednych dusz, którymi się on posługuje, aby bezcześcić Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

  Pomóż mi, gdy będę w potrzebie.

  Dla dobra dusz, daj mi odwagę do udzielania sakramentów każdemu dziecku Bożemu, kiedy wrogowie Boga mogą mi tego zakazywać.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 136
  O zachowanie Twojego Słowa
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 22.02.2014, 18:35

  Najdroższy Jezu, pomóż mi usłyszeć Twoje Słowo.

  Żyć Twoim Słowem.

  Głosić Twoje Słowo.

  Przekazywać Twoje Słowo.

  Daj mi siłę, abym strzegł prawdy, nawet kiedy będę za to prześladowany.

  Pomóż mi utrzymać Twoje Słowo żywym, gdy będzie zagłuszane przez Twoich wrogów.

  Pozwól mi odczuć Twoją Odwagę, gdy będę przygnębiony.

  Napełnij mnie Swoją Siłą, gdy będę słaby.

  Udziel mi Łaski zachowania godności, kiedy bramy piekielne będą miały nade mną przewagę, abym pozostał wierny Twojej Najświętszej Woli.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 137
  Modlitwa Odnowienia
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 23.02.2014, 16:03

  O Boże Wszechmogący, o Boże Najwyższy, spójrz na mnie, Twojego pokornego sługę, z miłością i litością w Swoim Sercu.

  Odnów Mnie w Twojej Światłości.

  Obdarz mnie ponownie Twoją Przychylnością.

  Napełnij mnie Łaską, abym mógł ofiarować się Tobie z pokornym poddaniem i w zgodzie z Twoją Najświętszą Wolą.

  Uwolnij mnie od grzechu pychy i od wszystkiego, co Cię znieważa, i pomóż mi kochać Cię z głębokim i nieustannym pragnieniem służenia Ci przez wszystkie moje dni na wieki wieków.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 138
  Ochrona przed nienawiścią
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 27.02.2014, 14:48

  Matko Zbawienia, chroń mnie od wszelkiego rodzaju nienawiści.

  Pomóż mi milczeć, kiedy staję w obliczu nienawiści.

  W chwili mojej największej słabości umocnij mnie w mojej wierności Jezusowi Chrystusowi.

  Zapieczętuj moje usta.

  Pomóż mi odwrócić się od tych, którzy prowokują mnie słowami przeczącymi Nauczaniu Twojego Syna, i od tych, którzy szydzą ze mnie z powodu mojej wiary.

  Módl się za te dusze, droga Matko, aby wyrzekły się szatana i odczuły w swoich duszach pokój Twojej Miłości i Panowanie Ducha Świętego.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 139
  O siłę do pokonania zła
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 08.03.2014, 13:37

  Drogi Jezu, chroń mnie przed złem diabła.

  Osłoń mnie i tych wszystkich, którzy są słabi i bezbronni w jego obecności, Twoją Najdroższą Krwią.

  Daj mi odwagę, by się go wyrzec i pomagaj mi każdego dnia wystrzegać się wszelkich jego prób pozyskania mnie w jakikolwiek sposób.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 140
  Ochrona przez Hierarchię Aniołów
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 13.03.2014, 20:45

  Najdroższy Ojcze, Boże całego stworzenia, Boże Najwyższy, udziel mi Łaski i Ochrony przez Hierarchię Twoich Aniołów.

  Uzdolnij mnie, bym umiał skupić się na Twojej Miłości do każdego z Twoich dzieci, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażają.

  Pomóż mi bez lęku w sercu szerzyć nowinę Ostatecznego Przymierza, aby przygotować świat na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.

  Udziel mi Twoich szczególnych Łask i Błogosławieństw, bym wzniósł się ponad prześladowania, zadawane mi przez szatana, jego demony i jego wysłanników na ziemi.

  Nigdy nie pozwól mi lękać się Twoich wrogów.

  Daj mi siłę, bym kochał moich wrogów i tych, którzy prześladują mnie w Imię Boga.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 141
  Ochrona przed prześladowaniem
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 18.03.2014, 16:20

  Drogi Jezu, broń mnie w mojej walce o pozostanie wiernym Twojemu Słowu za wszelką cenę.

  Osłaniaj mnie przed Twoimi wrogami.

  Chroń mnie przed tymi, którzy mnie prześladują z Twojego powodu.

  Dziel mój ból.

  Złagodź moje cierpienie.

  Podnieś mnie do Światłości Twojego Oblicza aż do Dnia, kiedy przyjdziesz ponownie, by przynieść światu Zbawienie Wieczne.

  Przebacz tym, którzy mnie prześladują.

  Wykorzystaj moje cierpienie na przebłaganie za ich grzechy, aby mogli odnaleźć pokój w sercach i ze skruchą w duszach powitać Cię w Dniu Ostatecznym.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 142
  Przygotowanie się na śmierć

  Jezus: „Kiedy znajdziecie się w obliczu śmierci lub bliska wam osoba staje w obliczu śmierci, wtedy zawsze zwracajcie się do Mnie, waszego Jezusa, abym wam pomógł. Kiedy tak uczynicie, podniosę was na duchu, otrę wasze łzy i wygnam cały lęk z waszych serc, kiedy będziecie odmawiali tę Modlitwę (...).

  Przyjmuję bez wyjątku każdą duszę, która odmawia tę Modlitwę. Moje Miłosierdzie rozciąga się szczególnie na dusze, które stają w obliczu śmierci, ale które nie wierzą we Mnie – kiedy w swoich ostatnich dniach będą trzy razy dziennie odmawiać tę Modlitwę”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 22.03.2014, 14:00

  Mój najdroższy Jezu, przebacz mi moje grzechy.

  Oczyść moją duszę i przygotuj mnie do wejścia do Twojego Królestwa.

  Udziel mi Łask, bym przygotował się do zjednoczenia z Tobą.

  Pomóż mi przezwyciężyć wszelki lęk.

  Daj mi odwagę do przygotowania swojego umysłu i duszy, bym mógł stanąć przed Tobą.

  Kocham Cię.

  Ufam Tobie.

  Oddaję się Tobie w ciele, umyśle i duszy na wieczność.

  Niech Twoja Wola będzie moją, i uwolnij mnie od bólu, wątpliwości i zamętu.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 143
  O ochronę Misji Zbawienia

  Zgodnie z informacją przekazaną przez Marię od Bożego Miłosierdzia, ta Modlitwa jest do codziennego odmawiania.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 25.03.2014, 15:30

  O Matko Zbawienia, chroń tę Misję, Dar od Boga, by wszędzie wszystkim Jego dzieciom przyniosła Życie Wieczne.

  Prosimy, zainterweniuj w naszym imieniu, przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dał nam odwagę do wypełniania naszych obowiązków w służbie Bogu w każdym czasie, zwłaszcza gdy z tego powodu cierpimy.

  Pomóż tej Misji nawrócić miliardy dusz, zgodnie ze Świętą Wolą Boga, i przemienić tych, co mają serca z kamienia, w kochające sługi Twojego Syna.

  Daj nam wszystkim, którzy służymy Jezusowi w tej Misji, siłę do przezwyciężenia nienawiści i prześladowania Krzyża, i do przyjęcia cierpienia, które jej towarzyszy, z hojnością serca i pełną zgodą na to, co może nas czekać.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 144
  O ochronę wiary chrześcijańskiej
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 02.04.2014, 16:27

  Matko Zbawienia, proszę, wstawiaj się za duszami chrześcijan na całym świecie.

