Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


17.05.2013, 23:50 - Zostanie im natychmiast wybaczone, jeśli zbiorą się na odwagę i będą Mnie wzywać, abym im pomógł w ich niedoli

Moja szczerze umiłowana córko, musisz wiedzieć, że wszyscy grzesznicy, zwłaszcza ci, którzy czynili okropne rzeczy, muszą przyjść do Mnie. Pragnę ich uwagi i chcę doprowadzić ich do Mojego Serca, bo ich kocham. Zostanie im natychmiast wybaczone, jeśli zbiorą się na odwagę i będą Mnie wzywać, abym im pomógł w ich niedoli. Nigdy nie należy się Mnie bać, gdyż Ja Jestem Zawsze Miłosierny. Oni są mi bliżsi niż ci, którzy twierdzą że reprezentują Mnie na Ziemi, a są obłudnikami, jak faryzeusze.
Podaj Mi swoją dłoń. Nie ważne, co zrobiłeś, będę świecił nad tobą. Moja Modlitwa, dana ci teraz, przyprowadzi cię do Mojego Serca, w którym zamieszkasz i zostaniesz zbawiony.
Modlitwa Krucjaty (107) Uratuj mnie od ognia piekielnego
Jezu, jestem okropnym grzesznikiem.
Przez moje czyny, zadałem rozpaczliwe cierpienie innym.
W wyniku czego jestem odrzucony.
Nie jestem już nigdzie tolerowany na Ziemi.
Uratuj mnie od tej pustyni i uchroń mnie od uścisku zła.
Pozwól mi żałować.
Przyjmij moją skruchę.
Napełnij mnie siłą i pomóż mi podnieść się z dna rozpaczy.
Oddaję Ci, drogi Jezu, moją wolną wolę, abyś zrobił ze mną, co zechcesz, bym mógł być ocalony od ognia piekielnego. Amen.
Idź, moje dziecko, w pokoju, ponieważ nigdy nie opuszczę tych, którzy błagają Mnie o Miłosierdzie.
Twój Jezus


17th May 2013, 23:50 - They will be forgiven immediately if they would pluck up the courage and call upon Me to help them out of their misery

My dearly beloved daughter, you must know that all sinners, especially those who have done terrible things, must come to Me. I crave their attention and I want to bring them into My Heart, for I love them. They will be forgiven immediately if they would pluck up the courage and call upon Me to help them out of their misery. They must never fear Me, for I Am Ever-Merciful. They are closer to Me than those who profess to represent Me on Earth, but who are hypocrites, just as the Pharisees were.
Give Me your hand. No matter what deeds you have done, I will alight upon you. My Prayer, given to you now, will bring you into My Heart and I will reside in you and you will be saved.
Crusade Prayer (107) Save me from the fires of Hell
I am a terrible sinner, Jesus.
By my actions, I have caused desperate suffering to others. I am cast aside as a result.
I am no longer tolerated on Earth anywhere.
Rescue me from this wilderness and safeguard me from the grip of evil. Allow me to repent.
Accept my remorse.
Fill me with Your Strength and help me to rise from the depths of despair.
I hand over to You, dear Jesus, my free will, to do onto Me as You wish, so that I can be saved from the fires of Hell. Amen.
Go, my child, in peace, for I will never forsake those who beg me for Mercy. Your Jesus