  Proszę, pomóż im zachować wiarę i pozostać wiernymi Nauczaniu Jezusa Chrystusa.

  Módl się, aby mieli siłę umysłu i ducha do zachowania swojej wiary w każdym czasie.

  Wstawiaj się, droga Matko, za nimi, aby otworzyć im oczy na Prawdę i aby obdarzyć ich Łaską rozpoznania wszelkiej fałszywej doktryny przedstawianej im w Imię Twojego Syna.

  Pomóż im pozostać prawdziwymi i wiernymi sługami Boga i wyrzec się zła i kłamstw, nawet jeśli z tego powodu będą musieli cierpieć ból i drwiny.

  O Matko Zbawienia, chroń wszystkie Swoje dzieci i módl się, aby każdy chrześcijanin podążał drogą Pana aż do swojego ostatniego tchnienia.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 145
  Napełnij mnie Darem Twojej Miłości
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 03.04.2014, 17:11

  Najdroższy Jezu, napełnij mnie, to puste naczynie, Darem Twojej Miłości.

  Zalej moją duszę Twoją Obecnością.

  Pomóż mi kochać innych, jak Ty mnie kochasz.

  Pomóż mi być naczyniem Twojego Pokoju, Twojego Spokoju i Twojego Miłosierdzia.

  Zawsze otwieraj moje serce na niedolę innych i daj mi Łaskę przebaczenia tym, którzy Cię odrzucają, i tym, którzy przeciwko mnie zawinili.

  Pomóż mi głosić Twoją Miłość przez dawanie przykładu, tak jak Ty byś czynił, gdybyś był na moim miejscu.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 146
  O ochronę przed oszustwem
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 11.04.2014, 15:22

  Droga Matko Zbawienia, chroń mnie Łaską ochrony przed oszustwami obmyślonymi przez szatana dla zniszczenia wiary chrześcijan.

  Chroń nas przed tymi, którzy są wrogami Boga.

  Zachowaj nas od kłamstw i herezji, wykorzystywanych do osłabienia naszej miłości do Twojego Syna.

  Otwórz nam oczy na nieprawdy, oszustwo i wszelkie próby nakłonienia nas do wyparcia się Prawdy, z którymi możemy się spotkać.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 147
  Boże Ojcze, okaż Miłosierdzie tym, którzy wyrzekają się Twojego Syna
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 20.04.2014, 17:40

  O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, proszę Cię, abyś okazał Miłosierdzie tym, którzy wyrzekają się Twojego Syna.

  Wstawiam się za duszami tych, którzy starają się zniszczyć Twoich proroków.

  Błagam o nawrócenie dusz, które są od Ciebie odłączone, i proszę, abyś pomógł wszystkim Twoim dzieciom przygotować swoje dusze i poprawić życie w zgodzie z Twoją Boską Wolą, w oczekiwaniu na Powtórne Przyjście Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 148
  Przyjdź mi z pomocą
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 03.05.2014, 15:50

  O mój Jezu, pomóż mi w czasie wielkiej udręki.

  Trzymaj mnie w Swoich Ramionach i zabierz mnie do Schronienia Twojego Serca.

  Otrzyj moje łzy.

  Wycisz moją nieustępliwość.

  Podnieś mnie na duchu i napełnij Twoim Pokojem.

  Proszę, spełnij tę moją szczególną prośbę [podaj ją tutaj].

  Przyjdź mi z pomocą, tak aby moja prośba została wysłuchana i by moje życie mogło stać się pełne pokoju w jedności z Tobą, drogi Panie.

  Jeśli moja prośba nie może być spełniona, napełnij mnie Łaską, bym uznał, że Twoja Święta Wola jest dla dobra mojej duszy, i bym pozostał na zawsze wiernym Twojemu Słowu z życzliwym i wdzięcznym sercem.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 149
  O poszukiwanie Bożej Miłości
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 11.05.2014, 18:00

  O Jezu, napełnij mnie Bożą Miłością.

  Napełnij mnie Swoim Boskim Światłem i zalej mnie Miłością, której potrzebuję, by rozsiewać ziarno Bożego Miłosierdzia wśród wszystkich narodów.

  Pozwól, abym szerzył Twoją Boską Miłość wśród tych wszystkich, których spotykam.

  Roztaczaj Swoją Miłość, aby opadła na wszystkie dusze, wszystkie wiary, wszystkie wierzenia, wszystkie narody – jak mgła, aby w radosnym uniesieniu zjednoczyć wszystkie dzieci Boże.

  Pomóż nam szerzyć Miłość Bożą, tak aby mogła pokonać i pokonała całe zło na świecie.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 150
  O uratowanie dusz niewierzących
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 16.05.2014, 16:05

  Drogi Jezu, proszę Cię, abyś uratował tych wszystkich, którzy nie z własnej winy odrzucają uznanie Ciebie.

  Ofiaruję Ci moje cierpienie, by przyprowadzić Ci dusze tych, którzy Cię odrzucają, a także dla Twojego Miłosierdzia, które wylejesz na cały świat.

  Zmiłuj się nad ich duszami.

  Zabierz ich do Swojego niebiańskiego Schronienia i przebacz im ich grzechy.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 151
  O obronę wiary
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 22.05.2014, 15:26

  O Matko Boga, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, módl się, abyśmy dzięki Darowi Bożej Interwencji pozostali wierni prawdziwemu Słowu Bożemu.

  Przygotuj nas do obrony wiary, do zachowania prawdy i odrzucenia herezji.

  Chroń wszystkie Twoje dzieci w czasach udręczenia i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy zostaniemy wezwani do odrzucenia prawdy i wyrzeczenia się Twojego Syna.

  Módl się, Święta Matko Boga, aby została nam dana Boża Interwencja, byśmy pozostali chrześcijanami zgodnie ze świętym Słowem Bożym.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 152
  Pomóż mi w czasie, gdy będę bezsilny
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 31.05.2014, 08:20

  Drogi Jezu, pomóż mi w czasie, gdy będę bezsilny.

  Uwolnij mnie od grzechu i niech moje oczy, serce i dusza dostrzegą oszustwo diabła i jego niegodziwe drogi.

  Napełnij mnie Swoją Miłością, gdy odczuwam w sercu nienawiść.

  Napełnij mnie Swoim Pokojem, gdy odczuwam smutek.

  Napełnij mnie Swoją Siłą, gdy jestem słaby.

  Wyzwól mnie z więzienia, w którym się znajduję, tak abym mógł być wolny i byś trzymał mnie bezpiecznie w Twoich Przenajświętszych Ramionach.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 153
  Dar Ochrony dla dzieci

  Matka Zbawienia: „Pragnę wezwać rodziców dzieci i młodych ludzi z całego świata, aby poświęcili ich Mojemu Niepokalanemu Sercu (...).

  Musicie odmawiać tę Modlitwę raz w tygodniu przed Moim obrazem, waszej umiłowanej Matki, i przeżegnać się wodą święconą, zanim ją odmówicie”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 31.05.2014, 16:20

  O Matko Boga, Matko Zbawienia, proszę, abyś poświęciła dusze tych dzieci [wymień je tutaj], i ofiarowała je Twojemu umiłowanemu Synowi.

  Módl się, aby Jezus, przez Moc Swojej Najdroższej Krwi, okrył i ochronił te małe dusze wszelkiego rodzaju ochroną przed złem.

  Proszę Cię, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich trudności i aby Twój Syn spojrzał łaskawie na moją prośbę o zjednoczenie mojej rodziny w jedno z Chrystusem i dał nam Zbawienie Wieczne.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 154
  Modlitwa na święto Matki Zbawienia

  Matka Zbawienia: „Musicie w tym szczególnym dniu, w nadchodzących latach (...) modlić się do Mnie, waszej umiłowanej Matki, o szczególne Łaski. Ogłaszam ten dzień, 4 czerwca 2014 roku, świętem Matki Zbawienia. Gdy będziecie tego dnia odmawiali tę Modlitwę, będę wstawiała się o Dar Zbawienia dla wszystkich dusz, a zwłaszcza dla tych, którzy są w wielkiej duchowej ciemności duszy”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 04.06.2014, 14:13

  O Matko Zbawienia, przedkładam przed Tobą dziś, w dniu czwartego czerwca, w święto Matki Zbawienia, następujące dusze: [wymień je tutaj].

  Proszę, udziel mi i tym wszystkim, którzy Cię czczą, droga Matko, i którzy rozprowadzają Medalik Zbawienia, wszelkiej ochrony przed złym duchem i przed tymi wszystkimi, którzy odrzucają Miłosierdzie Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości.

  Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 155
  O ochronę Misji Zbawienia
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 08.06.2014, 14:45

  O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołanie o ochronę Misji Zbawienia i o ochronę dzieci Bożych.

  Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tym wielkim momencie historii.

  Prosimy, abyś chroniła tych wszystkich, którzy odpowiadają na Twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby uratować każdego przed wrogami Boga.

  Proszę, pomóż uwolnić te dusze, które padają ofiarą oszustwa diabła, i otwórz im oczy na prawdę.

  O Matko Zbawienia, pomóż nam, biednym grzesznikom, stać się godnymi otrzymania Łaski wytrwałości w czasie, gdy będziemy cierpieć w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

  Chroń tę Misję od szkód. Chroń Twoje dzieci przed prześladowaniami.

  Okryj nas wszystkich Twoim najświętszym płaszczem i udziel nam Daru zachowania wiary za każdym razem, gdy kwestionuje się głoszenie przez nas Prawdy i przekazywanie świętego Słowa Bożego, przez resztę naszych dni, teraz i na zawsze.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 156
  Ochrona przed nienawiścią
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 09.06.2014, 21:42

  Drogi Jezu, daj mi Swoją Miłość i otwórz moje serce, bym z wdzięcznością przyjął Twoją Miłość.

  Niech przez Moc Ducha Świętego Twoja Miłość zajaśnieje nade mną, abym stał się znakiem świetlnym Twojego Miłosierdzia.

  Otocz mnie Swoją Miłością i niech moja miłość do Ciebie osłabi każdy rodzaj nienawiści, który napotykam, gdy szerzę nowinę Twojego Słowa.

  Wylej na nas Swoje Miłosierdzie i przebacz tym, którzy Cię odrzucają, obrażają i którzy są obojętni na Twoją Boskość, i daj im Dar Miłości.

  Niech Twoja Miłość jaśnieje w czasach niepewności, słabej wiary, w czasach prób i cierpienia i przez Moc Ducha Świętego pomaga mi nieść Prawdę tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej Pomocy.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 157
  Za dusze w niewoli
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 14.06.2014, 12:40

  O drogi Jezu, uwolnij te dusze, które są niewolnikami fałszywych bogów i szatana.

  Pomóż nam przez nasze modlitwy przynieść im ulgę od cierpienia opętania.

  Otwórz bramy ich więzienia i pokaż im drogę do Królestwa Bożego, zanim zostaną jako zakładnicy wzięci przez szatana w otchłań piekielną.

  Błagamy Cię, Jezu, abyś okrył te dusze Mocą Ducha Świętego, tak aby odnalazły prawdę, i byś pomógł im odnaleźć odwagę do odwrócenia się od sideł i niegodziwości diabła.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 158
  Chroń mnie przed jedną światową religią

  Matka Zbawienia: „Abyście mieli pewność, że pozostaniecie silni, odważni, spokojni i trwali w pokoju, gdy bierzecie na swoje ramiona Krzyż Mojego Syna, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty. Dla wielu z was, którym trudno jest przyjąć, że te rzeczy [o których mowa w proroctwie] mają nadejść, przyjdzie dzień, w którym będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty trzy razy dziennie, ponieważ presja, której będziecie poddawani, byście wyparli się Mojego Syna, będzie przytłaczająca”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 28.06.2014, 15:03

  Drogi Jezu, chroń mnie od zła nowej jednej światowej religii, która nie pochodzi od Ciebie.

  Podtrzymuj mnie w mojej wędrówce ku wolności drogą do Twojego świętego Królestwa.

  Zachowaj mnie w jedności z Tobą, ilekroć będę dręczony i zmuszany do przełknięcia kłamstw, które są rozpowszechniane przez Twoich wrogów, aby niszczyć dusze.

  Pomóż mi wytrzymać prześladowania, pozostać wiernym prawdziwemu Słowu Bożemu wbrew fałszywym doktrynom i innym świętokradztwom, do których przyjęcia mogę być zmuszany.

  Poprzez Dar mojej wolnej woli weź mnie pod Panowanie Twojego Królestwa, by uzdolnić mnie do powstania i głoszenia Prawdy, gdy oświadczą, że jest ona kłamstwem.

  Nigdy nie pozwól mi się chwiać, wahać lub uciekać ze strachu w obliczu prześladowań. Pomóż mi pozostać stanowczym i wiernym Prawdzie tak długo, jak będę żył.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 159
  Błaganie o Bożą Miłość
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 08.07.2014, 16:00

  O Matko Zbawienia, proszę Cię, byś wstawiała się za mną, gdy błagam o Bożą Miłość.

  Napełnij moją duszę, to puste naczynie, Miłością Boga, aby gdy będzie się przelewała, rozlała się na te dusze, którym z trudem okazuję współczucie.

  Przez Moc Boga, proszę, abym został uwolniony z wszelkich uczuć nienawiści, jakie mogę żywić wobec tych, którzy zdradzają Twojego Syna.

  Ukorz mnie w duchu i napełnij moją duszę wielkodusznością, abym mógł postępować zgodnie z Nauczaniem Chrystusa i rozszerzał Jego Miłość na każdą dziedzinę mojego życia.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 160
  Pomóż mi bardziej Cię kochać
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 22.07.2014, 16:50

  O mój Jezu, Zbawicielu świata, pomóż mi bardziej Cię kochać.

  Pomóż mi wzrastać w mojej miłości do Ciebie.

  Napełnij moje serce Swoją Miłością i współczuciem, abym mógł uzyskać Łaski, by tak Cię kochać, jak Ty mnie kochasz.

  Napełnij moją niewdzięczną duszę głęboką i nieprzemijającą miłością do Ciebie i wszystkiego, co Ty Sobą przedstawiasz.

  Przez Moc Twoich Łask pomóż mi kochać mojego bliźniego, tak jak Ty kochasz każde dziecko Boże, i okazywać współczucie tym, którzy potrzebują Twojej Miłości i którym brak wiary.

  Zjednocz mnie w jedności z Tobą, abym mógł prowadzić takie życie chrześcijańskie, jakiego uczyłeś nas przez Swój przykład podczas Twojego życia na ziemi.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 161
  O ufność i pokój
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 23.07.2014, 17:04

  Jezu, ufam Tobie.

  Pomóż mi bardziej Cię kochać.

  Napełnij mnie ufnością, abym poddał się pełnemu i ostatecznemu zjednoczeniu z Tobą.

  Pomóż mi wzmacniać moje zaufanie do Ciebie w trudnych czasach.

  Napełnij mnie Swoim Pokojem.

  Przychodzę do Ciebie, drogi Jezu, jako dziecko, wolne od wszystkich światowych przywiązań, wolne od wszelkich uwarunkowań i przekazuję Ci moją wolę, abyś czynił z nią to, co uważasz za odpowiednie dla duszy mojej i dla innych dusz.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 162
  O ochronę słabych i niewinnych
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 24.07.2014, 16:48

  O Boże, Ojcze Wszechmogący, proszę, chroń słabych i niewinnych, którzy cierpią z rąk tych, którzy mają w sercach nienawiść.

  Ulżyj cierpieniom znoszonym przez Twoje biedne, bezbronne dzieci.

  Daj im wszystkie Łaski, których potrzebują, aby ochronić się przed Twoimi wrogami.

  Napełnij ich odwagą, nadzieją i miłością, aby mogły znaleźć w swoich sercach przebaczenie dla tych, którzy ich dręczą.

  Proszę Cię, drogi Panie, mój Ojcze Przedwieczny, byś przebaczył tym, którzy sprzeciwiają się Prawu Życia, i pomóż im ujrzeć, jak bardzo obrażają Cię ich działania, aby mogli odmienić swoje drogi i szukać pocieszenia w Twoich Ramionach.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 163
  Uratuj mnie od prześladowań
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 09.08.2014, 17:43

  O Jezu, zachowaj mnie od bólu prześladowań w Twoje Imię.

  Uczyń mnie miłym Twojemu Sercu. Uwolnij mnie w mojej duszy od pychy, chciwości, złośliwości, ego i nienawiści.

  Pomóż mi prawdziwie poddać się Twojemu Miłosierdziu. Zabierz moje obawy.

  Pomóż mi uwolnić się od mojego bólu i oddal ode mnie wszelkie prześladowania, abym mógł iść za Tobą jak małe dziecko, wiedząc, że wszystko jest pod Twoją Kontrolą.

  Uwolnij mnie od nienawiści okazywanej przez tych wszystkich, którzy głoszą, że są Twoi, ale którzy w rzeczywistości wyrzekają się Ciebie.

  Nie pozwól ich ostrym językom biczować mnie ani bym przez ich złe czyny był odciągany z Drogi Prawdy.

  Pomóż mi skupić się tylko na Twoim nadchodzącym Królestwie i przetrwać z godnością wszelkie obelgi, które być może będę znosił ze względu na Ciebie.

  Przynieś mi pokój umysłu, pokój serca, pokój duszy.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 164
  Modlitwa o pokój dla narodów

  Matka Zbawienia: „Proszę, abyście każdego dnia odmawiali za swoje narody tę Modlitwę Krucjaty, modlitwę o pokój”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 24.08.2014, 17:00

  O Jezu, przynieś mi pokój.

  Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom rozdzieranym z powodu wojen i podziałów.

  Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają innym cierpienie w imię sprawiedliwości.

  Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać;

  tak by miłość do Boga zatriumfowała nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem fałszem, okrucieństwem i złymi ambicjami.

  Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego świętego Słowa, i nad tymi, którzy zupełnie Cię nie znają.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 165
  O Dar Życia Wiecznego
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 05.09.2014, 20:45

  Jezu, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie.

  Daj mi znak, aby moje serce potrafiło Ci odpowiedzieć.

  Napełnij moją pustą duszę Łaską, której potrzebuję, bym otworzył mój umysł i serce na Twoją Miłość.

  Zmiłuj się nade mną i oczyść moją duszę z każdego złego czynu, który popełniłem w swoim życiu.

  Przebacz mi, że Cię odrzucałem, ale proszę, napełnij mnie miłością, której potrzebuję, aby stać się godnym Życia Wiecznego.

  Pomóż mi Cię poznać, dostrzec Twoją Obecność w innych ludziach i napełnij mnie Łaską rozpoznania znaku Boga w każdym pięknym Darze, który dałeś rodzajowi ludzkiemu.

  Pomóż mi zrozumieć Twoje Drogi i ocal mnie od odłączenia się i od bólu ciemności, który odczuwam w mojej duszy.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 166
  O ograniczenie mordowania niewinnych
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 18.09.2014, 15:30

  Najdroższa Matko Zbawienia, prosimy, przedstaw to nasze błaganie o ograniczenie mordowania niewinnych Swojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

  Prosimy, aby w Swoim Miłosierdziu usunął groźbę każdej postaci ludobójstwa, prześladowań i terroru wobec dzieci Bożych.

  Prosimy, błagamy Cię, droga Matko Zbawienia, abyś usłyszała nasze wołania o miłość, jedność i pokój na tym smutnym świecie.

  Prosimy, aby Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, chronił nas wszystkich w tych czasach wielkiego bólu i cierpienia na ziemi.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 167
  Chroń moją rodzinę
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 21.09.2014, 17:45

  O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, przez Łaskę Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, proszę, w każdym czasie chroń moją rodzinę od zła.

  Daj nam siłę, byśmy się wznieśli ponad złe zamiary i pozostali zjednoczeni w naszej miłości do Ciebie i do siebie nawzajem.

  Wspomagaj nas podczas każdej próby i cierpienia, których możemy doświadczyć, i ożywiaj tę miłość, którą mamy dla siebie nawzajem, abyśmy byli w jedności z Jezusem.

  Błogosław nasze rodziny i daj nam Dar Miłości, nawet w czasie konfliktów.

  Wzmocnij naszą miłość, abyśmy mogli się dzielić z innymi radością naszej rodziny, tak aby cały świat mógł dzielić Twoją Miłość.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 168
  O Dar Bożej Miłości
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 29.09.2014, 20:50

  O najdroższy Ojcze, o Przedwieczny, Boże Najwyższy, uczyń mnie godnym Twojej Miłości.

  Proszę, przebacz mi krzywdzenie innych i każdy zły czyn, który sprawił cierpienie któregoś z Twoich dzieci.

  Otwórz moje serce, abym mógł Cię przyjąć do swojej duszy, i obmyj mnie z wszelkiej nienawiści, którą mogę odczuwać wobec innej osoby.

  Pomóż mi przebaczyć moim wrogom i rozsiewać ziarno Twojej Miłości, wszędzie gdzie się udaję, i pośród tych, których spotykam na co dzień.

  Daj mi, drogi Ojcze, Dary wytrwałości i ufności, abym mógł strzec Twojego świętego Słowa, a dzięki temu w tym mrocznym świecie podtrzymywać żywym Płomień Twojej Wielkiej Miłości i Miłosierdzia.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 169
  O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 02.10.2014, 23:15

  Najdroższy Jezu, przez Twoje współczucie i Miłosierdzie, błagam Cię o zbawienie tych, którzy Cię odrzucili; którzy zaprzeczają Twojemu Istnieniu; którzy z rozmysłem sprzeciwiają się Twojemu świętemu Słowu i których gorzkie serca zatruły ich dusze dla Światła i Prawdy Twojej Boskości.

  Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami.

  Przebacz tym, którzy bluźnią przeciwko Trójcy Świętej; i pomóż mi, na mój własny sposób i przez moje osobiste ofiary, przygarnąć w Twoje kochające Ramiona tych grzeszników, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

  Daję Ci moją obietnicę, że poprzez moje myśli, czyny i wypowiadane słowo będę Ci służyć w Twojej Misji Zbawienia najlepiej, jak potrafię.

  Amen.

  Modlitwa Krucjaty 170
  O zachowanie świętego Słowa Bożego

  Jezus: „Daję wam ostatnią Modlitwę Krucjaty. Jest ona dla kapłanów. Proszę, by Moi wyświęceni słudzy odmawiali ją codziennie”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 08.10.2014, 21:10

  O drogi Panie, mój umiłowany Jezu Chryste, podtrzymuj mnie. Chroń mnie.

  Utrzymuj mnie w Światłości Twojego Oblicza, gdy nasila się prześladowanie mnie, a moją jedyną winą jest zachowywanie Prawdy świętego Słowa Bożego.

  Pomóż mi odnaleźć odwagę, by w każdym czasie wiernie Ci służyć.

  Udziel mi Twojej Odwagi i Twojej Siły, gdy walczę przeciwko silnej opozycji, broniąc Twojego Nauczania.

  Nigdy mnie nie opuszczaj, Jezu, gdy będę w potrzebie, i zapewnij mi wszystko, czego potrzebuję, abym nadal Ci służył poprzez udzielanie świętych sakramentów i Twojego Najdroższego Ciała i Krwi dzięki Ofierze Mszy Świętej.

  Błogosław mi, Jezu. Idź ze mną.

  Odpocznij we mnie. Zostań ze mną.

  Amen.

  Modlitwy - Litanie

  Modlitwa Litania I
  Ochrona przed fałszywym prorokiem

  Jezus: „Pragnę, abyście wszyscy rozpoczęli nowe Modlitwy Litanie... i od teraz odmawiali je raz dziennie”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 19.08.2012, 22:56

  Najdroższy Jezu, zachowaj nas od oszustwa fałszywego proroka.

  Jezu, zmiłuj się nad nami.

  Jezu, uchroń nas od prześladowań.

  Jezu, zachowaj nas od antychrysta.

  Panie, zmiłuj się.

  Chryste, zmiłuj się.

  Najdroższy Jezu, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.

  Najdroższy Jezu, otwórz nam oczy na kłamstwa fałszywego proroka.

  Najdroższy Jezu, zjednocz Swój Kościół.

  Jezu, chroń nasze sakramenty.

  Jezu, nie pozwól fałszywemu prorokowi podzielić Twojego Kościoła.

  Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa przedstawiane nam jako prawda.

  Jezu, daj nam siłę.

  Jezu, daj nam nadzieję.

  Jezu, napełnij nasze dusze Duchem Świętym.

  Jezu, chroń nas przed bestią.

  Jezu, daj nam Dar rozeznania, abyśmy w każdym czasie mogli podążać drogą Twojego prawdziwego Kościoła na wieki wieków.

  Amen.

  Modlitwa Litania II
  O Łaskę Ochrony

  Jezus: „Przyjdźcie do Niego [Boga Ojca], Moi umiłowani uczniowie, i złóżcie Mojemu Ojcu dziękczynienie za Dar Jego Łaski Ochrony przed ogniem piekielnym dla tych, którzy odpowiadają na Jego wezwanie”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 24.08.2012, 03:15

  O Najwyższy Ojcze Niebieski, kocham Cię.

  Czczę Cię.

  Panie, zmiłuj się.

  Panie, przebacz nam nasze winy.

  Wielbię Cię.

  Wychwalam Cię.

  Dziękuję Ci za wszystkie Twoje szczególne Łaski.

  Błagam Cię o Łaskę Ochrony dla moich najbliższych [wymień wszystkich z listy o zbawienie dusz].

  Ofiaruję Ci moją wierność w każdym czasie.

  Ty, o Najwyższy Ojcze Niebieski, Stwórco wszystkich rzeczy, Stwórco wszechświata, Stwórco ludzkości, jesteś źródłem wszystkich rzeczy.

  Jesteś źródłem Miłości.

  Jesteś Miłością.

  Kocham Cię.

  Czczę Cię.

  Padam przed Tobą.

  Błagam o Miłosierdzie dla wszystkich dusz, które Cię nie znają, które Cię nie czczą, które odrzucają Twoją Rękę Miłosierdzia.

  Oddaję się Tobie w umyśle, ciele i duszy, abyś mógł je wziąć w Swoje Ramiona, bezpieczne od zła.

  Proszę Cię, abyś otworzył Bramy Raju, aby wszystkie Twoje dzieci mogły się ostatecznie zjednoczyć w tym Dziedzictwie, które stworzyłeś dla nas wszystkich.

  Amen.

  Modlitwa Litania III
  Broń Słowa Bożego
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 11.10.2012, 10:03

  O drogi Jezu, chroń nas od kłamstw, które obrażają Boga.

  Chroń nas przed szatanem i jego armią.

  Pomóż nam bardziej Cię kochać.

  Wspieraj nas w naszej walce.

  Strzeż nas w naszej wierze.

  Prowadź nas do Swojego bezpiecznego Schronienia.

  Pomóż nam powstać i bronić Twojej Świętej Woli.

  Umocnij nasze postanowienie bycia Twoimi prawdziwymi uczniami.

  Daj nam odwagę. Daj nam zaufanie.

  Prowadź nas Drogą Prawdy.

  Broń nas przed wrogiem.

  Wylej na nas Swoje Łaski Ochrony.

  Pomóż nam unikać pokus.

  Przybliż nas do Swojego Najświętszego Serca.

  Pomóż nam pozostać wiernymi Tobie w każdym czasie.

  Amen.

  Modlitwa Litania IV
  O złagodzenie kary Boga Ojca
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 12.01.2013, 15:10

  O Boże Najwyższy, błagamy Cię o Miłosierdzie wobec grzechów Twoich dzieci.

  Dziękujemy Ci za Dar ziemi.

  Dziękujemy Ci za Dar życia ludzkiego.

  Cenimy Dar życia.

  Strzeżemy Daru życia.

  Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

  Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.

  Wychwalamy Twoją Boskość.

  Poddajemy się całkowicie Tobie, aby Twoja Święta Wola mogła być wypełniona na ziemi, tak jak w Niebie.

  Dziękujemy Ci za Dar Oświecenia Sumień.

  Dziękujemy Ci za obietnicę Życia Wiecznego.

  Witamy Nowy Raj.

  Błagamy Cię o zbawienie wszystkich dusz, łącznie z tymi, które Cię dręczą, i tymi, które są od Ciebie odłączone.

  Dziękujemy Ci za Miłość, którą okazujesz wszystkim Swoim dzieciom.

  Dziękujemy Ci za Dar proroctwa.

  Dziękujemy Ci za Dar modlitwy.

  Prosimy Cię, udziel nam pokoju i zbawienia.

  Amen.

  Modlitwa Litania V
  O zbawienie tych, którzy są w grzechu śmiertelnym
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 11.02.2013, 12:30

  Jezu, zachowaj wszystkich grzeszników od ognia piekielnego.

  Przebacz sczerniałym duszom.

  Pomóż im Cię zobaczyć.

  Wyciągnij ich z ciemności.

  Otwórz im oczy.

  Otwórz ich serca.

  Ukaż im prawdę.

  Uratuj ich.

  Pomóż im słuchać.

  Uwolnij ich od pychy, pożądania i zazdrości.

  Chroń ich przed złem.

  Wysłuchaj ich błagań o pomoc.

  Chwyć ich za ręce.

  Przyciągnij ich do siebie.

  Zachowaj ich od oszustwa szatana.

  Amen.

  Modlitwa Litania VI
  Dar Łask

  Jezus: „Dusze, które będą ją odmawiały [tę Modlitwę] w czasach prześladowań, niech wiedzą, że wyleję na was te Łaski. Staniecie się spokojniejsi, silniejsi i odważniejsi, gdy będziecie nieśli Mój ciężki Krzyż do Bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Najważniejsze, że nie ulegniecie zastraszaniu, które może was spotykać w Moje Święte Imię”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 08.01.2014, 21:15

  O najdroższy Jezu, mój umiłowany Zbawicielu, napełnij mnie Swoją Miłością.

  Napełnij mnie Swoją Siłą.

  Napełnij mnie Swoją Mądrością.

  Napełnij mnie Swoją Wytrwałością.

  Napełnij mnie Swoją Pokorą.

  Napełnij mnie Swoją Odwagą.

  Napełnij mnie Swoją Żarliwością.

  Amen.

  Modlitwy specjalne

  Modlitwa o zbawienie
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 16.11.2010, 09:55

  O Panie mój, prowadź mnie do Twojego Królestwa i chroń mnie przed ciemnością, która ogarnęła moją duszę.

  Usłysz mnie teraz, o Najświętsze Serce, i niech przez Twoją Dobroć zajaśnieje Twoje Światło Miłości i Ochrony.

  Amen.

  Otwórz swoje oczy i mów do Mnie
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 18.11.2010, 21:00

  Boże, jeśli jesteś Prawdą, ukaż mi znak Swojej Miłości.

  Otwórz moje serce, bym otrzymał prowadzenie.

  Jeśli istniejesz, daj mi odczuć Twoją Miłość, abym mógł zobaczyć Prawdę.

  Módl się teraz za mnie.

  Amen.

  Modlitwa za niewierzących, którzy się śmieją z modlących się, żartują sobie z nich albo otwarcie nimi pogardzają
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 21.11.2010, 01:30

  Mój drogi Panie, wznoszę ręce, prosząc Cię, byś wziął moich ukochanych braci i siostry w Swoje czułe Ramiona.

  Pobłogosław ich Swoją Najdroższą Krwią i daj im potrzebną Łaskę, by mogli otrzymać Ducha Twojej Miłości, który poprowadzi ich do Zbawienia Wiecznego.

  Amen.

  Modlitwa, by Jezus ujawnił ci Swoją obecność
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 22.11.2010, 02:00

  Jezu, czuję się zagubiony.

  Otwórz moje serce, bym przyjął Twoją Miłość i pokaż mi prawdę, bym mógł zostać zbawiony.

  Amen.

  Modlitwa o natychmiastowe przebaczenie

  Jezus: „Wielu się skruszy podczas tego Doświadczenia Mistycznego [Ostrzeżenia]. Zwróćcie się do Mnie i powiedzcie:”

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 16.04.2011, 10:00

  Proszę, prowadź mnie ku Światłu i Dobroci Twojego Wielkiego Miłosierdzia i przebacz mi moje grzechy.

  Amen.

  Modlitwa o nawrócenie innych
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 16.04.2011, 10:00

  Usilnie Cię proszę, Jezu, byś w Twoim Bożym Miłosierdziu okrył te oziębłe dusze Swoją Najdroższą Krwią, aby mogły się nawrócić.

  Amen.

  Modlitwa zachęty

  Jezus: „Odmawiajcie tę modlitwę każdego dnia po Koronce do Bożego Miłosierdzia, a poprzez swoją wierność wobec Mnie pomożecie ratować Moje dzieci”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 10.05.2011, 16:00

  Napełnij mnie teraz, o Panie, Darem Ducha Świętego, abym niósł Twoje Najświętsze Słowo grzesznikom, których muszę pomóc ratować w Twoje Imię.

  Pomóż mi przez moje modlitwy okryć ich Twoją Najdroższą Krwią, aby mogli zostać przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca.

  Udziel mi Daru Ducha Świętego, aby te biedne dusze mogły ucztować w Twoim Nowym Raju.

  Amen.

  Modlitwa na każdy dzień

  Jezus: „Kocham każdego z was i troszczę się o każdego z was, dzieci. Nigdy nie zapomnijcie odmówić tej modlitwy, kiedy modlicie się do Mnie każdego dnia”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 24.07.2011, 23:00

  O mój najdroższy Jezu, weź mnie w Swoje Objęcia i pozwól, by moja głowa spoczęła na Twoim Ramieniu, tak abyś w odpowiednim czasie mógł mnie podnieść do Swojego chwalebnego Królestwa.

  Pozwól, by Twoja Najdroższa Krew przepływała przez moje serce, byśmy mogli złączyć się w jedno.

  Amen.

  Modlitwa, by móc dostrzec, że te Orędzia mają Boskie pochodzenie

  Jezus: „Mój Ojciec wzywa teraz tych wszystkich, którzy po raz pierwszy czytają te Orędzia. Musicie uważnie czytać każde Orędzie. Módlcie się wtedy do Ducha Świętego o Łaskę, by móc dostrzec, że te Orędzia mają Boskie pochodzenie. Otwórzcie wasze serce, by przyjąć Moje Słowo. Odczujecie Mnie w duszy, gdy będziecie prosić w ten sposób:”

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 15.08.2011, 00:05

  Jezu, jeśli to naprawdę jesteś Ty, proszę, napełnij moją duszę znakiem Swojej Miłości, abym mógł rozpoznać Cię jako tego, Kim Ty jesteś.

  Nie pozwól, abym został zwiedziony przez kłamstwa.

  Okaż mi zamiast tego Swoje Miłosierdzie, otwierając mi oczy na prawdę i drogę do Twojego Nowego Raju na ziemi.

  Amen.

  Modlitwa o uwolnienie od zmartwień
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 17.08.2011, 23:00

  Jezu, oddaję Ci z zaufaniem wszystkie moje niepokoje w tej sprawie, tak że ten problem jest teraz Twój, byś go rozwiązał według Twojej Najświętszej Woli.

  Amen.

  Modlitwa biednej i zawstydzonej duszy

  Jezus: „Pójdźcie do Mnie i poproście Mnie o pomoc (…). Przyjdźcie. Pochylcie głowy. Odłóżcie na bok wstyd i proście Mnie, bym wam teraz przebaczył”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 23.08.2011, 23:45

  Jezu, proszę, przebacz mi moje grzechy i przewinienia przeciwko Tobie.

  Amen.

  Modlitwa o wytrwanie na drodze Pana, gdy inni próbują nas powstrzymać
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 28.08.2011, 23:00

  Nigdy nie wyprę się drogi Pana.

  Nigdy też nie zaprzeczę Istnieniu Jezusa Chrystusa, Którego ludzkość chciała zgładzić, nie tylko podczas Jego cierpienia na Krzyżu, ale i później.

  Jestem w jedności z Jezusem Chrystusem.

  Wypowiadam się w Jego Imię.

  Idę z Nim.

  Podnosi mnie, tak abym ja także w mój skromny sposób mógł pomóc otworzyć twoje serce na czystą Miłość, którą ma w Swoim Sercu do was i do ciebie samego.

  Amen.

  Modlitwa za zaślepione dusze, które są zagubione

  Jezus: „Proszę, wybierzcie teraz dusze, które są wam znane, a które nie chcą poznać Boga Ojca, i złóżcie ich imiona przed Moim Ojcem.

  Wasz dar modlitwy będzie nagrodzony ich zbawieniem”.

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 30.08.2011, 14:30

  Boże Najwyższy, przychodzę przed Twój Tron w tym tygodniu, by błagać Cię za duszami moich braci i sióstr, którzy odmawiają uznania Twojego Istnienia.

  Proszę Cię usilnie, napełnij je Twoimi Łaskami, tak by otworzyły swoje serca, i słuchały Twojego Najświętszego Słowa.

  Amen.

  Modlitwa, by oprzeć się ohydzie, która ma nastąpić

  Jezus: „Proszę wszystkie Moje [wyświęcone] sługi, by wytrwale się modlili w celu oparcia się ohydzie, która ma nastąpić. Muszą modlić się do Mnie w ten sposób”:

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 28.10.2011, 22:40

  O mój umiłowany Jezu, przyzywam Twojej ochrony i proszę o Twoje Miłosierdzie dla ratowania moich braci i sióstr z Twojego Kościoła, aby nie stali się ofiarami antychrysta.

  Udziel mi Łask i chroń mnie Swoją Zbroją Siły, abym zmierzył się ze złymi czynami, które mogą być popełniane w Twoje Święte Imię.

  Błagam o Twoje Miłosierdzie i w każdym czasie przysięgam moją wierność Twojemu Świętemu Imieniu.

  Amen.

  Modlitwa o oświecenie w tym czasie
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 03.11.2011, 21:00

  O Jezu, osłoń mnie Swoją Najdroższą Krwią i napełnij mnie Duchem Świętym, abym mógł rozpoznać, czy te Słowa pochodzą od Ciebie.

  Ukorz mnie w duchu.

  Przyjmij moje błagania z Miłosierdziem i otwórz moje serce na Prawdę.

  Amen.

  Modlitewne błaganie od Boga Ojca
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 15.11.2011, 11:00

  Boże Najwyższy, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego złożyłeś w ofierze, by zachować nas, Twoje biedne dzieci, od ognia piekielnego, usłysz naszą modlitwę.

  Składajmy nasze pokorne ofiary i przyjmujmy próby i uciski jako sposób pozyskania zbawienia dla wszystkich dusz podczas Ostrzeżenia.

  Błagamy Cię, byś przebaczył grzesznikom, którym trudno jest zawrócić i przyjąć Twoją Miłosierną Dobroć, by podjęli niezbędne wyrzeczenia, uznane przez Ciebie za odpowiednie dla odkupienia ich w Twoich Świętych Oczach.

  Amen.

  Modlitwa o złagodzenie okoliczności prześladowań, które są wprowadzane za zamkniętymi drzwiami
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 09.12.2011, 22:00

  Boże Ojcze, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, błagam Cię, byś zatrzymał tę obrzydliwość kontrolowania Twoich dzieci.

  Proszę, chroń wszystkie Swoje dzieci w tych strasznych czasach, tak byśmy mogli odnaleźć pokój i godność, aby prowadzić nasze życie w wolności od złego ducha.

  Amen.

  Modlitwa dla młodych: Otwórz mi oczy
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 08.01.2012, 15:30

  Jezu, jeśli mnie słyszysz, wysłuchaj mojego wołania o pomoc.

  Proszę, pomóż mi poradzić sobie z tymi, którzy sprawiają mi ból.

  Pomóż mi pohamować zazdrość opanowującą moje życie i odwiedź mnie od pragnienia rzeczy, których nie mogę mieć. Zamiast tego otwórz moje serce na Ciebie, drogi Jezu.

  Pomóż mi odczuć prawdziwą miłość – Twoją Miłość, i odczuć prawdziwy pokój w sercu.

  Amen.

  Modlitwa, by stać się małym
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 02.03.2012, 00:20

  Ojcze Niebieski, pomóż mi stać się w Twoich Oczach małym jak dziecko.

  Proszę Cię, byś wylał na mnie Twoje Łaski, abym mógł odpowiedzieć na Twoje wezwanie do ratowania wszystkich Twoich dzieci.

  Amen.

  Modlitwa o Łaski mądrości, spokoju i rozeznania
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 20.03.2012, 21:20

  O Jezu, pomóż mi w każdym czasie widzieć Prawdę Twojego świętego Słowa i pozostać wiernym Twojemu Nauczaniu, niezależnie od tego, jak bardzo jestem zmuszany do odrzucenia Ciebie.

  Amen.

  Modlitwa dla ateistów na czas Ostrzeżenia

  Jezus: „Ci z was, którzy mówią, że są ateistami, niech wysłuchają teraz Mojej obietnicy. Kocham was i nigdy nie porzucę Mojej walki o uratowanie was ze szponów zwodziciela, szatana, który zaślepia was na prawdę. Kiedy nadejdzie czas i kiedy ujrzycie swoje grzechy przed swoimi oczami podczas Ostrzeżenia, proszę, powiedzcie te słowa:”

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 17.07.2012, 16:00

  Jezu, pokaż mi prawdę i uchroń mnie od złego ducha.

  Szczerze przepraszam za moje grzechy i proszę Cię, byś zabrał mnie teraz i pokazał mi Światło Twojego Miłosierdzia.

  Amen.

  Modlitwa na czas, gdy jest ciężko na drodze Pana
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 04.11.2012, 17:45

  Jezu, zabierz mój ból, ulecz mnie i weź mój krzyż.

  Amen.

  Modlitwa o ratunek od kłamstw szatana
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 19.02.2013, 14:30

  Jezu, ratuj mnie od kłamstw szatana, bym mógł rozpoznać prawdę o Reszcie Twojego Kościoła.

  Amen.

  Modlitwa, by prosić Jezusa o błogosławieństwo dla naszych nieprzyjaciół
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 16.03.2013, 12:40

  Dzielę ten ból z Tobą, drogi Jezu, i proszę, byś błogosławił Darem Ducha Świętego moich wrogów i tych, którzy Cię biczują.

  Amen.

  Modlitwa o klucz do Nowego Raju
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 10.04.2013, 16:45

  Drogi Ojcze, oto ja, Twoje zagubione dziecko, tak bardzo zdezorientowane i ślepe, że bez Twojej Pomocy, Twojej Miłości, jestem niczym.

  Uratuj mnie przez Miłość Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i daj mi klucz do Twojego Nowego Raju na ziemi.

  Amen.

  Modlitwa dla cierpiących i niemających nadziei
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 13.09.2013, 23:15

  Jezu, zabierz mój straszliwy ból i cierpienie i pozwól mi odczuć Twoją Miłość.

  Amen.

  Modlitwa wstępna pokornego sługi

  Jezus: „Kiedy klękacie przede Mną lub po prostu rozmawiacie ze Mną w sercu, zawsze zaczynajcie, mówiąc:”

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 24.09.2013, 18:00

  Jezu, przebacz mi, bo zgrzeszyłem.

  Amen.

  Modlitwa wyrażająca prawdziwą miłość do Jezusa
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 02.10.2013, 22:15

  Jezu, Twoja Wola jest wszystkim, co się liczy.

  Moja wolna wola jest Twoja.

  Czyń z nią, co chcesz.

  Amen.

  Modlitwa, by rozeznać autentyczność swojego zaangażowania w szerzenie Orędzi

  Jezus: „Kiedy mówicie, że Mnie reprezentujecie i jesteście w lepszej sytuacji niż inni, aby być częścią Mojego Królestwa, a przy tym mówicie kłamstwa o Mnie, to potrzebujecie modlitwy innych.

  Na tym etapie jesteście w połowie drogi do piekielnych otchłani i bez Mojej interwencji będziecie zgubieni.

  Podejmijcie Moje Orędzie. Przyciśnijcie je do serca i zapytajcie:”

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 31.10.2013, 23:30

  Jezu, czy to Ty?

  Czy naprawdę potrzebuję Twojej Pomocy?

  Amen.

  Modlitwa o podążanie drogą zbawienia
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 18.11.2013, 20:10

  Jezu, przebacz mi, chcę iść za Tobą.

  Amen.

  Modlitwa do Jezusa w tym dniu

  Jezus: „Zapamiętajcie, co wam teraz mówię.

  Chcę, abyście tego dnia [w którym nastąpi Ostrzeżenie], poprosili Mnie:”

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 07.12.2013, 14:25

  Jezu, błagam o Miłosierdzie dla tych wszystkich, którzy Cię odrzucają i którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy.

  Amen.

  Modlitwa, by pozwolić Bogu Najwyższemu otworzyć wasze serca

  Bóg Ojciec: „Pozwólcie Mi otworzyć swoje serca, tak byście zostali pobłogosławieni Moją Ręką.”

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 27.01.2014, 17:18

  Najdroższy Jezu, wyciągnij Swoją Rękę Miłosierdzia i dotknij Nią mojego ciała i duszy.

  Amen.

  Jezu Chryste, zainterweniuj w naszym imieniu
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 03.03.2014, 23:37

  Ojcze, weź mnie do Swojego Schronienia – do mojego Ojca, i przynieś mi Zbawienie Wieczne.

  Amen.

  Modlitwa do świętego Michała Archanioła

  Jezus: „Musicie więc każdego dnia odmawiać modlitwę do świętego Michała”.

  Modlitwa przypomniana w Orędziu z 06.03.2014, 13:45

  Święty Michale Archaniele!

  Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

  Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

  Amen.

  Modlitwa na Wielki Piątek

  Jezus: „W tym dniu [Wielki Piątek], proszę was, byście zawołali do Mnie w ten sposób:”

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 13.04.2014, 19:00

  Jezu, przebacz mi zranienie, które zadałem Twojemu Ciału, Twojemu Słowu i Twojej Boskości.

  Amen.

  Modlitwa dla duszy wybranej, która doznaje prześladowania ponad swoją wytrzymałość
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 07.05.2014, 23:43

  Jezu, weź moje cierpienie i zrób z nim, co zechcesz.

  Amen.

  Modlitwa do Jezusa o zbawienie przy Powtórnym Przyjściu

  Jezus: „W Dniu Mojego Powtórnego Przyjścia (...) te dusze, które czciły bestię i które oddały się szatanowi w ciele, umyśle i duszy, i które stały się jego dobrowolnymi wysłannikami, nie będą się miały gdzie zwrócić, gdzie się ukryć i pozostaną bez jakiejkolwiek pomocy, bo szatan je opuści. Szatan będzie już wtedy wrzucony do otchłani, a jego moc w tym momencie całkowicie ustanie. Tym duszom to mówię. Nawet na tym etapie okażę wam Miłosierdzie. Musicie zawołać do Mnie i powiedzieć:”

  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 13.06.2014, 22:20

  Jezu, pomóż mi.

  Jezu, przebacz mi wszystkie moje grzechy.

  Amen.

  „A Ja także was uniosę do Mojego Nowego Raju”.

  Modlitwa dla broniących Słowa Bożego, gdy narastają okrucieństwa
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 23.08.2014, 20:00

  Jezu, wybaw nas, bezradnych grzeszników, od Twoich wrogów.

  Amen.

  Modlitwa o poddanie się Woli Bożej
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 25.08.2014, 19:05

  Jezu, wszystko, co mówię i co czynię, jest według Twojej Świętej Woli – czyń ze mną według Woli Bożej.

  Amen.

  Modlitwa o Miłość, pokorę i pełnienie Woli Bożej
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 30.08.2014, 18:15

  Jezu, nie jestem godzien stanąć przed Tobą, ale uczyń ze mną, co chcesz, gdy ja będę czynił, czego Ty pragniesz.

  Amen.

  Modlitwa o Dary wglądu, wytrwałości, cierpliwości i Miłości
  Modlitwa otrzymana w Orędziu z 29.10.2014, 15:00

  Jezu, daj mi Dary, których potrzebuję, by dochować Ci wierności.

  Amen.

  Modlitwy szczególne

  Do odmawiania w czasie podejmowania postu

  Do odmawiania przez cały miesiąc za wybrane dusze

  Za wybrane narody

  Modlitwy dla kapłanów

  Modlitwa na rozpoczęcie spotkania modlitewnego

  Modlitwy codzienne

  Koronka do Bożego Miłosierdzia

  Koronka, tak jak się ją normalnie odmawia. Na zakończenie odmawiamy Modlitwę zachęty.

  Modlitwy Litanie

  Modlitwy Krucjaty

  Modlitwy na poniedziałek

  Chrześcijaństwo, prawdziwa wiara i jedność dusz

  O ochronę przed antychrystem i złagodzenie Kary

  O powstrzymanie wojen, o oddalenie głodu i pokój na świecie

  Modlitwy na wtorek

  Za młodych

  Prośby i łaski

  O ochronę przed prześladowaniem i nienawiścią

  Modlitwy na środę

  O ratunek i Bożą Ochronę dla dusz

  Ostrzeżenie

  O wyzwolenie od szatana - szczególnie dla tych, którzy są zniewoleni złem i szatańskimi więzami

  Modlitwy na czwartek

  Za Kościół, kapłanów, za duchowieństwo

  Za mój naród

  Za rządzących narodami

  Przyjęcie wiary i poznanie Boga - szczególnie dla tych, co nie praktykują wiary albo nie znają Boga

  Szerzenie Słowa Bożego i Miłości

  Modlitwy na piątek

  Uwolnij mnie od grzechu - szczególnie dla tych, którzy są w większych grzechach, daleko od Boga

  Miłość do Jezusa

  Modlitwa za niewierzących

  Przyjęcie i ofiarowanie cierpienia

  Oddanie Bogu własnej woli i przyjęcie Woli Bożej

  Modlitwy na sobotę

  Wybrane Modlitwy do Matki Zbawienia

  Prawda, wolność i czystość wiary

  O ochronę wizjonerów

  Misja Zbawienia i Armia Jezusa Chrystusa Reszty Kościoła katolickiego

  Modlitwy na niedzielę

  Odnowienie i pokój

  Za rodziny i najbliższych

  Za swoje dzieci - szczególnie dla tych, którzy mają dzieci

  Powtórne Przyjście Jezusa i Nowy Raj

  Dziękczynienie

  Modlitwa na zakończenie spotkania modlitewnego